PRAMEN ŽIVOTA

31. března 2010 v 18:14 |  Moudrost dávných věků
Život je nejcennějším darem, který nám byl dán a proto by člověk měl vděčně jej přijmout a děkovat, že jeho žitím na Zemi, může prožívat
a vnímat dění kolem sebe.
Život nám byl dán také proto, abychom si uvědomili jaký význam a co obnáší žití na planetě Zemi, abychom toto žití přeměnili ve vědomé bytí.
Život nám byl dán také proto, abychom jeho význam pochopili, abychom pochopili naše poslání a naplnili to, co naplnit svým životem máme, splnit poslání, které jsme slíbili, že splníme a čím život na planetě Zemi obohatíme.
Proto přijímejte každý nový začátek dne života Vašeho s poděkováním a každý den svého života ulehejte s vděčností za vše, čeho ten den se Vám dostalo.
Není třeba v tomto životě hledat výjimečnosti, pátrat po velkých věcech, neboť tak může člověk život promarnit hledáním a čekáním.
Život máme žít radostně a tvořivě, využívat každého okamžiku a každé příležitosti malým přičiněním svého snažení pomoci, přiložit ruce k dílu.Prožívat plnohodnotně každý okamžik.
Život máme žít radostně a vnímavě. Proto nám byly dány do fyzického prožívání city a smysly.
Vnímejme tedy svými smysly vše, co kolem nás se v životě nachází, co kolem nás v životě máme. Buďme vnímaví a soucitní - ne lítostiví! Prociťujme každý den svého života,každou situaci a každého, koho ve svém životě potkáme. Snažme se být vnímaví, radostní, láskyplní, neboť láska je darem pro nás nejkrásnějším a nejvíce nám pomáhá v prožívání našeho života. Pohled na život byť i někdy těžký očima lásky, pomoci, vždy lehčí a radostnější se stává.
Vše, co kolem Vás v životě se nachází pozorně vnímejte a všemu v klidu naslouchejte, radostně pohlížejte na okolní svět a vše v něm ,jen tak v sobě si obrazy života ponecháte a vše ,co procítíte v nitru svém pak uchováte. Jen na Vás záleží jaké prožitky a pocity do svého života vkládáte a tak jimi pak celé své bytí protkáváte.Volte tedy raději dobro, lásku, radosti aby jen dobro ve Vás se uchovávalo. Snažte se všechny obavy a bolesti v pokoře přijmout a odevzdat, aby zase jen dobro a radost Vás naplnit mohly.
Pak život Váš bude plný radosti a krás a úsměv Váš potěší každou blízkou duši.
Jak člověku, tak i přírodě své radosti a dobro rozdávejte a doteky, sluchem, očima dary přírody v klidu vnímejte a přijímejte .Jak život Váš s přírodou plně spojíte pak čistota, klid, který v přírodě vládne i do Vašich životů se v souladu a harmonii vkládá.
Vše kolem Vás velkým dílem vyšších sil je připraveno a proto přijměte radostně vše, čeho k Vám se dostává. Jen tak pak Vaše duše život v radosti prožívá.
Radostně jděte vstříc každému dni a každému člověku a věřte, že nic v životě není náhodou a vše je připraveno pro Vás. Proměňujte každou chvíli Vašeho života v radostné chvíle a važte si , že Vám bylo umožněno žít a být.
Važte si lidí, které potkáte, neboť každý koho potkáte je právě tím, koho potkat jste měli. Pečlivě mu naslouchejte neboť každý člověk k Vám přichází s radou, nebo ponaučením pro Vás, buďte vnímaví a naslouchejte .A snažte se každému pomoci ,nikdy nevíte, kdy pomoc budete potřebovat vy.
To, co od života dostáváte, všechny radosti ,dobro a pomoci, s láskou zase vracejte životu zpět svým tvořivým konáním. Jen tak zajistíte nekonečný koloběh dobra, lásky, pomoci na Zemi.

ŽIJTE SVŮJ ŽIVOT POCTIVĚ, SPRAVEDLIVĚ, LÁSKYPLNĚ A RADOSTNĚ.
ŽIJTE SVŮJ ŽIVOT TAK, ABY AŽ ODCHÁZET BUDETE NIKDO NEPLAKAL, ALE ABY SE USMÍVALI A DĚKOVALI , ŽE ŽIVOT S VÁMI BYL PLNÝ RADOSTI A KRÁS, ŽE SE VEDLE VÁS CÍTILI DOBŘE!

I.B./2008


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme


 


Aktuální články

Reklama