SVĚTLO PRAVDY

14. května 2009 v 16:14 |  Cesta Světla
Pokud ve svém žití se vydáte cestou Světla, je cesta dlouhá, je to putování Vaší duše zpět ke Světelnému bytí, z kterého byla stvořena.Je to její cesta zpět ke svému původu, zpět k jejímu zrození ,cesta domů, cesta do Světla lásky.
Není to mnohdy cesta lehká, jak by se zdálo, je to mnohdy cesta bolesti, trápení plná zkoušek. Je to však cesta Pravdy, žití v Pravdě, v dodržování Božích, nebo Vesmírných zákonů, je to to, co si právě Vy na své cestě prožít máte, ale na Vás je jak a s čím to prožijete.
Cesta žití v Pravdě je nelehká, ale ta pravá, skutečná s tím, co si máte prožít, prožít skutečně.
Nejsilnější prožitky, jsou ty nejpravdivější, nejsilnější, a vedou k pravému poznání.
Poznání pravých hodnot v životě, žití v pravdě, lásce, dobru.V láskyplných vztazích, v duchovních hodnotách, ne v materiálním a povrchním světě plném shonu, lhaní, bolesti, nelásky.Ustát však Pravdu v životě není zrovna nejlehčí, přiznat si Pravdu mnohdy stojí mnoho bolesti.
Jaká je však ta pravá Pravda? Ptáme se často.Je ten náš pohled opravdu pravdivý, v souladu s nejvyšší vůlí? Nechceme svým pohledem přivést druhé na jinou cestu, než je ta jejich?
Je náš názor na situaci ten pravý a správný? Jak Pravdu poznat? Jak ji žít?
Žití v Pravdě není zas tak složité, jde o to, žít čestně, v dobru, lásce, nabídnutí pomoci druhým,
v klidu a harmonii. Nenechat se vyvést zkouškami života z těchto pravých hodnot, nezaplétat se do vztahů, problémů ,které přímo nás se netýkají. Ale ne před životem utíkat!
Stavět se mu stále a jít cestou Světla a lásky, být přímo účasten na všem dění života přitom emocionálně neúčasten tam, kde nepatřím ,co mě se netýká.
Tak se nezaplétáte do osudových nebo-li karmických kliček ostatních lidí, kteří sami mají svou cestu, své zkušenosti, kterými si mají projít.
Nechejte se na své cestě vést ne rozumem, ale naslouchejte hlasu svého srdce, svého rádce - své duši, v ní máte ukryty všechny odpovědi na všechny Vaše otázky, v ní máte vloženy všechny čisté Pravdy všechny pravé Zákony žití.
Váš život je odrazem Vašich myšlenek, slov i skutků z života tohoto, nebo životů minulých,
Pravda je, že vždy sklidíme ,co jsme zaseli. Kdo tento Vesmírný Zákon pravdivě pochopí a pravdivě přijme do svého života a své myšlenky, slova, skutky udržuje v lásce, dobru, pomoci, ten přichází na cestu Světla Pravdy! A Pravda je někdy přísná, upřimná, někdy bolestivá,ale vždy je spravedlivá, spravedlivá z pohledu Vesmírných Zákonů, ne podle nás.
Ten, kdo do svého života přijme Světlo Pravdy, přijímá také samostatnost a zodpovědnost sám za sebe, za své myšlenky, slova, skutky. Udržujte je tedy v čistotě a Pravdě!
Nejste však zodpovědni za myšlenky,slova a skutky jiných. Můžete poradit, pomoci ,nabídnout , ale ne chtít! To je pravda! Druhý sám za sebe rozhoduje, jak žít, co udělat s nabízenou pomocí. Má právo svobodné volby a je sám za sebe zodpovědný.
PRAVDA JE ! Každý sám za sebe je zodpovědný. Každý si vytváří svůj život sám.
A když se zlobí na druhé, že mu nepomohli, rozhodl se také sám.
PRAVDA JE ! Chovej se vždy k druhým tak, jak by jsi chtěl ,aby se oni chovali k Tobě.
PRAVDA JE ! Co zaseješ, to sklidíš.
PRAVDA JE ! Láska a dobro je všelék na všechny bolesti.
PRAVDA JE ! Jaký jsi ty, takoví jsou lidé kolem tebe.
PRAVDA JE ! Nabízej pomoc a nic neočekávej, konej dobro a nic nečekej.
PRAVDA JE ! To co dáváš, se Ti vždy vrátí, dávej pozor tedy co dáváš a jak konáš.
PRAVDA JE ! Vše je v souladu, jednotě, harmonii s Vesmírem a zákony Vesmíru.
PRAVDA JE ! Světlo je radost, láska, krása, pokoj v tvé duši.
PRAVDA JE ! Kdo prosí, bude vyslyšen.
Kdo klepe, bude mu otevřeno.
Kdo hledá, ten nachází a najde.Ivana-Marie/2004Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.


 


Aktuální články

Reklama