PRAVDA A ČISTOTA

3. listopadu 2010 v 17:52 |  Moudrost dávných věků

pravda a čistota

Jen ti, kteří v Pravdě a Světle zůstávají, jen ti ,kteří v Pravdě a Světle přijímají svůj život na Zemi, jen Ti porozuměli Pravdě nejvyšší, která vede život na Zemi a ve Vesmíru.
Dlouho člověk žil a přijímal Nejvyšší Pravdu, která vedla jeho kroky, která vedla jeho žití na Zemi. Vážil si jí a neprotivil se jí, žil v čistotě lásky ,Světla, dobra a dobře se mu žilo.
Byl pravdivý nejen k žití kolem sebe, byl pravdivý hlavně sám k sobě.
Byl k sobě upřímný a přísný, s klidem a láskou přijímal vše, co mu do života přicházelo.
Nic neobcházel. Nic neměnil. Nic nepředělával, pokorně vše přijímal a s Pravdou a čistotou v srdci se snažil vše překonávat, tak jak jeho život šel a jak se vyvíjel.
V jeho konání ho vedla jeho čistota myšlenek, slov i skutků.
V jeho konání ho vedla čistá víra,čistá láska, důvěra ve správnost jeho vedení. Vedla ho Pravda Nejvyšší a člověk ji láskyplně vkládal do svého srdce.
Opravdově žil a snažil se kolem sebe šířit čistotu lásky, čistotu myšlenek a skutků, žil v plném souladu s Vesmírem, přírodou, Zemí a svými bližními.
I kolem sebe ve svém žití šířil čistotu , klid a mír. Pohlížel takto na přírodu,
děkoval za všechnu krásu, kterou mu nabízela do života. Věřil, .že tak jak s přírodou a Vesmírem žije v souladu a čistém vztahu, tak čisté a opravdové dary mu zpět nabízí.
Opravdový vztah, ničím nekalený a nepřetvářený udržoval se svými bližními , a jejich pouta lásky byla čistá, upřímná, láskyplná a opravdová.
Vzájemná úcta a pomoc si v životě byla pro něj důležitá a život druhého byl důležitější než život vlastní.
V Pravdě Nejvyšší udržoval a upevňoval vztahy s bližními .Nic od nich neočekával, jen vkládal. Nic nechtěl měnit v bytí nejbližšího, jen mu nabízel pomocnou ruku v hledání Pravdy života svého, pochopení jeho významu. Byl nápomocen čistotou úmyslů a jednání a plně respektoval vůli, vedení Nejvyšší a svobodnou vůli člověka, která jako dar mu do života dána byla.
Zákonitosti Vesmíru, přírody a Země , Zákony duchovní čistě ochraňoval a v duši své plně a s láskou rozšiřoval.

I když pravdivý pohled na události kolem sebe, nebo pravdivé přiznání si vlastních chyb,
s opravdovou pravdou pohled na svůj život někdy bolestivý jest, vězte že Pravda osvobozuje odmylných představ a pohledů na život svůj. Pravda dává svobodu myšlenkám, slovům a skutkůmpak v lásce a čistotě konaných. Pravda je čistá a spravedlivá, Pravda je neomylná a vede k nejlepší a nejsprávnější cestě životem. Vede k životu svobodnému, čistému, láskyplnému, proto

ŽIJTEV PRAVDĚ A ČISTOTĚ MYŠLENEK, SLOV I SKUTKŮ.PROSTE SI O ČISTÉ, SPRÁVNÉ A SPRAVEDLIVÉ VEDENÍ ŽIVOTA SVÉHO.
A DĚKUJTE ZA VŠE A ROZDÁVEJTE TO S ČISTOTOU LÁSKY A SVĚTLA DÁL.


I.B./2009


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama