ŽITÍ V PŘÍTOMNOSTI

10. října 2009 v 9:39 |  Duchovní probuzeníV situaci, před kterou budete postaveni, s níž se budete muset vypořádat, bude Vaše jednání jasné, jednoznačné a také pravděpodobně účinné, jestliže bude vycházet z vědomí Přítomného okamžiku. Nepůjde o myšlenkovou reakci, podmíněnou zážitky z minulosti, nýbrž o intuitivní odpověď na danou situaci.
E.Tolle

Jen my sami si tvoříme průběh svého života, a ubližujeme si, když se bráníme naplno prožívat svůj život v radosti, kráse, lásce, klidu a míru své duše.Ubližujeme sami sobě, když se bráníme prožívat přítomnou chvíli.
Minulost je pryč, je uzavřená a nelze na ní nic změnit. Nelze změnit, co jsme udělali před chvíli, před hodinou, včera, i v dávné minulosti.Můžeme prožívat vždy jen přítomný okamžik. Jestliže se v mysli zaobíráme minulostí, žijeme ve vzpomínkách,tak se připravujeme o prožitek přítomnosti, prožitek přítomného TEĎ!
Je tedy důležité naučit se žít v přítomnosti. Tady a teď. Pustit se vší minulosti, která již odezněla v našem životě.Říká se, síla je v žití přítomného okamžiku, ale takového ,aby byl prožit vědomě. To, co prožíváme právě teď, to je náš život. Ne to, co se stalo včera. Ne to, co bude za měsíc. Nelze žít v minulosti či v budoucnosti. Tím přicházíme o přítomnost a přítomnost je žití tady a teď. Takže nejsme-li tady a teď, tak nežijeme. Jen přežíváme.
Život je umění vychutnat si přítomný okamžik. Ne ho prožít, ale dokonale si ho užít! Plnohodnotně s využitím všech našich smyslů. To je kvalitní bytí, to je radostné žití.
To se musíme učit každý den. Znovu a znovu, dokud se to nestane naší součástí a přirozeností.. Neznamená to však, že nemáme mít plány, sny a vize. I ty jsou důležité. Ale je potřeba si umět říct, kdy je čas snění a pak si to snění užijme. Ale nemůžeme žít ve snu. Jděme za svým snem.Buďme tvořiví v přítomném okamžiku,žijme přítomností. Soustřeďme se na to, co je teď, na sílu přítomnosti, co děláme teď, děláme pro naplnění svého snu. Jen tak si můžeme život opravdu užít.
NEZAPOMEŇTE, ŽE SÍLA PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU, ŽITÍ PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA V LÁSCE A PLNÉM VĚDOMÍ JE DAR, KTERÝ KDYŽ PLNĚ ŽIJEME ,NAPLNÍ NÁŠ ŽIVOT HOJNOSTÍ VŠEHO DOBRÉHO A PLNOHODNOTNÉHO.
Jediné na co máte vliv je žití tady a tedˇ, je to chvíle přítomného okamžiku. Protože minulost je pryč ,nedá se vrátit, nedají se vrátit chyby a omyly, a budoucnost je daleko a nevíme jaká bude. Je potřeba vnímat přávě přítomnost. A když budete naplno žít v přítomnosti a dělat vše jak nejlépe dovedete, tak naše budoucnost, bude ta nejlepší.
Jak toho dosáhnout? Lehce, vnímat přítomnost a žít každý okamžik našeho života v lásce, radosti, klidu a prosbách o odpuštění a v odpouštění. Takovýmto přístupem ke svému životu, změníme minulost a tvoříme budoucnosut. Důležíté je jít cestou svého srdce a hlasu své duše.
Žít jen ve vzpomínkách, a hlavně špatných vzpomínkách, nebo v nadějích či obavách z budoucnosti není jistě správné. Důležité je z minulosti a chyb, které cítíme, že jsme udělali ,se poučit .
Věčné "právě teď" v tomto okamžiku, plně prožité pozitivními emocemi, je dar žití! Přítomný okamžik není nic jiného než my sami tady a teď, je to přítomné vědomí "Já jsem". Žít v přítomném okamžiku, znamená žít vědomě v tomto vědomí. Když se nám takto žít daří,nepotřebujeme pak vnímat ani minulost ani budoucnost. Jde pak o splynutí s věčností bez času a bez prostoru. Správným žitím tady a teď v lásce ,radosti, přijetím všeho dění v mém životě, tak odžíváme i svou minulost a tvoříme budoucnost, pravá síla je ale v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU."Přijímám svůj život tady a tedˇ.
Přijímám sama(sám) sebe tady a tedˇ.Já jsem.
Přijímám tady a tedˇ do svého života radost, lásku, krásu, hojnost všeho dobrého.
Přijímám tady a tedˇ klid a mír své duše.
Já jsem Boží přítomnost v sobě v lásce a ve světle. A děkuji za to."
S láskou Ivana-Marie/2009Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama