ÚVOD

27. května 2009 v 8:40 |  Naše stránky
Jsme rádi, že jste našli cestu na tyto stránky, které věnujeme všem ,kteří hledají cestu lásky, světla a pochopení smyslu vlastního života na Planetě Zemi.
S láskou Vám zde nabízíme malou část toho, co může Vaši duši na Vaší cestě potěšit a být ji nápomocno při jejím návratu domů.
Přejeme Vám při Vašem putování a hledání hodně lásky, světla, radosti, štěstí.
Ať Vaše kroky vede vyšší moudrost Vesmíru, mír a klid v duši.
Ať Váš anděl strážný Vás vždy ochraňuje.
Ať Vaše myšlenky, slova i skutky jsou naplněny láskou, světlem, dobrem.
Ať každý Váš den je pro Vás radostí, neboť život a láska jsou dary nejcennější!světlo


Poselství světla:
Ať na Vaší cestě Vás vždy láska, pokora a čistý úmysl v Boží vůli provází, ať vaše myšlenky, slova, skutky čisté jsou, ať světlo Ježíše Vás naplňuje a Vaše srdce láskou k bližním se rozsvěcuje!
Ten, kdo nad druhým se povyšuje, ten bude ponížen a kdo v pokoře a s láskou všechny a všechno přijímá, ten povýšen z vůle nejvyšší pak bude.
Ten kdo druhé soudí, úsudky o druhých vynáší, sám podle svých skutků a slov souzen bude, a každá myšlenka a soud k němu zpět se dle zákona přitažlivosti navrátí!
Udržujte krb svých myšlenek čistý, neb vše co zasejete jednou sami sklidíte!
(učení Ježíše)


Jste jen prostředníky Boží pomoci na zemi!
A vždy je lepší pád z menší výšky než z větší!
Pomáhejte vždy všem kolem sebe, nezapomeňte poděkovat těm, kteří vás vedou a jsou před vámi a važte si těch kteří, jdou určitou dobu s Vámi a děkujte za ty, kteří jdou za vámi a našli odvahu jít duchovní cestou!
Nehodnoťte lidi, neposuzujte výši jejich cesty, každý je tam, kde dle zákona vývoje má být a nikdo není lepší ani horší, nikdo není výš ani níž, každý je Božím a milovaným dítětem Stvořitele, který vás všechmy miluje stejnou BEZPODMÍNEČNOU LÁSKOU!

Všechny texty a informace slouží jako pouhá nabídka a k ničemu Vás nezavazují, ani nenutí, máte právo vlastní volby, vlastního rozhodnutí, vlastního názoru, neboť každý má svobodnou vůli.

Použítí textů, afirmací, meditací pro vlastní potřebu je na vlastní zodpovědnost! Šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme!
Pokud na našich stránkách naleznete něco (obrázek,gif,text....) a máte na ně autorská práva, prosím kontaktujte nás a IHNED je odstraníme!
V některých textech uvádíme ukázky z knih - jsou zde uvedeny knihy i autoři.
Odkazy na oblíbené stránky jsou zde se souhlasem autorů a majitelů stránek, po domluvě jsou stránky vzájemně aktualizovány v nabídce.
Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek!


 


Aktuální články

Reklama