JAK SPRÁVNĚ ODPOUŠTĚT?

1. října 2009 v 19:20 |  Cesta odpuštění


Odpuštění sobě i ostatním nás osvobozuje od minulosti. Odpuštění je odpovědí téměř navšechno. Když máme v životě nějaký zádrhel, obyčejně to znamená, že je třeba někomu odpustit. Pokud volně neplyneme životem, zpravidla jsme ulpěli na nějakém okamžiku v minulosti. Může to být lítost, smutek, ublížení, strach nebo vina, stud, hněv či odpor, někdy dokonce i touha po pomstě. To vše pramení z neschopnosti a neochoty odpustit, odpoutat se od minulosti a žít přítomností.
Odpovědí na jakékoli léčení je vždy LÁSKA.A cestou k lásce je vždy ODPUŠTĚNÍ.

z knihy Miluj svůj život,Louise Hay
O odpuštění se hodně mluví, hodně se o něm píše. K odpuštění je potřeba opravdově v sobě najít sílu lásky k odpuštění? Jak a proč tedy odpouštět?
Je mnoho možností odpuštění , je důležité aby si každý našel tu formulaci odpuštění, která bude souznívat s jeho duší. Každý má právo využít daru Odpuštění, který nám byl dán. Odpuštění není nikdy dost, a pokud se stále točíme na jednom místě, pokud stále se nám vrací určité situace je potřeba na odpuštění stále pracovat. Síla odpuštění je veliká, pomoc skrze odpuštění je osvobozující pro všechny zúčastněné. Je však potřeba k ní přistoupit s čistým úmyslem, s čistotou své duše,aby odpuštění bylo účinné, a aby proběhlo v souladu s Vesmírnými zákony, s Boží vůlí.Odpuštění je cestou pokory a trpělivosti, neboť uvolnění negativních prožitků není rychlou cestou, ale postupným uvolňováním.

Jak tedy odpouštět?

Nejdříve je potřeba si uvědomit, že všechno dění v našem životě má svůj význam, jsme za něj právě my zodpovědni a ne nikdo jiný. Nemůžeme nikoho jiného vinit za to ,co prožíváme v našem životě, to my jsme kdysi zaseli příčiny našeho sklízení v podobě dněšního života. Zaseli jsem buď v tomto životě ,nebo v životech minulých.To my jsme sami tvůrci všeho dění, je potřeba to vše přijmout, přijmout zodpovědnost za situace, které se nám dějí ,za vztahy, které v našem životě prožíváme. Tím příjímáme Boží vůli, která se děním v našem životě projevuje, tím přijímáme Karmické zákony . Je potřeba přijmout svůj podíl viny za vše dění, ale také si tuto vinu odpustit.
Když vše v lásce a pokoře přijmeme, když jsme naladěni na klid a mír ve své duši ,jsme naladěni na lásku v sobě k sobě a všemu kolem sebe, můžeme odpouštět.

Prosme tedy za odpuštění ty
,kterým jsme jakkoliv vědomky ,nebo nevědomky ublížili, myšlenkou, slovem či skutkem. Prosmě za odpuštění na celé úrovni našeho bytí.
Prosme za odpuštění na celé časové linii putování našich duší, od tady a ted´až v prvopočátku a na věky věků. Amen. Omluvme se. A poděkujme že nám bylo odpuštěno.

Pak odpusťme my, odpusťme vše čím nám bylo jakkoliv vědomky nebo nevědomky ublíženo myšlenkou, slovem či skutkem.
Odpusťme na celé úrovni našeho bytí. Odpusťme na celé časové linii putování našich duší, od tady a tedˇ, až v prvopočátku a až na věky věků.Amen.
A odpusťme v lásce. Dejme ze všech vztahů po odpuštění svobodu sobě i druhým.A poděkujme.

A nezapomeňme odpustit sami sobě, vše co nás tíží a svazuje jakkoliv tížívě s minulostí.
Odpusťme si na celé časové linii, tady a tedˇ až v prvopočátku a na věky věků .Amen.
A poděkujme za dar Odpuštění.
Odpuštění je potřeba provádět tak dlouho, dokud necítíme v sobě jak nás energie Odpuštění osvobozuje a dává nám pocit klidu, míru. Pak poprosme o Boží lásku, poprosme o uzdravení míst po Odpuštění, aby se láskou naplnilo to, co odpuštění uvolnilo.
Nikdy nezapomínejme dodat ne Má, ale Vyšší, Boží vůle se staň.


Nechť Boží láska, Boží světlo, Boží milost
a Boží pomoc Vás odpuštěním provází!


S láskou Ivana-Marie/2008Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama