ŽIJTE V NEKONEČNÉ HOJNOSTI VESMÍRU

3. března 2010 v 15:21 |  Moudrost dávných věků


pramen


Boží láska a Boží Světlo jsou po dlouhou dobu vývoje Vesmíru nekonečnou studnou hojnosti těchto nejvyšších darů našeho Stvořitele. Hojnost lásky, dobra, pomoci a Světla, které člověk kolem sebe rozsévá je nejvyšším posláním člověka na jeho putování po Zemi v jeho postupných a následných inkarnacích.

Mnohdy člověk hojnost hledá v jiných jeho potřebách. Hojnost peněz, hojnost darů, hojnost přátel, majetku, hojnost hledá ve výši svého postavení nebo moci, kterou má nad jinými.
To je však chybným pochopením významu hojnosti.
Hojnost se má nejenom hledat a přát si hojnost něčeho, hojnost se má především dávat.
Dávat hojnost lásky, dobra, nabízet bližnímu nekonečnost pomoci, rozdávat nekonečno radosti,úsměvu, tvořit nekonečno pohody, klidu a vytvářet tak v životě hojnost štěstí.
Jen tak pak k člověku přichází hojnost toho ,co rozdává, hojnost dobra, lásky, štěstí, hojnost pravých a čistých přátel.
Je potřeba být však trpělivým a rozvážným, aby člověk hledal pravé hodnoty hojnosti.
Pracným usilováním o získání nepodstatných hodnot často člověk ztrácí pravé hodnoty a často také sílu a zdraví.Znaven pak nachází jen pusto a prázdno nejenom kolem sebe ale hlavně v sobě.
Člověk pln síly, optimismu, pozitivního naladění, radostného pohledu na život, který hojnost všeho potřebného nám nabízí, jen správně se rozhlédnout a přijmout, ten životem jde naplněn hojností všeho dobrého ,co dál mu síly do života dává, co zdraví mu posiluje a pravé hodnoty v životě pak
člověk nalézá. Člověk rozvážným má v životě být neboť jen na něm samotném je, co v životě k němu přijde a co život mu na cestu staví. Jak s rozvahou a klidem životem jde a vše přijímá tak život jeho v poklidu a radosti se odvíjí. Není nic špatného, co k nám přichází, není nic, co bychom nezvládli, neboť všeho dostatek , hojnost sil a pomoci jsme do vínku při narození přijali.
Jen na nás samotných je jak s tím, co máme jako dary velké naložíme a jak tyto dary dál na zem rozsejeme ,aby více jich bylo a hojnost všeho dobrého se na Zemi rozlila.
Pokud člověk s radostí, láskou, klidem život kolem sebe vnímá, pak jen hojnost všeho dobrého vyciťuje a děkuje za nádheru života, která kolem něj se rozlévá. V klidu a pokoře před Vesmírnou moudrostí má poděkovat kolik krás a radosti na něj v životě čeká a jak často ponořen do starostí zapomíná život žít a radovat se z něj.
Každý má možnost tyto radosti a krásy života a nesmírnou hojnost těchto pravých vzácností pustit k sobě. Jen na nás samotných však nedále zůstává, co k sobě pustíme a čím žijeme.
Jaké pocity v sobě upřednostníme a čím svůj život naplníme.
Pokusme se někdy v klidu vnímat hojnost přírody - různorodost rostlin , zvířat, množství barev, kterými hýří a projasňuje život ve volné přírodě.Pokusme se ponořit do množství líbezných zvuků, které jsou v přírodě k mání každému ,kdo zatouží si je poslechnout.
Pokusme se vcítit i do malých denních radostí, které často ve spěchu opomíjíme a pak máme pocit špatně prožitého dne. Ale to my sami jsme si nevšimli kolik dobra, lásky, radosti kolem nás přes den prošlo a my jsme to nevnímali.Hojnost všeho se kolem nás každý den nachází, máme příležitosti a máme svobodnou vůli, kolik čeho k sobě pustíme a čím žít v tomto životě budeme.
DÁVEJME HOJNOST LÁSKY, DOBRA, POMOCI, RADOSTI, KLIDU A BUDE SÍLIT LÁSKA, DOBRO, RADOST, ŠTĚSTÍ NA ZEMI A ROZJASNÍ SE HOJNOST SVĚTLA V NAŠICH DUŠÍCH A CELÉM VESMÍRU.


I.B./2008


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

 


Aktuální články

Reklama