VÝZNAM AFIRMACÍ

17. září 2009 v 8:50 |  Pozitivní afirmace

Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každým okamžikem dne se o něčem ujišťujeme a v duchu každý z nás používá různá slovní spojení, kterými sám sebe, svůj vzhled, náladu a své činy hodnotíme.Známe už ,že v myšlence je síla a tedy podle toho jakou myšlenku tvoříme ,tvoříme svou realitu v životě.
Je tedy potřeba tvořit pozitivní myšlenky, tedy pozitivní afirmace!
Pozitivní tvrzení, pozitivní myšlenky, pomáhají nám soustředit se na svou vnitřní sílu a na schopnost tvořit si a mít to, co si přejeme. Moc afirmací je silná ať už si to uvědomujeme či ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Trvá nějaký čas, než vyrostou do celé své krásy.Proto je potřeba s nimi pracovat neustále a měnit tak jejich používáním negativní programy ,které jsme si osvojili na základě určitých prožitků. Podle těchto prožitků máme naprogramované negativní emoce, jako strachy, obavy, neklid, nejistotu.... tyto je potřeba pomocí pozitivních afirmací přeměnit a zrušit tyto programy,které nás negativně ovlivňují.

Afirmace je
kladné tvrzení, přesvědčení, přitakání, ujištění, potvrzení, souhlas.
Afirmace - mají tu moc, že pokud jsou správně tvořeny,kladně, bez jakéhokoliv záporu či podmínky a v přítomnosti, stávají se tvrzením, jež se hluboko dostává přes vědomí do našeho podvědomí. To se pak snaží k tomuto stavu co nejvíce přiblížit a tak naplnit toto tvrzení.
Afirmaci bychom měli mít stále na očích a několikrát denně si ji opakovat.Opakovat ji tak dlouho až pocítíme, že v sobě necítíme negativní pocit, který v sobě pomocí afirmace měníme.

Afirmace jsou pozitivní myšlenky pomáhající nám měnit dění přímo v nás a kolem nás.Jsou formulovány v přítomném čase. Myšlenky tvoří naši realitu a když je vyslovujeme, začínáme si je skutečně vytvářet a realizovat. Díky nim se můžeme spojit s moudrostí své duše a vyladit se na nekonečnou moudrost vesmíru. Díky nim rozpouštíme v našem vědomí a podvědomí negativní programy a uvolňujeme sami sebe z negativních emocí a pocitů.Stálým opakováním vytváříme si v životě pozitivní okolnosti a hojnost všeho dobrého.

Je potřeba používat ty afirmace, u nichž cítíme, že nám vyhovují. Je důležité, slova cítit příjemně a vnitřně se s nimi spojit pocitově v klidu a harmonii..Nelhát sám sobě, být k sobě upřimný! Je možno si je upravit podle vlastního cítění, tak, aby pro nás měla nějaký zvláštní a osobitý význam. Síla afirmací se zvyšuje, jsou-li nám tvrzení příjemná a mají-li pro nás smysl. Je důležité je podpořit vniřtní silou víry v toto tvrzení, víry v uskutečnění toho, co afirmací podporujeme.
Je velmi důležité, abysme svou afirmaci cítili jako uskutečnitelnou. Jestliže necítíme, že to, co říkáme je vůbec možné, afirmace nám nepřinese výsledky, které si jejím prostřednictvím chceme potvrdit.
V opakování afirmací je hodně síly, přeprogramujeme si tak svou podvědomou mysl, abychom přijali všechny nové myšlenky jako svou realitu. Tím si měníme svůj život, aby lépe odrážel posuny uvnitř nás.
Ten kdo chce na sobě pracovat, chce na sobě něco změnit má možnost využívat síly pozitivních afirmací, stejně jako modlitby.
Nezapomínejme však na to, že teprve trpělivost a pokora nás mohou vést zdárně k našemu cíli. A velkou pomocí je také síla lásky k sobě a všemu kolem sebe , jen s těmito pozitivními přístupy je síla AFIRMACÍ velkou pomocí do našich životů! 


Aktuální články

Reklama