PRAMEN SVOBODNÉ VŮLE

7. května 2010 v 13:13 |  Moudrost dávných věků

pramen

Svobodná vůle vložená do bytí člověka je pro něj ten nejcennější dar Stvořitele,i když se to zdá nepodstatným. Je v tom však velká důležitost, neboť tak člověk je plně zodpovědný sám za sebe a své konání. Je to jeden z velmi podstatných Vesmírných Zákonů, které jsou po tisíciletí neměnné. Nikdo a nic člověka nemůže v jeho konání zastavovat, ani posouvat tam, kam ještě sám nedozrál a podle Zákonitostí Vesmíru nepatří.
Svobodná vůle je významná proto ,že samo vnitřní vedení pokud člověk chce, ho vede k těm nejsprávnějším rozhodnutím. To proto, že pokud člověk naslouchá sám svým pocitům a podle nich koná, naslouchá své duši, která je tím nejsprávnějším vedením. Jen v ní má uloženy pocity a prožitky, které potřebuje procítit k tomu ,aby se správně rozhodoval.
Jeho prožitky ho pak vedou ke konání podle své vlastní vůle. Měl by se snažit tedy ve svém životě naslouchat své duši a ta by měla vést jeho rozum a svobodnou vůli v rozhodování.
Jak často člověk dlouho přemýšlí a hledá správné řešení, hledá rady a pokaždé u každého najde rozdílnou pomoc.
To proto, že pohled druhého na jeho vlastní pohled je z pohledu jeho duše!
Tedy pohled na jeden stejný problém má u více lidí jinou pomoc. Nehledejte tedy a naslouchejte sami sobě a svému vedení. Nečiňte z jednoduchostí složitosti, máte svou vlastní vůli, své vlastní vedení a to je pro Vás to nejlepší a z pohledu Vesmírných Zákonitostí to nejpravdivější.
Život je jednoduchým ,když víte jak a s čím ho žít .Život je krásný, když žijete v jednoduchosti, kráse,lásce, klidu,harmonii. Složitosti, které když pustíte do života, Vám jej velmi zkracují.
Ano život na Zemi je krátký, ale když víme jak jej správně žít, je dlouhý, naplněný, plný krás, radosti, lásky, plný pravých prožitků.
Ty jsou pak nejkrásnějším naplněním Vaší duše v nekonečném putování Vesmírem.Tyto krásné prožitky Vás plně obohacují a naplňují tím nejčistším co má smysl, v nekonečném putování.
A Vaše svobodné rozhodování, přijet všeho ,s tím jak to přichází Vás plně naplňuje.
Pak se život stává žitým a bytí je tím nejkrásnějším plněhodnotným bytím.
Važte si daru svobodné vůle využívejte jej s láskou, věřte že vše co cítíte dobře a pak dobře vykonáte je krásným tvořením života na zemi.Věřte a víru v sobě upevňujte a Vaše svobodné rozhodování Vás povede k naplnění Vašeho poslání na Zemi.
Konejte tak, abyste plně byli za svá rozhodnutí zodpovědni, nebo´t to je význam svobodné vůle.
Sám za sebe každý rozhoduje a sám je plně zodpovědný,

PROTO KONEJTE ZE SVÉ VLASTNÍ VŮLE TA NEJČISTŠÍ A NEJSPRÁVNĚJŠÍ ROZHODNUTÍ, ABYSTE
SE ZA NĚ VE SVÉM ŽIVOTĚ NEMUSELI STYDĚT.
ABY KAŽDÉ VAŠE ROZHODNUTÍ BYLO PŘÍNOSEM
PRO ŽIVOT NA ZEMI.
ABYSTE SVÝM VLASTNÍM KONÁNÍM BYLI PŘÍKLADEM PRO SVÉ BLIŽNÍ!

I.B./2009

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme

 


Aktuální články

Reklama