KARMICKÉ ZÁKONITOSTI

19. února 2010 v 10:38 |  Vesmírné zákony

Jedním z klíčových pravidel je zákon příčiny a následku.
Říká, že podle toho jak myslíme, mluvíme a konáme, nás v budoucnosti potkají zlé či dobré věci. Čili "co si zasejeme, to sklidíme!".

Je tedy pro náš současný i budoucí život nanejvýš důležité udržovat svoje myšlenky čisté (a tím pádem i slova a činy, neboť z myšlenek vycházejí)! Pokud nás přece jen napadne něco nehezkého, musíme to ihned potlačit.
Je třeba se snažit jen o dobro, aby nám pak dobro mohlo být darováno. Musíme jednat čistě, abychom si "vysloužili" život v prostředí čistoty a lásky.

Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, zda se "následků" dočkáme ještě v tomto životě nebo až v dalším! Jedno je však jisté: pokud tento zákon nehodláme dodržovat, budeme jednoho krásného dne zničeni.
Často si klademe otázku, co je vlastně karma? Co je myšleno tím, že si odžíváme a řešíme karmické dluhy? Někteří dokonce touží o pomoci při řešení karmických záležitostí.
Karmou jsou myšleny všechny prožitky a informace duší v pozemském bytí. Za života člověk prochází různými situacemi, setkává se s různými lidmi, vytváří nové vztahy, řeší různé situace. A na svobodné vůli člověka záleží, jaké prostředky, vlastnosti ve svém bytí používá.
Zda upřednostňuje lásku pomoc, dobro, pochopení, zdraví, pozitivní přístup k životu, nebo se obrací k negativním stránkám - zloba, závist, neklid, disharmonie, bolest, nemoc. Tímto prožíváním a přístupem k životu, který mu byl dán vytváří energetické informace, které se ukládají do jeho duše. A tato duše je ve svém energetickém poli kolem sebe uchovává a ukládá to, co konáme. S těmito informacemi putuje duše do každého bytí a má možnost tyto informace a následky, které si sama svým životem vytvořila odčinit, nebo v pozitivních situacích a v dobrém a láskyplném bytí duše sklidit dobrý a láskyplný život. Záleží jen na vás, co vkládáme, to také sklidíme! Každým životem na zemi, skutky které konáme si vytváříme půdu a podmínky života dalšího. Naše duše putují životy dále podle daných duchovních a vesmírných zákonitostí a mají možnost odčinit nesprávné jednání. Všichni máme stejné možnosti, stejné předpoklady. Výjimka je jen v tom, že máme svobodnou vůli, kterou si volíme, jak životem projdeme.
Karmické zákony jsou přísné, to co zasejeme, sklidíme. A jen svým konáním, uvědoměním si chyb v našem jednání a konání můžeme svou karmu postupně očisťovat.
Nebijme se a nechtějme také něco přeskakovat, vědět víc, než je nám dovoleno vědět. Žijme svůj život, tak jak nejlépe dovedeme. Snažme se, uvědomit si každý prožitek, radost, pocity štěstí, lásky, přátelství. A pociťujme tyto prožitky ať naše duše sílí a raduje se. Pokorně přijímejme i pocity smutku, bolesti, trápení. A potom věřme, že až odezní zase se vrátí radost a láska. Kdyby nebylo těchto negativních pocitů, nemohli bychom si uvědomit, jak vzácné pro naše bytí jsou ty pozitivní. Nevážili bychom si jich a nesnažili si je vytvářet. A tvořivost v našem životě je důležitá. Na tvořivosti náš život leží. Vždyť každá věc, kterou kolem sebe máte, vidíte, prožíváte nějak vznikla. A vznikla proto, že ji někdo vytvořil. Vytvořil myšlenku, která pak dala možnost vytvořit dál opravdovou věc. Buďte proto tvůrčí ve svém životě. Buďte tvůrci láskyplných myšlenek, dobrých a pomocných skutků. A radujte se z každé dobré věci, prožitku, který vám Váš život přináší. A nebojte se, že uděláte chybu, neobávejte se špatností, myslete na to, co jste kdy učinili špatně, nechtějte řešit své minulé životy a nehledejte současné chyby v minulosti! Je zákonité, že si nepamatujeme své předchozí životy a pokud nám není ukázáno, nebo dovoleno se vracet, nepátrejme a nechtějme vědět, co zapomenuto má být! Snažme se napravovat a žít život tady a teď. Žít ho v radosti, lásce a pomoci. Buďme tvůrčí a pokud narazíme na chybu, odpusťme si ji a více ji neopakujme!! Život sám nám připravuje takové situace, kterými si máme projít a které nás samy vedou k nápravě chyb minulých. Vnímejme každou chvíli svého života tady a teď. Jenom my sami jsme tvůrci svého života a jenom my sami si vytváříme to, co budeme žít dál.
Buďme trpěliví a láskyplní a podle toho se bude náš život odvíjet.
Nesnažme se stát v pozadí, nebo držet se hesla " kdo nic nedělá, nic nepokazí." Neschovávejme se před svým životem. Jděte mu vstříc. Vždyť nabízí tolik krásy, radosti. Svůj život žijte!! A svým vstřícným tvořivým přístupem si tvoříte novou karmu, plnou dobra a lásky. A náš život se začne měnit, neboť to, co ze sebe dáváte, zase dostáváte. To jsou zákonitosti vesmíru. Jsou neměnné! Jen vy sami měníte. Vaše rozhodnutí mění váš život a vše kolem něho.
Dar života je nejcennější, co nám je dáno. Neboť životem, mohou naše duše být spolutvůrci života na Zemi. Máme všichni stejné možnosti a dary, které dostáváme. Jen my si volíme, naše svobodná vůle je hnacím článkem a tvořící částí našeho života. A tím, jak volíme, jak žijeme, rozmotáváme postupně klubíčko našich karmických uzlíků a naše duše se radují.
Cítíme radost, štěstí, když se něco v životě daří. A tak i duše se uvolňuje a pocity štěstí, spokojenosti, když uzlíků v karmě ubývá. Proto neviňme nikoho za to, co nám život předkládá, to my sami jsme si ho vytvořili a přichystali. A neviňme ani sami sebe za chyby minulé. Snažme se je tady a teď odstraňovat. Žijme svůj život v radosti, lásce, pomoci. Buďme tvůrci svých životů a pomáhejme, ať to, co zasejeme sklidíme. A podle toho, pak vytváříme svoji karmu. A její změna závisí jen na našem žití!! Jinak je neměnná a stálá a jde do dalšího života s námi. Děkuji


Ivana-Marie /2009

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme


 


Aktuální články

Reklama