SVĚTLO A LÁSKA

14. května 2009 v 15:46 |  Pro potěchu duše

and


Ať Světlo a láska, které k Vám přichází,
Vaše duše radostí, štěstím, pokojem rozzáří.
Světlo a lásku s radostí a pokorou přijímejte,
a skrze své bytí do duší bližních rozsévejte.
Život, jenž dán Vám byl, je darem největším,
tak važte si ho a žijte v lásce, dobru, ve štěstí.
Každým dnem, který v lásce a se Světlem prožíváte,
tak svoji minulost si odžíváte.
Naplňte myšlenky, slova, skutky, Světlem, láskou, radostí
a tvořte tímto novou budoucnost Světla, lásky i štěstí na Zemi.
Láska je všelék největší a stačí na všechny bolesti člověčí.
Jeden druhého s láskou a Světlem přijímejte.
A dary ,které dostáváte s úctou k vedení vyššímu dál rozdávejte.
Jeden druhému buďte si oporou a pomocí,
jen tak pokvete velký a čistý květ lásky a Světla na Zemi.
Svým životem jděte s láskou a přáním Světla do bytí každého,
a ve Vašich krocích děkujte za pomoc Anděla Strážného.
Když smutek a bolest k Vám přichází,
pokorně je předejte Světelnému oltáři.
Věřte, že pomoc Světla a lásky se k Vám opět navrátí
a duše čisté, srdce láskyplné ve Vás opět zazáří.I.B.2004Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.


 


Aktuální články

Reklama