NADPOZEMSKÉ ÚROVNĚ DUŠÍ

5. června 2009 v 9:21 |  Cesta duše


1.HODNOTÍCÍ

V této úrovni duše zpětně pohlíží na svůj pobyt na Zemi.Společně s duchovn. rádci
hodnotí své skutky, pohlíží na vztahy, které vytvořila. Hodnotí se velikost jejího
dobra, rozdávání lásky a pomoci bližnímu. Pravdivě podle Vesm. Zákonů je duši
poukazováno na omyly a chyby, kterých se dopustila, co určitým rozhodnutím
zapříčinila. Je však hodnocena za velikost a množství dobra a lásky, které rozdala.
Je jí ukázána síla lásky, která je nejvyšším Vesmírným Zákonem a je jí ukázáno jakou
moc láska má ve všech skutcích, ve všech etapách vývoje duše, její nekonečnost .2.UČÍCÍ SE

V této úrovni se duše seznamuje s Vesmírnými a Duchovními Zákony, jejich významem,
jejich účinností v nekonečném Vesmíru, jejich neměnností a pravdivostí. Duše je
seznamována s jejich využitím a účinkem jejich působení v lidském bytí na Zemi.
Často duše v této etapě pochopí a uvědomí si chyby, které konala. Záleží pouze na ní
samotné jak přijímá své chyby a jak se rozhoduje k jejich nápravě. Tato etapa pro duši
je tak dlouhá jak rychle je duše ochotna zpracovávat a měnit své poznatky a jak přijme
své rozhodnutí k nápravě.3.OČISTNÁ

V této úrovni je dán duši čas na zpracování znalostí a zkušeností, kterých se jí dostává.
Je to úroveň plná klidu a harmonie,aby si duše sama vše zvážila, sama pochopila.
Je jí umožněno nahlédnout pokud o to poprosí a je to v souladu a pro její dobro a dobro
jiných do jiných etap a dimenzí vývoje duší, aby si vše ujasnila. Postupně při jejím
procitˇování se také mění její energ, obal, který se čistí podle pochopení a přijetí nových
pravd. Duše se stává lehčejší a více se učí empatii. Ještě více začíná chápat význam
bezpodmínečné lásky a pomoci. Dostává se jí odpuštění a milosti,možnosti nápravy.4.PŘÍPRAVNÁ

Do této úrovně se dostává duše zharmonizovaná, pročistěná, pokorná a láskyplná.
Tady se duše v klidu připravuje na své další putování. Jsou ji předloženy možnosti jejího
dalšího putování a možnosti náprav toho, co sama napravit má. Vše co jí potká zná.
Je pravdivě seznámena se všemi možnostmi, jen ona sama pak podle své vůle a podle
Zákonitostí přijímá. A pak čeká, čeká na správný okamžik, kdy může dále putovat.
Vše je řízeno a vedeno duch. a Vesmírnými Zákonitostmi.5.ČEKACÍ

Tady je duše plně připravena, podle svého rozhodnutí seznámena s dalším vývojem
jejího putování. Je však plně očistěna, od čeho mohla být očistěna ,pokorně a láskyplně
v této etapě čeká opětovně své duch. rádce aby ji vedli dál.Je to čas plný lásky, klidu,
naděje na možnost nápravy.Duše si je nyní vědoma, co je důležité a co pomíjející.
Pokud nastane pravý čas rpo její další cestu prochází " Branou zapomnění " a jde ve svém
putování dál. V pozemském bytí ,po projítí brány však často zapomene, co se naučila,
a její cesta vede zase dál a dál v nekonečném Vesmíru, dokud si sama neuvědomí význam
putování životy na Zemi.

Ivana-Marie/2007
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.


 


Aktuální články

Reklama