ŽIJME SVŮJ ŽIVOT OPRAVDOVĚ A ŽIJME TADY A TEĎ

1. července 2011 v 21:31 |  Duchovní probuzení


LáskaŽivot je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.
Matka Tereza
Síla přítomného okamžiku, kolik už o tom bylo napsáno, a přesto neustále v myšlenkách pocitech se vracíme k minulosti, zpátky se vtahujeme do energií pocitů viny za špatné chovaní, nenaplněné sliby, rozhořčená slova….
Není třeba se utápět v těchto energiích, máme možnost vše i skutky minulé napravit, jde jen o to se k tomu rozhodnout a učinit změny, napravit co jsme udělali špatně, i když moudrá duše dobře ví, že nás za špatná rozhodnutí nikdo trestat nebude. Jen my sami tím sobě nejvíc ublížíme, neboť vše se nám vždy v pravý čas opět vrátí. Proto není třeba se zabývat minulostí, ale tady a tedˇ napravit špatná chování.
A vyjít vstříc novým začátkům, novému životu, plnému ne bolesti ale radosti, zdraví a štěstí. Vše co se nám děje je zákonem Karmy - " SKLÍZÍME TO, CO JSME KDYSI ZASELI", atˇdnes, včera, nebo dávno v minulosti. Není třeba se ale bát zkoušek v životě, neboť právě ty nás posunují, ty nás probouzejí k uvědomování! Není třeba nechat na sobě pocity jakékoliv viny za cokoliv! Je třeba žít! Žít tady a tedˇ! Poctivě, pravdivě, slušně, radostně, s úctou za Dar života, života tady a tedˇ.
V této době probouzení se duší a v této době tvoření Nové Země!
Nová Země je náš skutečný sen o životě na Zemi,který máme možnost tady teď vytvořit!
Je to Země ,kde se žije nově, a přitom se tímto životem navrátíme k Moudrosti dávných věků.... Je to život založený na vzájemném propojení se sebou samým, s lidmi kolem sebe a s Matkou přírodou, Život o vzájemné spolupráci, toleranci ,úctě,lásce a souznění duší v Jeden celek!
Souznít s celým živoucím světem, s naší planetou, to je cíl našeho bytí tady a tedˇ!
Být jedna duše, jeden lid, jedno srdce, jedna zářivá planeta!

Tvořme tedy tady a tedˇ na Zemi místo LÁSKY A SVĚTLA!
místo úcty, pokory a soucítění!
místo radosti , klidu a Božského míru!
Vytvořme Novou Zemi , Božský ráj!
Konejme a zasévejme tak, abychom jednou dobře sklidili!
Nechejme se vést hlasem duše v sobě, Božským zdrojem v sobě,
A VĚŘME V DOBRO,
VEŘME V NADĚJI A
VĚŘME V SÍLU LÁSKY!
Jen s láskou dojdeme k pravému,
Jen s láskou dojdeme zpátky domů!Vše je energie, za slovem, projevem, skutkem, za tělem.
Duše je energie plná dalších prožitkových energií, které v ní jsou po věky věků a
jsou takové jaké myšlenky, slova, skutky jsme do nich vložili. A kam se posouváme?
Není kam, není třeba dopředu, je
POTŘEBA SE VRÁTIT ZPĚT K SOBĚ, NAPLNIT DUŠI JEDINOU ENERGIÍ,
KTERÁ MÁ NEJČISTŠÍ PODSTATU, KTERÁ JE BOHEM , PAPRSKY SVĚTLA V NÁS.
OČISTIT NAŠI DUŠI A NAŠI LÁSKU, TO JE PRAVÁ CESTA.
NE NIKAM DOPŘEDU ,ALE ZPÁTKY K SOBĚ.
A JEDINOU CESTOU JE ODPUŠTĚNÍ A LÁSKA K SOBĚ A VŠEMU KOLEM SEBE.
JDEME K CÍLI ODKUD JSME VYŠLI, ABY SE KRUH UZAVŘEL,
JDEME ZPĚT K JEDNOTĚ ,K CELISTVOSTI.
A MOUDROST? NETŘEBA JI HLEDAT .
JE V NÁS STÁLE ,TAK JAKO LÁSKA BOŽÍ ,JAKO SVĚTLO BOŽÍ.
NENÍ TŘEBA JI HLEDAT ,JEN SE JÍ V SOBĚ OTEVŘÍT, NENÍ TŘEBA HLEDAT KRÁLOVSTÍ NEBESKÉ ,JE TŘEBA HO ŽÍT , OTEVŘÍT SE MU V SOBĚ.
JEN TO MÁ CENU.TADY A TEDˇ JE MOŽNO V PRAVDĚ ,LÁSCE, POKOŘE ODEVZDANOSTI , ÚCTĚ BÝT LÁSKOU , SVĚTLEM , ODPUŠTĚNÍM, KRÁLOVSTVÍM BOŽÍM , JEDNOTOU.
KDO TOTO POCHOPÍ JE BOHEM V SOBĚ SOBĚ A VŠEMU KOLEM SEBE!
S láskou, vírou ,nadějí,
s úctou a poděkováním za vše v životě,
Vám přeji krásné pohodové a láskyplné letní dny a tvoření Nové Země věků tady a teď!
Ivana-Marie 7/2011


Abychom udělali pořádek ve světě,
musíme nejdříve udělat pořádek v národě,
abychom udělali pořádek v národě,
musíme nejdříve udělat pořádek v rodině,
abychom udělali pořádek v rodině,
musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě,
abychom udělali pořádek ve svém osobním životě,
musíme udělat pořádek ve svém srdci.

Confucius

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama