MODLITBY

26. února 2011 v 16:36 |  Modlitby


Modlitba za sebelásku
Stvořiteli vesmíru,
pomáhej nám přijímat sebe takové, jací jsme.
Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi našimi emocemi, našimi sny a nadějemi.
Pomáhej nám přijímat naše tělo takové, jaké je, se vší jeho krásou a dokonalostí.
Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme odmítat sami sebe a nebudeme sabotovat své štěstí, svobodu a lásku.
Kéž jsou na lásce založeny všechny naše akce a reakce, všechny naše myšlenky a všechny naše emoce.
Stvořiteli, pomáhej nám posilovat naši sebelásku, abychom mohli změnit strach a drama svého života v lásku a radost.
Kéž je naše sebeláska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všech lží, které nám říkají, že nejsme dost dobří, dost silní a dost inteligentní.
Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme mít potřebu žít podle názorů druhých.
Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí, která činit musíme. Budeme-li milovat sami sebe, nebudeme se vyhýbat žádné odpovědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy.
Kéž děláme všechno s pomocí sebelásky.
Pomáhej nám milovat sami sebe, abychom už nikdy sami sobě neškodili.
Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme něčím jiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali.
Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme, čím jsme.
Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zrcadla.
Kéž máme na tváři velký úsměv, který zvyšuje naši vnitřní i vnější krásu.
Pomáhej nám cítit tak intenzivní sebelásku, abychom měli radost ze své vlastní přítomnosti.
Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme, trpíme pocitem viny, máme potřebu trestat a neuvědomujeme si tvou lásku.
Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě.
Očisti naši mysl od emočního jedu, abychom mohli žít v dokonalém míru a lásce.
Kéž je naše sebeláska silou, která změní náš život.
Kéž naše sebeláska změní všechny naše vztahy počínaje vztahem, který máme sami k sobě.
Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými.
Kéž jsme šťastni a odpouštíme svým bližním všechny křivdy, které cítíme ve své mysli.
Pomáhej nám milovat se tak, abychom byli schopni odpustit každému, kdo nám v životě ublížil.
Dej nám odvahu milovat své příbuzné a přátele bezpodmínečně.
Pomáhej nám vytvářet nové komunikační kanály v našich vztazích, abychom neměli potřebu ovládat jeden druhého. Pomáhej nám spolupracovat jako jeden tým.
Kéž jsou naše vztahy s příbuznými a přáteli založeny na vzájemné úctě a radosti, abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co si mají myslit.
Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy; kéž máme radost, kdykoli jsme s partnerem.
Pomáhej nám přijímat druhé lidi takové, jací jsou, aniž je posuzujeme, neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe. Když odmítáme sebe, odmítáme tebe.
Dnes je nový začátek. Pomoz nám začít nový život, posiluj naši sebelásku.
Pomáhej nám užívat si života, radovat se z našich vztahů a nebát se milovat.
Otevři naše srdce lásce, na kterou máme všichni právo.
Pomoz nám stát se Mistry vděčnosti, štědrosti a lásky, abychom se mohli radovat ze všeho, co jsi stvořil.
Amen.

z knihy Láska, vztahy a přátelství od Dona Miguela RuizeModlitba za svobodu

Dnes tě, Stvořiteli vesmíru, žádáme, abys k nám přišel a sdílel s námi silné spojení lásky. Víme, že tvým skutečným jménem je Láska, že být s tebou ve spojení znamená sdílet stejné vibrace, stejnou frek­venci, jíž jsi ty, protože jsi jedinou věcí, která ve ves­míru existuje.
Dnes nám pomáhej, abychom byli jako ty, aby­chom milovali život, abychom byli životem, abychom byli láskou. Pomáhej nám, abychom milovali způso­bem, jímž miluješ ty, bez podmínek, bez očekávání, bez závazků, bez jakýchkoliv soudů. Pomoz nám, abychom milovali a přijímali sami sebe bez jakých­koliv soudů, protože když soudíme sami sebe, shle­dáme se vinnými a cítíme potřebu být potrestáni.
Pomáhej nám, abychom bezpodmínečně milova­li vše, co jsi stvořil, zvláště jiné lidské bytosti, zvláště ty, které žijí okolo nás - všechny naše příbuzné a lidi, které se tak pracně pokoušíme milovat. Protože, když je odmítneme, odmítáme sami sebe, a když odmítá­me sami sebe, odmítáme Tebe.
Pomáhej nám, abychom milovali druhé takovým způsobem, který si neklade žádné podmínky. Pomá­hej nám, abychom je přijímali takové, jací jsou, bez soudů, protože, když je soudíme, nalézáme na nich vinu, obviňujeme je a cítíme potřebu je potrestat.
Vyčisti nám dnes srdce od všeho emocionálního jedu, který je v nás, osvoboď naši mysl od všech soudů, abychom mohli žít v dokonalém míru a dokonalé lásce.
Dnes je velmi výjimečný den. Dnes opět otvírá­me naše srdce lásce tak, abychom si bez jakéhokoliv strachu mohli navzájem říci miluji tě" a skutečně to tak mysleli. Dnes se ti nabízíme. Přijď k nám, použí­vej náš hlas, naše oči, naše ruce a naše srdce, aby ses podílel na spojení lásky s námi všemi. Dnes nám, Stvořiteli, pomáhej, abychom byli jako ty. Děkujeme ti za všechno, co dnes dostaneme, zvláště za svobodu být tím, kým doopravdy jsme. Amen.

don Miguel Ruiz, Čtyři dohody
Ranní modlitba

Lehněte si na záda, nohy nechte volně natažené, nikoli křížem. Ruce ve výši ramen rozpažte a dlaně obraťte vzhůru. Několika hlubokými nádechy se pokuste vdechnout lásku a sílu Kristovy energie do břicha, odkud pak může být rozvedena do celého těla.
Navíc lze použít tuto modlitbu:


Nekonečná sílo, milovaný Stvořiteli,
z hloubi své duše Tě prosím o vedení
pro tento den.
Prosím, naplň mé srdce a mé myšlenky
Boží láskou a obdaruj mne mírem, klidem
a harmonií svého tvoření.
Prosím Tě, prostup mne svou sílou,
aby se všechny tíhy noci rozplynuly v lásce
a byly přetvořeny a pozměněny na mou vnitřní moudrost i radost a lásku v Tobě.
Nechť nejvyšší síla Pána Ježíše Krista očistí
mé energetické pole od negativních nánosů
a mne v mé auře osvobodí
ode všeho cizího a negativního.
Prosím, stůj při mně,
abych úkoly dne dobře zvládl/a,
a sešli mi lásku a Tvojí sílu ve mně,
abych poznal/a pokušení co mně ovládá
a jeho působení hned zmařil/a
a v sobě změnila Tvojí Láskou, dobrem i moudrostí.
Prosím, ochraňuj lidi, kteří jsou mi blízcí.
Ochraňuj všechny milující a láskyplné lidi,
všechna zvířátka, ptáčky i celou Planetu Zemi a veškerý život
ve všech rovinách Tvého Stvoření i lásku ve všech bytostech jak na Zemi tak i v Nebi.
Z hloubi mého milujícího srdce Ti děkuji za Tvou lásku
a prosím tě, abych stále více Tvé lásky
směla dávat a vyzařovat skrze sebe a mé milující srdce
všem lidem i naší krásné milující nás Planetě Zemi.
S láskou děkuji.


Také po velmi náročných rozhovorech je dobré očistit auru, přičemž se kompletní energetické pole předává Kristově síle. "Klepejte a bude vám otevřeno." Tato síla světla je tu pro člověka vždy, kdykoli si její pomoc vyprosí. Je krásné vidět, jakým světlem a oddaností duchovní pomocníci každého člověka tyto procesy očisty a přeměny podporují.
Především po obtížných telefonátech nebo hovorech s lidmi, kteří chtějí jen mluvit o svých problémech, aniž by měli zájem na jakémkoli řešení, je velmi prospěšné auru očistit.
Úspěšná se přitom ukázala následující slova:


Nejvyšší sílo a nekonečná lásko,
z hloubi duše Tě prosím,
přeměň svou požehnanou silou a láskou
emoce a myšlenky, které na mne
po tomto rozhovoru ještě lpí jako zátěž.
Dovol mi prosím poznat,
co ještě musím vykonat.
Pošli pryč to, co ke mně nepatří,
a přeměň všechno ve své nekonečné
síle a lásce - podle své moudrosti.
Prosím, naplň mne hlubokým mírem,
abych mohl/a posílen/a pokračovat
v cestě k Tobě.
S vědomím míru v sobě
se vynasnažím zůstat klidný/á,
v rozhovoru nemrhat energií,
nepřipouštět přehnané emoce, nevyzrazovat důvěrné informace,
a neodsuzovat ani nehodnotit.
Ať se vždy snažím pociťovat
stálou a nekonečnou lásku
a poznat, co mi radí.
Z nejhlubšího srdce Ti děkuji.Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme

 


Aktuální články

Reklama