ODPUŠTĚNÍ

18. srpna 2009 v 14:39 |  Cesta odpuštěníOdpuštění je branou k žití v lásce, svobodě, radosti, vnitřím klidu a míru v duši.
Odpuštění je dar, který společně s žitím v lásce je pravou cestou žítí i bytí pro náš spokojený život.

Odpuštění nám dává svobodu a dává svobodu všemu a všem ,s čím jsem spojeni nějakým prožitkem ,který nás nebo jiné tíží. Osvobozuje nás od zranění, negativních pocitů, které jsme utrpěli nyní nebo v minulosti.
Odpustit, znamená pustit od sebe všechny a všechno co nás jakkoliv negativně ovlivňuje.
Odpuštění je pravou cestou lásky.

Odpustit znamená žít s klidem a v srdci žít lásku ke všemu a ke všem bez jakýchkoliv negativních pocitů, bez ohledu na to co jsme kdy učinili jiným i sobě.

Co je vlastně odpuštění?
Dát svobodu sobě i jiným, žít lásku k sobě i jiným, být smířený sám se sebou ,s děním v mém životě, se všemi které potkávám v klidu a moudrosti své duše."Odpustit" je krásné české slovo, které vystihuje podstatu toho, co se děje. Znamená "pustit od sebe", "dát pryč od sebe". Pustit člověka, nebo událost ze svého srdce pryč. Uvolnit pouta, která svazují.
"Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší?" ptá se Petr Ježíše; "Snad až sedmkrát?" sedmička byla číslem dokonalosti, dokonalého naplnění. Ježíš to ještě stupňuje, když odpovídá: "Nikoli sedmkrát, ale sedmdesátkrát sedmkrát," tzn. do úplného naplnění, vždycky, způsobem zcela vyčerpávajícím.
Ano jak často jsem připraveni odpustit jiným, máme pocit dokonalosti a snahy odpouštět stále.Vinu však často necháváme na jiných,nebo sami na sobě. Jak často však prosíme MY? Aby nám odpuštěno bylo, bez pocitů dávání neustále viny jiným za naše dění životě a jak často odpouštíme sami sobě???? Aniž bychom se sami neustále za něco vinili. Odpuštění je silně spojeno právě s vinou.Bezpodmínečné odpuštění je odpuštění v lásce,bez emocí a pocitů ,právě bez pocitů jakékoliv viny!!!!
"A odpusť nám naše viny ,jakož i my odpouštíme našim viníkům." Tak se často modlíme.
Odpuštění má několiv úrovní aby mohlo proběhnout správně. Jak často si klademe otázku: Tolikrát jsem odpustil a stále žádná změna? Co ještě mám udělat?Proč se mi v životě stále dokola něco děje, proč stále se mi vrací stejné situace?
1. Odpustit můžeme jiným až odpustíme sami sobě,až sami sebe v lásce přijmeme a zbavíme se všech pochybností o sobě, o svých schopnostech o významu svého bytí v tomto životě. Až sami sebe zbavíme všech pochybností a všech pocitů viny ,které si stále na zádech nosíme. Je potřeba uvolnit sebe odpuštěním sobě za všechny nedokonalosti, nanaplněné úkoly odpustit si i chyby, které děláme, neboť jsme chybující. Nikdy však nepochybujme o sobě, neboť náš Vesmírný Otec a Matka Boží nás milují jako své děti takové jací jsme i chybující, tak jako každá pravá matka i otec milují své děti.Bezpodmínečnou láskou! Pokud si nedokážeme odpustit, často pak převládá u nás pocit sebelítosti, což je pro nás silnou sebedesktruktivní emocí!!!! Odpuštěním sami sobě dáváme pocit klidu a míru a přijímáme se takoví jací jsme v lásce a Boží dokonalosti.Odpuštěním sami sobě dáváme sobě svobodu a přijímáme Božskou lásku, která všechna zranění vyléčí.
2. Až odpustíme sami sobě ,pak můžeme odpouštět jiným, odpustit jim na celé úrovni našeho putování duší.Odpustit v lásce všechna ublížení, zranění, utrpení, která nám způsobili, všechny smutky a trápení, kterých se nám dostalo v tomto i minulých životech. Nahradíme-li po odpuštění bolavá místa láskou, pak naplní nás klid a mír a láska ke všem ,které potkáme. Pokud neodpustíme plně a bezpodmínečně nemůžeme naplno prožívat svůj život nebotˇ neodpuštění jiným v nás neustále vyvolává obavy a strachy ,že se nám opět něco v životě stane, že opět něco bolestivého prožijeme. Tyto pocity strachů, obav ,nejistoty jsou projevy neodpuštění druhým!! Pokud dokážeme v lásce jiným odpustit pak naplní nás vlna lásky a svobody, pocítíme stav klidu a míru v duši a nepocítíme žádné negativní emoce a pocity k jiným.
3. Prosbou , aby nám bylo odpuštěno vše čím jsme vědomky nebo nevědomky myšlenkou, slovem či skutkem ublížili uvolňujeme nejen sebe ale i druhé z našich vzájemných nevyřešených vztahů a situací. Dáváme tak svobodu sobě i druhým ,aby nás více pouta společných ublížení k sobě nepoutala. Prosit o odpuštění všechny, kteří nám do života přicházejí a ke kterým cítíme, že něco mezi námi je nevyřešeno splácíme tak odpuštěním "karmické dluhy" a rozpouštíme karmická vlákna. Pokud s pokorou v sobě prosbu vyslovíme a opravdově o odpuštění prosíme je pouto mezi námi rozvázáno a naplní jej čistá, bezpodmínečná láska,kterou po odpuštění do vztahu vkládáme.

S láskou Ivana-Marie/2008"Kdo získá tím, že druhému odpustíš? Ten kdo odpustí, je dokonce pánem toho, komu odpustí. Nechť ve Vás přebývá tatáž mysl jako v Něm, jenž nabídl svůj život: Otče, odpusť jim, neboť nevědí ,co činí!"
E. Cayce
Odpuštění sobě i ostatním nás osvobozuje od minulosti. Odpuštění je odpovědí téměř na všechno. Když máme v životě nějaký zádrhel, obyčejně to znamená, že je třeba někomu odpustit. Pokud volně neplyneme životem, zpravidla jsme ulpěli na nějakém okamžiku v minulosti. Může to být lítost, smutek, ublížení, strach nebo vina, stud, hněv či odpor, někdy dokonce i touha po pomstě.
To vše pramení z neschopnosti a neochoty odpustit, odpoutat se od minulosti a žít přítomností. Odpovědí na jakékoli léčení je vždy LÁSKA. A cestou k lásce je vždy ODPUŠTĚNÍ.Z knihy Miluj svůj život
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.
 


Aktuální články

Reklama