SVĚTELNÝ ŘÁD

14. května 2009 v 16:10 |  Cesta Světla

Ti, kteří cestou Světla na Zemi se vydávají a Světlo do svého bytí přijímají, pak dobro
a pomoc Světla na Zemi rozsévají, a nelehkou úlohu tak v konání svém mají.
Ve Světle síla velká je a jeho síla pak ve všem konání pracuje. Působení Světelných sil je
nekonečné, pomáhající, avšak mnohdy bolestné se stává pro toho, kdo Světlo dále dává.
I v něm síla Světla se posiluje a skrze Světlo mnohé u něj se rozvazuje.
Pak ten, kdo Světlo dává a Světlem kolem sebe pomáhá je veden Boží vůlí nejvyšší,
Vesmírným řádem, který vše v soulad a jednotu uvádí a Světelným řádem, který Světelné energie otevírá a Světlo čistoty, dobra a pomoci v jednotlivých Světelných dimenzích tak proudit začíná.

Čisté Světlo lásky:
Tam, kde čisté Světlo lásky v duši se nachází, tam pomoc nejvyšší vždy přichází.
Kdo v čistém Světle lásky přebývá, tam síla pomoci je veliká.
Kdo v sobě čisté Světlo lásky ke všem a ke všemu nosí, ten v sobě čisté Sv. lásky nejvíce rodí.
Kde čistota lásky Sv. v mysli, slově, skutku panuje, tam nejvyšší Stvořitel se raduje, neboť tak
jeho dítě poznává, co nejdražší On nám rozdává.

Čisté Světlo pomoci:
Kde čistý úmysl s prosbou pokornou o pomoc se nachází, tam čisté Sv. pomoci přichází.
Do všech úrovní bytí pomoc Světla se prolíná a vše, co potřeba je z vůle Boží se pod čistotou
Světelné pomoci rozplývá.
Tam všude klid, láska, čistota a dobro se pak v bytí nachází a lidská duše zpět k lásce svého
Stvořitele se navrací. Pak pochopí smysl svého bytí na Zemi a v pokoře děkuje za pomoc jež zpět k lásce a Světlu ji navrací.


Čisté úmysly vždy v sobě mějte a Světelný řád a B. vůli na paměti vždy si uchovejte.
Jen s tichou prosbou o pomoc se vždy v pokoře obracejte a s radostí a úctou pomoc Sv.
přijímejte. Nechejte vždy síly Sv. konat tak, jak určeno jen mají a děkujte za pomoc Sv.
které k Vám pro bližní na Zem posílají.
Každému pomoci vždy právě takové se dostává, jak B. vůle a Zákon Karmy udává.
Čisté Světlo a láska je lékem a pomocí pro duši největší a rozpouští tak útrapy na Zemi
způsobené činy člověčí.
Čím více Světla a lásky na Zem přichází, tím více přání a touhy po dobru se v duši lidí opět rozjasní.Pak touha ,přání konat dobro a lásku rozvíjet se šíří po Zemi. A ten, kdo cítí tuto sílu Světla se prosbou o odpuštění zpět ke své čistotě a původu navrací.
Jen jděte dále, Vy kteří procitli jste v lásce, jež plodí jen dobro, pomoc a útěchu pro duši Vaši.
Jen jděte dále, Vy kteří procitli jste ve světle nejčistším a oddali jste se činům nejvyšším.

Až ve Vás pravá Pravda a Pravé Slovo povstane ,pak bude se dít, co není nikde napsané.
Pak projeví se city nejvyšší v každé čisté duši a každou Vaši bolest utiší, pak projeví se síla nejvyšší a probleskne svit jiskry nejčistší. Pak procitne ,ten ,jež dlouho v každé duši čeká Vás
A přijde pomoc na Zem a k duším nekonečnou Láskou a Světlem protkaná.Ivana-Marie/2004


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.

 


Aktuální články

Reklama