LÁSKA A DOBRO

13. června 2010 v 11:22 |  Moudrost dávných věkůLÁSKA A DOBRO


Co na Zemi nejčistším, nejkrásnějším, nejsilnějším pomocníkem je, je čistá, upřímná, ze srdce vkládaná LÁSKA.
Co na Zemi nejdůležitějším a nejvíce posilujícím svého bližního je, je dobro vkládané do myšlenek, slov i skutků.
Láska a upřímné přání dobra do bytí bližního a celé Země je největším darem, který od člověka je s poděkováním přijímám, a který člověku jako nejcennější dar do života byl dán.
Láska je všelék na všechny bolesti i starosti, láska s láskou a otevřeným srdcem, s upřímností a dobrem je největší pomocí do života lidí, Země, Vesmíru.
Láska vkládaná do myšlenek, slov a skutků je největší bohatství, které člověk dávat a zpět dostávat může. Je to nejsilnější tok energie, která je hybnou silou Vesmíru, která naplňuje každý kout Vesmíru, Země, která plní lidské bytí, pokud člověkem je přijímána a zpět zase posílána.
S láskou a dobrem pohled na život je snadnější, lehčí, krásnější a veselejší.
S láskou pohled na dění kolem sebe je vnímavější, vlídnější a vděčnější, neboť člověk si uvědomí plno krás, radostí,vzácností.
S láskou pohled na své bližní je plný soucítění, spoluúčasti v radosti,ale i bolesti.
Láska je velký dar, velká pomoc, velká radost, když člověk ví, jak s láskou a dobrem žít, jak ji umět přijímat, ale hlavně rozdávat. Rozdávat všemu a všem kolem sebe, co je s jeho bytím na Zemi spojeno.
Láskyplná myšlenka, láskyplné slovo, láskyplný skutek tak jednoduché, tak prosté a přitom tak silné do života na Zemi.
Láskyplný člověk jde lehce a radostně po Zemi a jeho konání je láskou provázeno a posiluje jeho skutky, naplňuje jeho vztahy, naplňuje jeho konání po celou dobu jeho bytí a žití na Zemi. Láska projasňuje Světlem jeho duši, plní Světlem jeho mysl.
Síla lásky je velká a ničeho se nebojí a obstojí v každé zkoušce.Síla lásky a dobra je nejvíce pomocnou podanou rukou.
S láskou, kterou člověk v srdci nosí a radostně ji dál rozdává, obstojí ve všech zkouškách, ničeho nemusí se bát, láska je všudypřítomná a pomocná, je ochranná a posilující.
Život prožívaný v lásce, radosti,upřímnosti, spojený s přáním dobra do bytí bližního a do bytí každého, je pln pomoci sil nejvyšších, neboť ty lásku na Zem posílají a čistou láskou jen celý Vesmír, Zemi naplňují.
Lásku je třeba stále posilovat a stále více a více do života vkládat a vysílat, neboť síla v ní je veliká, stále více potřebná. Bez lásky není radosti, není klidu, není pomoci. Tam, kde láska se nenachází v bytí člověka, tam často bolest a smutek se rozléhá.
Proto snažte se všude kam zavítáte ve svém putování po Zemi sílu lásky posilovat, radostně lásku rozdávat a vkládat do myšlenek, slov i skutků, aby láska stále sílila.
Proto pokorně ji přijímejte a děkujte za tento velký dar, bez kterého nedá se žít, ani být.
Buďte tvůrci života na Zemi v lásce, radosti a pomoci.Všude a všem pomocnou ruku nabízejte a s láskou pomoc dávejte, jen tak síla lásky a dobra na Zemi pokvete.

A VĚŘTE, ŽE ČLOVĚK NEBYL NA ZEM POSLÁN, ABY TRPĚL A TĚŽCE SVŮJ ŽIVOT ŽIL. BYL POSLÁN, ABY
SÍLU LÁSKY,DOBRA,POMOCI POZEMI ROZSÉVAL A ABY RADOSTNĚ V LÁSCE, DOBRU A SVĚTLE
NA ZEMI ŽIL.I.B./2009

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama