DRUHY AFIRMACÍ

19. října 2010 v 7:59 |  Pozitivní afirmace


Zdraví,sebevědomí


Objevuji stále nové způsoby, jak zlepšit své zdraví.

Probíhá uzdravování! Svou mysl odstavuji na druhou kolej a nechám inteligenci těla, aby provedla léčbu přirozenou cestou.

Pociťuji vděk za to, že dnes mohu žít. Je mi potěšením a zábavou prožívat další nádherný den.

Na dobré zdraví mám svaté právo a nyní o něj žádám.

Voda je mým nejoblíbenějším nápojem. Piji hodně vody, aby očistila mé tělo a mou mysl.

Myslet na příjemné věci je nejrychlejší cesta k dobrému zdraví.

Dýchám zhluboka a naplno. Absorbuji tak dech života a jsem tak vyživována.


OdpuštěníJsem připravena na to, abych byla vyléčena. Jsem ochotná odpustit. Vše je v pořádku.

Miluji a přijímám rodinné příslušníky takové, jací jsou nyní.

Odpouštím si, že nejsem dokonalá. Žiji jak nejlépe dovedu.

Minulost minula a nyní nemá žádnou moc. Myšlenky v tomto okamžiku vytváří mou budoucnost.

Není to žádná legrace být obětí. Odmítám být i nadále bezmocná. Hlásím se ke své síle.

Nemohu změnit jiného člověka, nechávám druhé, aby byli tací, jací jsou. Jednoduše miluji sebe tak, jak jsem.

Odpouštím všem, s nimiž jsem se v minulosti potkala, všechny špatnosti, které jsem vnímala.


Hojnost,štěstí, radost


Můj příjem neustále roste.


Do čehokoli se pustím, to se mi daří.

Jsem otevřená a přijímám všechno dobro a hojnost Vesmíru. Děkuji ti Živote.

Jsem magnet na peníze. Jakýkoli druh prosperity je ke mně přitahován.

Nyní dělám to, co mám ráda a jsem za to dobře placena.

Žiji v láskyplném, harmonickém vesmíru plném hojnosti a jsem za to vděčná.

Peníze jsou stavem mysli, která mě podporuje. Nechávám vstupovat do svého života blahobyt na vyšší úrovni, než tomu bylo doposud.

Mám radost z finanční jistoty, která je nedílnou součástí mého života.

Přecházím od myšlenek na chudobu k myšlenkám na blahobyt a má finanční situace tuto změnu odráží.

Vzdávám se veškerého odporu vůči penězům a v tomto okamžiku je nechávám radostně proudit do svého života.Vztahy


Raduji se z lásky, na kterou narážím každý den.

Můj partner je láskou mého života. Jeden druhého vroucně milujeme.

Život je velice jednoduchý. Co ze sebe vydávám, to se ke mně vrací. Dnes jsem se rozhodla, že budu dávat lásku.

Mám skvělého partnera, jsme oba šťastní a panuje mezi námi mír.

Mám radostný a důvěrný vztah s osobou, která mě doopravdy miluje.

Trvalé a láskyplné vztahy prosvětlují můj život.

Všechny mé vztahy jsou pevné. Hodně lásky dávám a hodně jí přijímám.

Jsem krásná a každý mě miluje. Kamkoli přijdu, vítá mě láska.

Jsem velice vděčná za všechnu lásku ve svém životě. Nacházím ji všude.


Práce


Radost, kterou prožívám, mi umožňuje využívat své nadání a schopnosti. Jsem za toto zaměstnání vděčná.

Moje zaměstnání je poklidné jako nebesa. Žehnám své práci s láskou.

Hledá si mě dokonalé zaměstnání. Nyní se scházíme.

Když se ráno probudím, naplánuji si hezký den. Moje očekávání ke mně přitahuje pozitivní zážitky.

Je mi potěšením pobývat na svém pracovišti. Mezi mými spolupracovníky vládne vzájemná úcta.

Zasloužím si mít úspěšnou kariéru a nyní ji přijímám.

Každý, s nímž dnes přijdu do styku, má na srdci moje blaho.

Daří se mi povzbuzovat druhé a dávat jim pozitivní odezvu.


Sebeúcta


Jsem přijatelná za všech okolností.

Stojím na vlastních nohách. Přijímám a využívám svou sílu.

Nezáleží na tom, co druzí říkají nebo dělají. Na čem záleží, je, jak budu reagovat a co si o sobě budu myslet já.

Jsem milována a přijímána přesně taková, jaká jsem. Teď a tady.

Dívám se na svět očima lásky a tolerance. Ve světě je všechno dobré.

Můj život je každým dnem nádhernější. Těším se na to, co s sebou každá následující hodina přinese.

Nejsem ani malá, ani velká a nikomu nemusím nic dokazovat.

Ochotně se vzdávám všech potřeb bojovat nebo trpět. Zasluhuji si vše, co je dobré.

Dnes mě nemůže nikdo a nic vyprovokovat nebo rozzlobit. Má volba je klid.

Život mě podporuje všemi možnými způsoby.

Miluji se za to, co jsem. Již déle neotálím s láskou k sobě samé, neodkládám ji na dobu, až budu dokonalá.MÁ ENERGIE JE BEZ HRANIC A JSEM NAPLNĚNA VITALITOU,ŽIVOTODÁRNOU ENERGIÍ.
MÁM VYNIKAJÍCÍ MOTIVACI, ABYCH NAPLNILA KAŽDÝ DEN HARMONICKÝMI MYŠLENKAMI, SLOVY A ČINY.

V MÉM SVĚTĚ JE VŠECHNO V POŘÁDKU.JSEM PLNÁ KLIDU, HARMONIE,MÍRU V DUŠÍ.
V KAŽDÉM DNI MÉHO ŽIVOTA ZE MĚ ZÁŘÍ SVĚTLO LÁSKY, POKOJ MYSLI, SÍLA, ROVNOVÁHA, PROSPERITA,HARMONIE A DOBRO.

BOŽÍ LÁSKA A MOUDROST JDOU PŘEDE MNOU, USNADŇUJÍ MI CESTU A PŘINÁŠEJÍ MI ÚSPĚCH, PROTOŽE JSEM NYNÍ VEDENA, VYLÉČENA, PROSPERUJÍCÍ A POŽEHNANÁ.Text čerpán z knihy Já to dokážu od Louise L. HayVytvořte si vlastní afirmace ,podle toho jak a kdy je potřebujete.
Afirmace má být jednoduchá ,jasná a v přítomném okamžiku a spojená s vizualizací toho, co potřebujete. Spojená s klidem a mírem v sobě. 


Aktuální články

Reklama