HARMONICKÝ ŽIVOT

18. července 2011 v 10:26 |  Duchovní probuzení


My sami jsme tvůrci našeho bytí, našeho života což znamená, jsme tedy zodpovědní za to, co děláme, kde jsme, kam ve své životě kráčíme. Opravdu naprosto vše je právě tak, jak to má a mělo být. Díky přicházejícím vysokým energiím světla na planetu Zemi je nám dána možnost si toto vše konečně uvědomit.
Světlo, které přichází, přináší nové vyšší vibrace žití, které jsou stále blíže k přirozenosti, jasnosti boží energie lásky a světla. Nemůže již tedy fungovat nic, co není v Pravdě, co není součástí božského plánu, co je založené na lži, falši a iluzích. Vše se ale pomalu napravuje, dostává do vyváženosti a harmonie vesmíru. Vše se nejen u nás ale i ve společnosti neustále ukazuje. Pokud to, co činíme, myslíme nebo vnímáme, není v rovnováze a v Pravdě, tak to jednoduše nejde, situace váznou nebo bolí, a to tak dlouho, dokud si je neuvědomíme. Někdy situace, které prožíváme, působí nepochopitelně, ale jakmile je pochopíme, přijmeme, stává se vše naopak průzračným a jasným Je to vlastně opravdu velice jednoduché. Jen stačí se naučit číst v sobě, ve svých pocitech, emocích a číst v okolním dění. Být pozorovateli sebe a dění kolem sebe a hledat tak tu správnou cestu. Dá se tak velice rychle napravovat vše v nás do harmonie a JEDNOTY a přizpůsobovat se tak Světlu a lásce, která sílí den ode dne.

Vezměme si pozitivní stránku této myšlenky a začněme v lásce tvořit a utvářet náš život tak, jak jej chceme pro naše nejvyšší dobro žít. Zásadním slovem by měla být opět harmonie a láska. To, co v životě cítíme, co máme potřebu žít, tak také přitahujeme, proto je třeba hlídat si myšlenky, slova i skutky, aby byly ve světle a lásce.

Je potřeba být stále bdělí a připraveni si uvědomovat nezpracované emoce v nás, které nás stále tahají zpět, do negativního chování do Ega.
Proto, čím harmoničtěji a vyváženěji se budeme vyvíjet na úrovni těla, mysli i duše, čím láskyplnější budeme, tím více v nás bude sílit láska a světlo, a budeme blíž k božství v sobě, ve své podstatě. Vše jsme si sami vybrali, abychom procítili a znovu našli sami sebe. Bez veškerých zkušeností, kterými jsme si prošli a kterými jsme si především chtěli projít, bychom nemohli znovu najít a splynout s Jednotou LÁSKY v Jedno srdce lásky.


Važme si toho a přijímejme tedy vše, co nám život přináší s lehkostí, moudrostí, porozuměním a láskou. Vše má svůj význam a hlubší smysl. Zůstávejte tedy bdělí a naladěni na svou Duši ,na svůj posvátný střed. Vytěsněte ze života vše co je mimo harmonii a tvořte to, co vám činí radost. A ŽIJTE V PRAVDĚ, LÁSCE A BOŽÍ vůli. ŽIJTE srdcem!Je to ten PRAVÝ způsob života. V SRDCI se nachází jasnost a čistota bytí. Tam jsou odpovědi na naše otázky. Tam je Božství ukryté v nás,PRAVÁ LÁSKA,ČISTOTA,VDĚČNOST A ÚCTA ke všemu stvořenému. A když tohle pochopíme , tohle žijeme, pak náš život je radostí, harmonií a klidem, je to život plný LÁSKY A VDĚČNOSTI k darům, které dostáváme na naší cestě.

S láskou, v lásce pro lásku Iva B./2011


JE TO JEN NA VÁS

Život je sám o sobě neutrální. To my ho činíme krásným, my ho činíme ošklivým; život se odvíjí podle toho, jakou energii mu dodáváme. Vnášíte-li do života krásu, je krásný. Jestliže jen tak sedíte a chcete, aby byl krásný, pak takový nebude - vy musíte tu krásu stvořit. Krása není určitá věc, není něco jako kámen. Krásu je třeba stvořit. Musíte realitě dodat vizi, musíte jí dodat barvu, musíte do ní vnést píseň - pak je realita krásná. Krása je všude, kde ji aktivně vytváříte; jakmile ji přestanete vytvářet, zmizí. Krása je tvoření stejně jako ošklivost. Dostanete jen to, co sami stvoříte; nic jiného nikdy nedostanete. V tom spočívá celá filozofie karmy. Dostanete jen to, co děláte. Život je čisté plátno - můžete na ně namalovat krásný výjev, krajinu, nebo na ně namalujete temné duchy a nebezpečné lidi. Je to jen na vás. Můžete stvořit krásný sen, nebo noční můru. Jakmile to pochopíte, všechno jde snadno. Vy jste pánem; vy máte odpovědnost. Běžně si myslíme, že život má objektivní krásu a objektivní ošklivost. Tak to není! Život je pouze příležitost. Dává vám vše, co potřebujete. A dál už je to jen na vás! Vy sami to musíte zvládnout.
OSHO na každý den

RADOST

Radost je lék na všechny podoby strachu. Strach pocítíte jen tehdy, když se ze života neradujete. Radujete-li se ze života, strach zmizí.
...Buďte pozitivní a víc se radujte, víc se smějte, víc tancujte, víc zpívejte. Buďte veselejší, radujte se z maličkostí, a jakmile je dokážete přijímat s radostí, je celek úžasný.
Nečekejte, až se stane něco velkého. Velké věci se dějí - to je pravda - ale nečekejte jen na něco velkého. Stane se to pouze tehdy, začnete-li prožívat drobné, obyčejné, každodenní věci s novou myslí, s novou svěžestí, s novou vitalitou, s novým nadšením. Postupně se bude všechno hromadit, až to jednoho dne propukne v čirou radost.
Člověk ale neví, kdy se to stane. Musí jen dál sbírat kamínky na pobřeží. A celek pak bude úžasný. Když seberete jeden kamínek, je to jen kamínek. Jakmile jsou všechny kamínky pohromadě, změní se náhle v drahokamy. To je zázrak života.
Na světe je mnoho lidí, kteří ho nepoznají, protože neustále čekají na něco velkého. Nic takového se však nestane. Stane se to jen prostřednictvím maličkostí: když snídáte, jdete na procházku, koupete se, bavíte se s přítelem, jen tak sami sedíte a díváte se na oblohu nebo ležíte na posteli a odpočíváte. Z těchto maličkostí se skládá život. Je to základní substance života.
OSHO na každý den

LÁSKA

Každý, kdo miluje, má pocit, že mu něco chybí, protože láska je bez konce. Je to proces, není to věc. Každý, kdo miluje, má zcela nevyhnutelně pocit, že mu cosi chybí. Nevykládejte si to mylně. Prostě to jen znamená, že láska je sama o sobě dynamická. Láska je jako neustále plynoucí řeka. A řeka žije v přítomném okamžiku. Jakmile ...přestane proudit, stane se nehybnou věcí a už to není řeka. Samotné slovo řeka a jeho zvuk vyvolává pocit pohybu. Láska je řeka. Nemusíte mít pocit, že jí cosi chybí; patří to k procesu lásky. A je dobře, že nikdy nekončí. Pokud cosi chybí, musíte s tím něco udělat - je to volání z vyšších a vyšších vrcholů. Ale až jich dosáhnete, neucítíte uspokojení; láska není nikdy uspokojena. Nezná uspokojení, ale je nádherná, protože je navždycky živá. A vy budete mít neustále pocit, že něco neladí. I to je přirozené, protože když se setkají dva lidé, setkají se dva různé světy. Očekávat, že si dokonale sednou, znamená očekávat nemožné, a z toho vzniká zklamání. Nanejvýš nastane pár okamžiků, kdy je všechno v souladu, ale jsou to vzácné okamžiky. A tak to má být. Snažte se o vytváření souladu, ale nebuďte zaskočeni, pokud to nevyjde dokonale. A netrapte se tím, jinak to bude stále méně a méně ladit. Soulad nastává pouze tehdy, když se jím netrápíte. Nastává ve chvíli, kdy nejste v napětí, kdy už ani nic neočekáváte - nastává jen tak zčistajasna.
OSHO na každý den

ČISTOTA

Čistota spočívající v srdci je neúplatná a vaše činy ji nemohou nijak ovlivnit.
I ti největší hříšníci jsou v jádru svého bytí naprosto čistí. I ten největší hříšník je světec; hřích se dotýká jen vnějšku, je jen na okraji. Nedostane se do jádra, protože zůstává na povrchu; v samém jádru se nachází pouze bytí.
... Podíváte-li se na podstatu bytí, pak nikdo není hříšník a nikdy nikdo nebyl hříšník. Není to možné. Čistota je tak absolutní, že vše, co děláme, není nic víc než sny; to je východní přístup. Východní přístup se příliš nezatěžuje vašimi činy. Říká, že ať jste učinili cokoli, stačí jít do nitra a navázat kontakt s bytím, jež je neustále křišťálově čiré a čisté, neposkvrněné. Na okraji jsou jen tváře - světec a hříšník, hodný a zlý člověk, známý a nechvalně proslulý člověk. Jsou to pouhé činy, jako by se odehrávalo nějaké drama. Někdo se stal Ježíšem a někdo se stal Jidášem. Oba jsou důležití: Ježíš nemůže být bez Jidáše a čím by byl Jidáš bez Ježíše? Oba jsou pro vyprávění onoho křesťanského příběhu důležití. Ale za scénou sedí vedle sebe a popíjejí čaj a pokuřují.
Taková je skutečnost. Celý svět je velká scéna, na níž se odehrává velké drama.Tak si s tím nelamte hlavu. Byla vám přidělena určitá role, tak ji hrajte s co největší radostí a mějte na paměti, že tam hluboko uvnitř jste stále čistí.
OSHO na každý den

ODEVZDÁNÍ

V hloubi nitra byste se rádi oddali úplnému odevzdání, v němž nejsou žádné starosti a vy můžete jen tak spočinout. Ale máte z toho strach; každý člověk se bojí odevzdání. Běžně si myslíme, že jsme něčím - a přitom nejsme ničím! Co můžete odevzdat? Jen falešné ego, představu, že jste někdo. Je to pouhá fikce. Jakmile se zbavíte... fikce, budete reální. Jakmile odevzdáte to, co ve skutečnosti nemáte, stanete se tím, kým jste. My na tom ale neustále lpíme, protože po celý život jsme byli vedeni k nezávislosti. Po celý život jsme byli cvičeni, programováni k bojování, jako by celý život byl pouze bojem o přežití. Život poznáte až ve chvíli, kdy se začnete odevzdávat. Pak přestanete bojovat a začnete se radovat. Na Západě je však pojetí ega velmi silné a všichni by si chtěli něco podmanit. Lidé mluví dokonce o podmaňování přírody. Je to naprostý nesmysl! Jsme součástí přírody, tak jak si ji můžeme podmanit? Nemůžeme si ji podmanit, můžeme ji zničit. Tímhle způsobem je příroda postupně ničena; celá ekologie je narušena. Není co dobývat. Člověk se musí přírodě podvolit, žít v ní a nechat ji být.
OSHO na každý den

OTEVŘENOST

Nechť zavane vítr a slunce zazáří - všechno je vítáno. Jakmile se vyladíte na žití s otevřeným srdcem, už nikdy se neuzavřete. Vyžaduje to však trochu času. A otevřenost si musíte uchovávat, jinak se znovu uzavřete. Otevřenost je zranitelnost. Když se otevřete, cítíte zároveň, že do vás může vstoupit i něco špatného. Není to jen pocit, je to možnost. Proto jsou lidé uzavření. Otevřete-li dveře příteli a pozvete ho, ať vejde dovnitř, může tam vstoupit i nepřítel. Vychytralí lidé dveře zavírají. A ve snaze vyhnout se nepříteli neotevřou dveře ani příteli. Ale jejich život je pak mrtvý. V podstatě se však nemůže vůbec nic stát, protože nemáte co ztratit - a to, co máme, se ztratit nedá. To, co se dá ztratit, nemá smysl dál udržovat. A jakmile tohle člověk pochopí, je stále otevřený. Všímám si, že si určitou ochranu vytvářejí i milenci. A pak pláčou a naříkají, protože se nic neděje. Zavřeli všechna okna a doslova se dusí. Dovnitř neproniká světlo a téměř se tam nedá žít, ale oni se dál vlečou životem. A přesto se neotevřou, protože čerstvý vzduch by mohl být nebezpečný. Když máte pocit, že jste otevření, užívejte si to. Jsou to vzácné okamžiky. V těchto chvílích vystupte ze svého nitra a prožívejte pocit otevřenosti. A když máte ten prožitek pevně v rukou, dokážete se zbavit strachu. Zjistíte, že otevřenost je poklad, jejž jste zcela zbytečně postrádali. A tenhle poklad vám nemůže nikdo vzít. Čím víc se o něj dělíte, tím je větší. Čím jste otevřenější, tím víc jste.
OSHO na každý den

BEZ VÝHRAD

Když pochopíte, co je láska, jste ochotni dávat, protože víte, že čím víc dáváte, tím víc dostáváte. Čím větší láskou zahrnujete druhé, tím větší láska raší ve vašem bytí. Láska se příliš nezajímá, zda je ten druhý hoden toho, aby dostával. Tohle je přístup lakomce a láska není nikdy lakomá. Mraky se nestarají o to, zda je jich země hodna. Posílají déšť kdykoli kamkoli. Dávají nepodmíněně, bez jakýchkoli podmínek - bez výhrad. A taková je i láska: prostě dává a raduje se, když dostává. Kdo je ochoten přijímat, přijímá. Nemusí toho být hoden, nemusí patřit do zvláštní kategorie, nemusí splňovat určité parametry. Pokud něco takového požadujete, pak to, co dostáváte, není láska; je to něco jiného. Když pochopíte, co je láska, jste ochotni dávat, protože víte, že čím víc dáváte, tím víc dostáváte. Čím větší láskou zahrnujete druhé, tím větší láska raší ve vašem bytí. Běžná ekonomika je naprosto jiná záležitost. Když něco dáte, přijdete o to. Chcete-li si něco uchovat, nesmíte to rozdávat. Musíte to hromadit, musíte být lakomí. S láskou je tomu právě naopak. Jestliže ji chcete mít, nebuďte lakomí, jinak bude umírat a vytrácet se. Stále dávejte a budete mít k mání svěží zdroje. Do vašeho bytí bude proudit čerstvá voda. Dáváte-li bez výhrad a naplno, začne se do vás vlévat celá existence.
OSHO na každý den

ODPOVĚDNOST

Od této chvíle začněte sami sebe vnímat jako toho, kdo je příčinou svého života a svého světa. V tom spočívá smysl duchovního hledání: je to převzetí odpovědnosti za vlastní bytí. Utrpení nemá žádnou vnější příčinu, jeho příčina je vnitřní. Neustále se zbavujete odpovědnosti, ale všechno jsou to jen výmluvy. ...Podněty utrpení sice přicházejí zvenčí, ale vnější svět je nevytváří. Když vás někdo urazí, přichází urážka zvenčí, ale zlost je uvnitř vás. Zlost není vyvolána urážkou, je to následek urážky. Kdybyste neměli uvnitř zlostnou energii, neměla by urážka žádnou sílu. Prostě by vás minula, aniž by se vás dotkla. Příčiny neexistují mimo lidské vědomí, příčiny existují uvnitř. Vy jste příčinou svého života a jakmile to pochopíte, pochopíte jednu z nejzákladnějších pravd. Pochopit to znamená vydat se na cestu transformace.
OSHO na každý den
UVOLNĚNÍ

Jakmile člověk pochopí, jak se má uvolnit, začne konečně žít opravdový život. Neustále se zcela zbytečně snažíme něco získat, a přitom už samotné úsilí je překážkou, jež nám v tom brání.
Život je dění - nemůžete ho získat. Čím víc o to člověk usiluje, tím méně žije. Je třeba se uvolnit a ono to přijde samo. Stačí být ve stavu úplné vnímavosti a otevřenosti. Člověk se musí stát hostitelem života. Za životem se nemusíte hnát. Přináší to utrpení a čím víc se za ním ženete, tím víc vám uniká.
V životě je obsaženo úplně všechno. Je v něm Bůh, je v něm blaženost, je v něm požehnání, je v něm krása, dobro, pravda, je v něm vše, co si můžete přát - obsahuje všechno; nic kromě života není. Život je označení úplnosti existence.
Člověk musí být trpělivý a uvolnit se, a potom se stane zázrak. Když jste opravdu uvolněni, dojde náhle ke změně. Opona zmizí a vy vidíte věci tak, jak jsou. Je-li váš zrak plný tužeb, očekávání a žádostí, nevidíte pravdu. Oči pokrývá prach žádostí. A veškeré hledání je k ničemu. Hledání je vedlejší produkt mysli. Až ve stavu nehledání nastane okamžik transformace.
Všechny podoby meditace jsou pouhé přípravy na tento okamžik. Nejsou to opravdové meditace, jsou to jen přípravy na to, abyste jednou uměli klidně sedět, nic nedělat a po ničem netoužit.
OSHO na každý den


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama