JAK PRACOVAT S AFIRMACÍ ?

17. září 2009 v 8:51 |  Pozitivní afirmace
V pozitivních afirmacích je velká síla.
Avšak této síly je potřeba využít společně s vnitřní silou jedince, s jeho přesvědčením o významu afirmace, kterou přijímá a kterou mění negativní programy ve svém životě.
Pokud člověk odříkává afirmace jako básničku, stává se z ní obyčejná fráze bez energie.Další věc je, pokud člověk používá afirmaci a nedokáže vizualizovat pozitivní obraz tak jsou slova jen volnou energií, která jen překryje to, co nechcete vidět a nic se nestane.

Jak tedy správně pracovat s pozitivní afirmací?
Je potřeba ke všemu přistupovat s velikou pokorou a vírou v to lepší.
S přesvědčením, že mám sílu něco změnit a že to dokážu.

Je to vnitřní síla víry, trpělivosti,pokory, odhodlání, která by měla toto rozhodnutí změny ve svém životě provázet.
Pak je nutné zvolit správnou afirmaci, jasnou, stručnou a věcnou, ale takovou, které věříme z hloubi celého srdce.A s láskou k ní přistupovat. Procítěně s každým nádechem cítit změnu ,která ve mně nastává, cítit s každým nádechen přeměnu energií negativních v energie pozitivní. Cítit změnu s každým nádechem v každé buňce těla, ve všech částech našeho těla , v duši, v našem podvědomí i vědomí.

Afirmace NÁM MÁ PŘINÉST SVOBODU A LEHKOST ŽITÍ!
Neměla by pro nás být zátěží, vzbudit pocit trestu, nucení. Provádějte své afirmace s radostí a nadšením. Budou účinkovat rychleji. Ale hlavně je dělejte. Dávejte si pozor na slova, která říkáte, neboť to vše jsou také vaše afirmace.
Zdůrazníte-li své silné stránky, které v životě máte, pomo­hou vám stát se ještě silnějšími.Dopřejte si čas a mějte úctu před těmito pevnostmi- láskou, kterou cítíte k vaší rodině a přá­telům, láskou k přírodě, svou schopností vydělávat si na živoby­tí, svou tvořivou mocí, svou radostí a podobně... Vybírejte si lidi, kteří podporují pozitivní energie a spolupracujte s nimi.Využívejte místa, z nichž je cítit moc, jděte na ně a všímejte si moci, kterou vám dávají. Dostaví-li se na nich zá­žitek, jenž je nezvykle silný, označte si jej v mysli a později jej ve svých pocitech znovu vytvořte. Nebo jej aspoň v mysli cho­vejte jako silnou vzpomínku, kterou si můžete kdykoliv opět vyvolat.
Tvořivost je v podstatě jiskrou univerzální mysli, kterou vy přeměňujete v čin. Čím blíže jste světlu, tím lehčí máte život. Čím méně máte názorů, tím více energie vámi proudí.
Čím více svůj svět ovládáte a ne­cháte na pokoji svět ostatních, tím větší získáte podporu od Boží Síly, tím jasněji budete cítit, že můžete zvítězit nad všemi situacemi.
Nikdy však nemůžete znát všechny odpovědi. Ať již jste jakko­liv mocní, velká mystéria života budou vždycky mimo váš dosah. Když uvidíte krásu, jděte k ní; když uvidíte ošklivost, odejděte od ní. To je vaše afirmace podstaty. Nesmrtelnost; kterou hledáte, se nakonec neúprosně stane součástí vaší existence.

Když se naučíte důvěřovat moci v sobě, zareaguje. Svěřte se Boží síle ve Vás a nastanou ve Vašich životech zázraky!Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme
v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama