PUTOVÁNÍ DUŠÍ

4. června 2009 v 14:36 |  Cesta duše
a

Duše je jemnohmotná energie, která vychází ze Světelného bytí.
Putování duše je závislé na energiích, kterými prochází, a které ji naplňují prožitky, které duše získává v pozemském bytí. Je velmi lehká, plná Světla, klidu a harmonie. V nadpozemském Světelném bytí je plně harmonická!
Její putování začíná prvním vstupem do pozemského bytí, kde začíná procházet životním procesem. V žití na Zemi získává podle svého nositele individ. prožitky, které se začínají zaznamenávat do jejího energet. obalu. Každá duše je individuální, je jedinečná!!
Přichází zcela čistá, láskyplná, plná dobra a Světla. Je poslána do nekonečného putování a dění na Zemi, aby, co dostala při svém vzniku , rozdala ve svém putování. Životem na Zemi však dochází k jiným neznámým prožitkům a tak často poznává jiné skutečnosti a začíná tak vytvářet kolem sebe energie rozličných prožitků, které s ní dál putují životy.
Teprve zážitky, prožitky a jednáním svého nositele se začíná měnit. Vše, co prožije, co procitˇuje, co vnímá, utváří její další energetické obaly, do kterých je každý prožitek zaznamenán. Tak začíná její putování, její proměna, je to její zkouška v bytí.
Duše se jednotlivými životy na Zemi učí, sbírá nové poznatky a jejím cílem je navrácení její čistoty, harmonie, Světla. Její navrácení do Světelného bytí.
Cesta duše je však zdlouhavá, je to několik prožitých životů, nebo´t tím, že se opětovně navrací, napravuje, odžívá chyby, které se v jejím energetickém obalu hromadí.
Nebo naopak sklidí plody dobrých skutků, prožitků, rozdání lásky a pomoci.
Každý život, který ji čeká je výsledkem života předchozího. Přichází do prostředí, které si sama připraví, potká takové duše, kterým je něco dlužna, nebo které mají něco vrátit jí.
Je to nekončící koloběh prožitků a následků skutků, které vykoná.
Velmi záleží také na nositeli, který tuto duši přijme do svého života. Nebotˇ ten se řídí svojí vlastní vůlí, která je mu dána, kterou má právo používat. Záleží na nositeli, zda nechá svoji duši promlouvat do svého bytí. Zda se řídí rozumem a vůlí, nebo srdcem a cítěním.
Každý jedinec má právo se rozhodnout, čím svůj život naplní, jak ho prožije. A mnohý z nich netuší, že jeho duše je pro něj velkým bohatstvím, neboť kdyby jí naslouchal a nechal se jí vést - její čistotou, dobrem, láskou - i jeho skutky by byly stejné. A duše by nebyla obtěžkána prožitky, které jí pak tíží. Její energetický obal by byl stále čistý a jasný a její putování v pozemském bytí by bylo pro ni radostí a ne strádáním a bolestí.
Každá duše je jedinečná, nejsou duše stejné. Každá prochází pozemským bytím, jen podle jednání a konání svého nositele se nachází duše i nositel v jiném energetickém poli, na jiné úrovni!!! Životní podmínky jsou stejné, příroda je stejná, vše kolem nás je stejné a přece každý z nás vede jiný život - je jeho, je individuální pro každého. Každý z nás je jedinečný, má svou duši, svou svobodnou vůli. Sám rozhoduje, jaký život povede.
A přece se každý setkává s určitými lidmi, kteří mu vyhovují, se kterými si rozumí. Lidé se hledají v životě, s každým prožíváme něco jiného, ale s některými se přesto setkáváme více, s některými méně. Ne nadarmo se říká :"Našel jsem spřízněnou duši."
Ano, je to vnitřní volání duší ,.které cítí stejné energetické vyzařování, podle úrovně duše se tyto duše přitahují a pokud se necháme vést pocity k lidem, nacházíme podobné duše - ne však stejné!


Ivana-Marie/2007

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.


 


Aktuální články

Reklama