TYPY DUŠÍ

5. června 2009 v 9:20 |  Cesta dušeDUŠE BLOUDÍCÍ

Duše, které neustále hledají své místo, naplňuje je nerozhodnost, je to nepochopení svého bytí na Zemi. Tyto duše jsou plné neklidu, samy sebe nezvládají, a protože nepochopí nic v bytí na Zemi i po smrti dlouho bloudí v pozemském bytí a pohlížejí na průběh života už po životě. Jsou jim ukázány příklady správného žití na Zemi, přijetí života a teprve až tato duše pochopí, může přejít do duchovních úrovní a čekat na další inkarnaci, aby mohla skutečně prožívat život na Zemi jako vzácný dar.


DUŠE SAMOLIBÁ

Duše, která se zdá v pozemském bytí dobrá, je klidná, vyrovnaná, je ochotna trochu pomoci, je dobrá, pokorná, ale není plně žitá! JE to duše ,která raději nic moc nechce, nikam moc nejde, jen v koutku svého bytí klidně žije. Pokora však není v pohodlnosti!!!
Člověk má žít naplno, nebát se překážek, přítěží, zkoušet něco nového. Takováto duše se řídí mottem: " kdo nic nedělá, nic nezkazí". I tato duše po opuštění pozemského bytí ještě zůstává v pozemských úrovních. Je jí ukázáno , kde měla možnost pomoci, poradit a volila raději únik a stažení se do sebe. Nic neřešila, nesnažila se být nápomocna. Tento typ duší pak často pomáhá žijícím v různých situacích . Jsou to chvíle, kdy máme pocit, že nás něco varuje, zastavuje - jsou to pomocné duše, které tedˇjsou ochránci žijících a snaží se pomoci tam, kde jako člověk dříve selhaly. Až je správný čas a skutků pomoci dostatek, teprve pak může tato duše odejít z pozemského bytí do duchovních úrovní duší.


DUŠE NEVYSLYŠENÁ

Duše lidí, kteří mají neustále potřebu naříkat, stěžovat si, mají pocit, že je nikdo neslyší a své problémy často zveličují. Tito lidé ,nebo duše si vůbec života jako nejcennějšího daru Boha neváží! Často si tato duše v utápění a naříkání sama vezme život a odchází předčasně ze života.Teprve pak si uvědomí velký omyl, který však nelze vzít zpátky. Tyto duše se velmi proviní svým skutkem proti Vesmírným Zákonům a B. vůli.Právo na život, jeho vznik i konec nepodléhá našim přáním! Je pevně dán a určen podle velmi přísných Karmických Zákonů!
Tyto duše velmi dlouho pobývají v pozemském bytí!! Jsou jim ukázány krásy života na Zemi, šance napravit své chyby. Na příkladech žijících lidí jsou jim ukázány příklady lásky, radosti a štěstí, které je možno v životě nejen dávat ,ale pak také dostávat zpět. Tyto duše pak pláčí

nad svým promrhaným životem v nelibosti a nelásce. Nic však nelze vzít zpět. Tyto duše jsou pak ale svědomitými žáky v nadpozemských úrovních duší. A velmi pokorně čekají na svou novou šanci, aby mohly plně prožívat to , co pochopily a čemu se naučily v nadpozemských úrovních.DUŠE PRÁZDNÁ

Typy lidské duše, která cítí nenaplněnost svého života i když má a dostává vše potřebné, nenaplnˇuje ji to. Je to však proto, že tato duše ztratila během svého putování pravé naplnění duše - a to je Světlo a láska.
Svým nesprávným jednáním a upřednostńováním hmotných hodnot, pak tyto dostává, avšak cítí se nešťastná a prázdná. Tato duše hledá v pozemském bytí, co ztratila a často málokdy pochopí, že svou vlastní vůlí v rozhodnutí naplňovat druhé Světlem a láskou se Světlo a láska k ní navrátí. Často však celý život proběhne v hledání a vnitřní prázdnotě . Druhé duše to z ní cítí a soucítí s ní, avšak pomoci nemohou. Po opuštění fyzického těla ještě dlouho tyto duše hledají pocit vnitřního štěstí, který ani v duch. úrovních jim není dán, neboť´si ho ještě nezasloužily. Pokud nenajdou v sobě sílu najít pravé hodnoty lidského žití na Zemi, nepřijmou je hluboko do sebe jejich cesta je zdlouhavá.DUŠE HLEDAJÍCÍ

To jsou duše čisté, láskyplné, naplněné touhou poznání a hledání pravdy života a dění ve Vesmíru. Jsou plně naplněny a neumdlévají na svém putování. Přijímají vše s láskou, pokorou, vděčností a věří, věří v nekonečný koloběh života na Zemi a ve Vesmíru.
Neustále jdou v životě vpřed, cestou poznání a hlavně konání. Hledají nekonečnost lásky, dobra, pomoci a Světla ,aby je mohly rozdávat a naplňovat život svůj i druhých.
Po splnění jednoho úkolu nebojí se jít dál a tak neustále poznávají nové a nové zkušenosti a zázraky života. I smrt přijímají v pokoře, neboť věří nekonečné putování duší i po smrti.
Věří, že i v nadpozemském bytí mohou stále hledat a objevovat nové pravdy života. Tyto duše mají velkou pomoc z duchovního světa jak v životě na Zemi, tak i po jeho skončení. Jsou to poslové, kteří pomáhají přivést zpět na Zem pochopení života, jeho smyslu, jeho naplnění čistou láskou, pravdou a dobrem.DUŠE PŘIPOUTANÁ

Typ duše, který není svobodný. Neustále silně k něčemu, nebo někomu připoutaný. Jsou to dva rozdílné typy. Buď z vlastní vůle připoutaná - k něčemu, nebo někomu. Závislá na někom nebo něčem.
Nebo typ druhý - připoutaná někým ,nebo něčím proti své vůli. Tento typ je svázaný!!Ztratil veškerou svobodu, mnohdy i samostatnost - nedokáže sám bez pomoci druhého něco udělat, pro něco se rozhodnout.V pozemském bytí je zkouškou překonání tohoto problému často násilné odtržení a je jen na dané duši zda situaci zvládne a rozhodne se pro svobodu, samostatnost. Posílí svou odvahu a nebojácnost. Mnohdy však problém přetrvává i po smrti.
Duše se dlouho pohybuje v přítomnosti toho, k čemu připoutána byla. Nebo ji nadále osoba žijící k sobě poutá a duše nemůže svobodně odejít. Je to velmi bolestivé pro obě strany a často se stává, že i v dalším životě mají tyto duše pak vyměněny role - připoutaný se stává připoutávajícím - a připoutávající se stává připoutaným!!!
Svoboda a volnost je jeden z důležitých Vesmírných Zákonů, který je třeba dodržovat v životě.
Dávat s láskou svobodu a volnost druhému.


Ivana-Marie/2007


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.
 


Aktuální články

Reklama