POSELSTVÍ SVĚTLA

14. května 2009 v 16:22 |  Cesta Světla

Vy, kdož cestou Světla jste se z vlastní vůle dali, Vy, kdož Světlo v sobě jste opět nalezli a pochopili pravé poznání, pravou Pravdu bytí na planetě Zemi.
Vy, kdož pochopili jste význam svého bytí a konaní v naplnění poslání vyššího záměru, jste povolání k službě nejvyšší!
Všem Vám bylo při zrození v Světelném bytí vloženo Světlo nejčistší lásky, nejčistších a ušlechtilých vlastností pro konání při svém putování.
Svým vlastním přičiněním jste často cestu Světla opustili a zase se opět k ní vraceli. Pak už jste však byli vedeni k odčinění následků chybného svého konání. Však ten ,kdo usilovnou prací a pokorou, trpělivostí zpět cestu ke Světlu hledá, kdo pochopí nesmyslnost konání ve zlobě, pýše, přetvářce, příkoří konaném na bližním,ten, kdo prosí o odpuštění hříchů svých je vyslyšen a pomoc Vyšších sil se mu dostává. Tomu zpět v duši plamen Světla, plamen lásky opět se rozsvěcuje a jeho duše se Duchem svatým zpět naplňuje.
K těm ,kteří v každé době a každé situaci stále v pokoře a trpělivosti v lásce a dobro konají, k těm Světlo nejčistší, Světlo Otce, Matky a syna Božího s pomocí přichází.
K těm ,kteří se k Otci svému navrací a svým konáním ve jménu Syna Božího , s prosbou o pomoc Matky Boží se obrací, k těm síly nejčistší přichází a vedou je jejich cestou Světla.
Cesty jsou různé, však cíl je jeden - navracení jednoty čistého Světla, navracení jednoty čisté lásky, jednoty dobra, víry na planetě Zemi a v celém Vesmíru.
Kde síla dobra, lásky, čisté úmysly, stále přebývá, kde víra v Nový svět lásky Světla stále více síly nabírá, tam pouta temnoty pod silou Světla praskají a lidé dobré vůle Království nebeské ve Vesmíru vytváří.
Tak jděte stále cestou Světla vpřed a nenechejte se špatnými úmysly a zlobou z ní svést.
Tak jděte cestou lásky , v dobru, víře a naději a Pomoc Světelných sil k Vám Andělé snášejí.
Tak jděte a zkoušky stále v pokoře přijímejte, nebo´t jsou následky Vašeho konání ne tresty Boží a klid se Vám pak vrátí do Vašich duší.
Tak jděte a Světlo v každém kolem rozsvěcujte a lásku upevňujte.
Tak jděte a myšlenky, slova, skutky stále jen Světlem Nejčistším prosvětlujte a pročisťujte.
Tak jděte a Syn Boží ve správný čas přijde k Vám, a předá to , co určeno je každému z Vás.
Tak jděte spolu s ním a jeho Světlo schází na Zem k nám, by opět Otec i Matka se radovali a pomoc na cestě naší pak vyslali v armádě Poslů Božích k nám.
Až přijde správný čas a doba správná nastane ,pak znamení Světla Vám pošle Otec z Nebeského Oltáře.
Pak ti, jež cestou Světla v lásce stále kráčeli, z Vůle Nejvyšší budou tvořit Ráj na Zemi.Ivana-Marie/2007


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.

 


Aktuální články

Reklama