CESTA DUŠÍ

4. června 2009 v 14:35 |  Cesta duše

h


Po opuštění fyzického těla putuje duše dál, neboť´je to součástí jejího vývoje.
Mnozí se domnívají ,že cesta je přímá , je cestou opuštění pozemského bytí a nástup do duchovních úrovní, nebo přímo do Světla. To je však velkou výjimkou.
Duše by měla nejprve přijít a zhodnotit svůj pobyt na zemi. Není už schopna pozemského vnímání, prožitků, ale je často ještě přítomná u pozemských duší - žijících.
Už však nechápe pozemským vnímáním, je již naladěna na jiné vnímání a energie.
Prochází své bytí na Zemi, hodnotí své skutky a prožitky a je přitom vedena duchovními rádci, kteří spolu s ní její bytí na zemi procházejí a hodnotí. Není třeba se však toho obávat, neboťˇto slouží k posílení a vývoji duše!
Často se snaží promlouvat k těm, kteří dále žijí, chce napravit chyby, které najednou pravdivě vidí a cítí se za ně zodpovědná, chce je změnit nebo´t tedˇ vidí i možné následky jejího konání z pohledu duch. Zákonů. To však již nelze. Chyby je možno napravit a vztahy vylepšit jen dalším možným vzájemným žitím.
Duše pak sama často prožívá to, co sama jiným připravila .Je to Zákon - " Co zaseješ, to sklidíš ".
Po zhodnocení a projití svého života má pak duše úkol, který má ještě splnit než plně může odejít z pozemské úrovně do úrovní duchovních.
Po určitou dobu tedy setrvává ještě v pozemském bytí, pokud je jí povoleno být nějak nápomocna může tak učinit. Je však neustále vedena duch. rádci, kteří plně za duši zodpovídají. Duše však po opuštění fyz. těla , seznámení se se svými chybami nebo dobrem které konala si je plně vědoma duchovních a Vesmírných Zákonů a důsledky jejich porušení a proto v tyto chvíle se snaží je plně dodržovat.
Pokud splní a nastane její čas je vedena duch. rádci již z pozemského bytí a nastupuje její putování v nadpozemském bytí, kde dochází k jejímu zdokonalování. Duše se dál plně připravuje na svůj další vstup do pozems. bytí, aby pak lépe a čistotněji žila další život.
Je láskyplně připravována, vedena a učena , je seznamována s Vesmírnými Zákony, Zákony duchovními a je ji ukazováno, jak působí v nekonečném putování duší po Zemi.

Plně si nyní uvědomuje že nic nelze zatajit, že každá myšlenka, každé slovo, každý skutek na Zemi je duši plně a pravdivě - s úmyslem, jakým chtěla to či ono vykonat a pro co -zaznamenán v jejím energ. obalu, který se dá plně přečíst duch, rádci a pomocníky. Záleží i nyní na duši jak přijímá své chyby a omyly. Ale také jak pokorně děkuje za dobro, které ji pomohli na Zemi konat, za to že ji ochránili od špatných rozhodnutí, od chyb a bolesti ,kterou mohla dávat.
Podle toho jak rychle se učí a přijímá rady duch. rádců tak rychle postupuje vpřed k dalšímu postupu, do vyšších duch. úrovní.
Jen na duši samotné záleží jak bude trpělivá, jak pokorná a jak bude přijímat, co k ní přichází. Podle toho se bude v různých úrovních zdržovat. Jen na ní bude záležet kolik se naučí a kolik přijme, jak připravena půjde zase vpřed v nekonečném putování nekonečným Vesmírem.
Ivvana-Marie/2007


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.

 


Aktuální články

Reklama