HLEDÁNÍ SPRÁVNÉ CESTY

14. května 2009 v 15:00 |  Duchovní probuzeníKaždá bytost žijící svůj život v pozemském bytí, odžívá si to, co si karmicky připravila.
A pokud nastane v jejím životě čas a rozhodne se podle vlastní vůle, může začít hledat smysl svého bytí.
Takovéto situace v životě nastávají, když v životě člověka přichází období silných zážitků, když něco člověk silně prociťuje, nebo když nechápe, a ptá se, proč se mu v životě to ,či ono děje.
I hledání smyslu svého života, jeho naplnění je součástí určité etapy vývoje duše,která putuje jednotlivými životy a postupně dozrává.Tak jako každá duše je jedinečná a neopakovatelná, tak i cesty duší k pochopení svého bytí, jeho podstaty a smyslu, jsou různé. Všechny však vedou k jedinému cíli!
Přijetím pochopení a poznání smyslu vývoje duše, procházením různými životy, duše postupně roste a dozrává. Cíl u všech je však stejný - dosažení své čistoty a navrácení se do vzniku - do čistoty, klidu, harmonie, Světla, lásky.Každá duše však dozrává podle svého rozhodnutí. Rozhodnutí změnit svůj přístup k životu, který jí byl dán a pochopit správně jeho podstatu a pravé hodnoty,které má v životě naplňovat.
Nelze měnit podmínky, do kterých se narodíme a už vůbec nemůžeme měnit ostatní,
které ve svém životě potkáme. To vše nám bylo dáno předchozím životem.Jen my sami můžeme změnit jen sebe, pokud upřímně chceme.
Každý volí jinou cestu, podle toho, co ho v životě potká, neboť i to, co prožívá je nám dáno, podle našich předchozích zásluh. Dobro a pomoc přináší zase jen dobro. Zloba, neúcta k životu přináší neklid, starosti, problémy.
Každý pak ve správný čas pochopí, že je třeba něco změnit, žít jinak.Nic , co se nám děje v životě není NÁHODA. Ty neexistují, vše je nám životem přinášeno a předkládáno podle toho, jak jsem si to sami připravili. Proto nikdy nikoho neobvińujme za to jak žijeme, co nám život přináší. Jen naše svobodná vůle v předchozím životě připravila naše současné podmínky a přivedla lidi, ke kterým nás váží předešlé vztahy.

Rozhodnutí , změnit svůj život a napravit jej, přehodnotit hodnoty v životě je velkou odměnou tomu, kdo nám dal prvotní život. Hledání duše je různé podle její vyzrálosti.
Podle toho, jak cítí, jak prožívá.
Duchovní hledání duše je vnitřní pocit, který vede člověka k jiným hodnotám, jiným vztahům. A podle připravenosti a zrání duše je dlouhá i cesta hledání.
Každá duše podle své jedinečnosti volí také svoji cestu, cestu nápravy, cestu změny.
Cítí, že potřebuje něco jiného, než doposud měla. I když vše ostatní kolem sebe zůstává neměnné. Duchovní cesta však není nic vyjímečného, jak se mnozí domnívají. Nedá se očekávat žádná pomoc, ani zázraky. Není to ani útěk od života. To by byla velká chyba!
Nemůžeme před ničím v životě utéci, ba ani se schovat, ani to přeskočit, ani to odložit.
Vše, co jsme si z minulosti přinesli si máme prožít!
Ale pokud se rozhodneme změnit svůj přístup k životu, který nám byl dán jako nejcennější dar, dostává se nám pomalu pomoci. Nikdo a nic nás nemůže ke změně nutit,
ba ani nám ukazovat cestu. Je to náš OSOBNÍ ÚKOL - rozhodnout se - hledat správnou cestu - dojít k cíli.
Pokud jsou naše úmysly čisté, je nám na cestě pomáháno. Každému podle jeho rozhodnutí přijetí nabízené pomoci. Máme svobodnou vůli a nechat se vést svým vnitřním pocitem je nejlepší rozhodnutí. Pokud se člověk rozhodne jít a najde cestu, kterou půjde hledat správné způsoby pro naplnění svého života, začíná tak měnit sám sebe.
Omyl by však byl, začít se domnívat, že člověk, který hledá a změní svůj způsob života, jde tzv. duchovní cestou je jiný, nebo vyjímečný.
Omyl by byl vymanit se ze svého života a začít pohlížet na ostatní shůry : " Já jsem lepší,
jdu cestou dobra, lásky,já se chci změnit a oni nic. Zůstávají pořád stejní ….."
CHYBA!!! Je mnoho lidí, kteří žijí svůj život v lásce, dobru, ochotě pomoci, v radosti.
Takoví nemají potřebu změny, ba svým neustále příkladným životem postupují na své cestě vpřed.
Cesta k cíli, pročistění duše, rozpuštění všech negat. vzorců chování trvá někdy i několik životů. Postupně se rozpouští a napravuje to, co si sami svým konáním připravíme.
Vše má svůj řád a posloupnost, aby byly zachovány nejvyšší Zákony .
Klidným, pozvolným přístupem ve svém duchovním hledání se napravují chyby, které byly vytvořeny.
Není třeba se ale obávat, zastavovat se, je třeba jít dál a dál.
Velkými pomocníky na této cestě je TRPĚLIVOST, LÁSKA A POKORA.
Ne nadarmo se říká "S trpělivostí nejdál dojdeš….Trpělivost růže přináší…."
TRPĚLIVOST :
Je důležitá, neboť v počátku cesty se člověk často setkává s nepochopením ostatních, dělá mnohdy chyby, ale včas si je uvědomí. Mnohdy ani nejbližší nechápou jeho rozhodnutí.
Nechtějme je však hodnotit, kritizovat, že nechtějí oni svůj život přehodnotit.
Nechtějme je měnit! Přivést na naši cestu! I když jsou našimi nejbližšími, jejich cesta může být jiná - každý jsme individualitou !
Anebo nenastal ještě jejich čas na pochopení smyslu života, smyslu bytí na zemi.
Mějte otevřené srdce a buďte trpěliví, jděte pomalu a jistě, krůček za krůčkem.
Každé urychlení cesty, zkrácení,přeskočení, nebo velká touha po rychlých změnách Vás může zastavit, nebo i svést z cesty! NIC NECHTĚJTE, po ničem netužte, jen jděte a trpělivě procházejte jednotlivými úseky vašeho života.
LÁSKA :
Je největší dar po životě, který nám byl dán. Ten, kdo své srdce a duši naplní láskou, dobrem, ten jde svým životem poctivě a správně a podle toho mu i život přináší situace.Ten, kdo nejenom pro sebe lásku přijímá, ale umí ji i dávat, nabízet, pomáhat bližním, kdo žije s láskou, ten žije v radosti a spokojenosti. Ten jde rovnou cestou k cíli.Ten, kdo hledá a někdy neví, stačí když přijme lásku do svého života. Když začne být vnímavější k životu svému, ale i kolem sebe. Mnohdy stačí vyslechnout bližního svého, někdy pomoci i malým skutkem. Vždyť mnohdy malé věci jsou velkými skutky.
Nemusíte konat velké činy, nebo rozdávat velké dary - to není správná cesta lásky.
Jen dávejte kus sebe sama a budˇte vnímavější k životu kolem sebe. A ty, kteří budou
chtít jít s Vámi láskyplně přijměte a jděte společně.
Ty, kterým ještě jejich čas nenastal, nehodnoťte,přejte jim ze srdce, aby svoji cestu našli.
A odpusťte - i to je láska. Odpuštění je součástí lásky.Odpouštějte druhým, proste,aby Vám i oni odpustili a odpusťte mnohdy i sami sobě - nezdary, chyby, nejistoty, obavy,krátká zastavení na cestě. Vše, co činíte, má pro Váš vývoj smysl!
POKORA :
Je důležitá spolu s upřímností a úctou ke všemu a ke všem, co Vám život dává.
Přijměte to dobré i to špatné.Dobré - Vás naplní pocity klidu, štěstí, radosti.Špatné - zklamáním, obavami, strachem. Ale to špatné je mnohdy pro nás důležitější, neboť nás vede k zastavení, přemýšlení. Vždyť právě ty nejsilnější prožitky nás vedou k pravému poznání.
Proto zůstaňte pokornými , upřímnými na své cestě hledání pravdy a poznání. Přijměte vše, co nacházíte a co Vám život přináší a pomalu s láskou a trpělivostí tak odstraňujte
Na cestě překážky, které jste si sami položili.
Zůstaňte lidmi s otevřeným srdcem a náručí pro pomoc druhému.Pokorně a pomalu jděte dál svým životem. A zůstaňte pokornými a upřímnými když máte pocit, že už cestu znáte!
Nebo´t v tu chvíli si uvědomte, že jste nešli sami, byli jste vedeni, vedeni těmi, kteří šli před Vámi. Cesty jsou různé, ale na každé části cesty , se lidé potkávají. Někteří přicházejí, někteří odcházejí. Ale každý z nich jde svou cestou dál. Chvíli pomalu,chvíli rychleji.
Proto i Vy jděte s těmi, kteří jdou s Vámi. Poděkujte těm, kteří jdou před Vámi, že Vám ukázali cestu, že jste je potkali. A hlavně NEZAPOMEŇTE na Ty, kteří jdou za Vámi.
Buďte jim pomocníky, podejte ruku - když chtějí stát, počkejte chvíli - když nemají sil,
vyslechněte je - když je něco tíží. A pak zase jděte.
Až příjde čas cesty se rozdělí. Važte si každého a každé události, která Vás na cestě potká.
Nejsme jiní, ani vyjímeční ve svých životech. Jsme jen hledající správnou cestu.
Cestu ke klidu, lásce, dobru, harmonii. Hledající Světlo, ze kterého jsme vyšli.
A jděme radostně, láskyplně, budˇme tvořiví, upřimní, budˇme láskyplní a pokorní.
A až budeme ze života odcházet, budeme teprve odměněni.
NIC VŠAK NEOČEKÁVEJME, NEMYSLEME NA TO , CO NÁM BUDE ODMĚNOU!! JE TO TOTIŽ POCIT!! POCIT Z DOBŘE PROŽITÉHO ŽIVOTA SE VŠÍM CO NÁM PŘINESL!!
Objev kouzlo samoty. Odevzdej své Já své Duši a ona Tě za tvoji důvěru provede skrytou krásou duchovních oblastí, které posilují a léčí.

Ivana-Marie.2004Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.


 


Aktuální články

Reklama