MODLITBA K ARCHANDĚLOVI MICHAELOVI

16. dubna 2010 v 20:42 |  Modlitby
MILOVANÝ ARCHANDĚLI MICHAELI,
SPAS MNE,PROSÍM,MILOSTÍ BOŽÍ ODE VŠECH PSYCHICKÝCH,FYZICKÝCH,EMOCIONÁLNÍCH,
MENTÁLNÍCH KARMICKÝCH VAZEB K INKARNOVANÝM I NEINKARNOVANÝM BYTOSTEM.
ZPROSTI MNE VŠECH SLIBŮ ,KLETEB A PŘÍSAH,KTERÉ JSEM UČINILA V TOMTO ŽIVOTĚ ČI
V ŽIVOTECH JINÝCH A KTERÉ MNE STÁLE JEŠTĚ POUTAJÍ.
ZBAV MNE VŠECH PSYCHICKÝCH,FYZICKÝCH,EMOCIONÁLNÍCH A MENTÁLNÍCH MANIPULACÍ,
JEŽ VYCHÁZEJÍ OD INKARNOVANÝCH I NEINKARNOVANÝCH BYTOSTÍ…
ZBAV MNE VŠECH KARMICKÝCH I EMOCIONÁLNÍCH VZORCŮ MÝCH RODIČŮ A PŘEDKŮ.
ZPROSTI MNE VEŠKERÉ OSOBNÍ I RODINNÉ KOLEKTIVNÍ VINY A SPOLUVINY,SPÁCHANÉ
SLOVEM I ČINEM…
VYKUP MNE Z VEŠKERÉHO OTROCTVÍ,NEBOŤ JÁ JSEM NYNÍ PŘIPRAVENA SLOUŽIT SVĚTLU !
ZACHRAŃ MNE NYNÍ Z MATRICE ZAPOMNĚNÍ,OBĚTOVÁNÍ SE A BOJKOTU SEBE SAMOTNÉ.
SPOJUJI SE S MILOSTÍ BOŽÍ A PROSÍM O UZDRAVENÍ NA VŠECH ÚROVNÍCH.
PROSÍM,POSKYTNI MNĚ I DRUHÝM TU NEJVYŠŠÍ MOŽNOU OCHRANU.
SPAS MNE NYNÍ V KRISTU!
AMEN.

Poselstvím Archanděla Michaela zní:Ve světě nemůže být mír,když nezrealizujeme mír ani sami v sobě.
Tuto velmi účinnou modlitbu prosím pronášejte s láskou a pokorou po dobu 3,10,12 nebo 30 dnů.
Všechno zvláštní,co se v tomto časovém úseku projeví a co vyplyne na povrch,patří k procesu osvobozování.
Prameny: Ulrike Hinrichs
Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama