VELKÁ INVOKACE

16. prosince 2011 v 19:34 |  Modlitby
Nechť z bodu světla v Mysli Boží proudí Světlo v mysl lidí.

Kéž Světlo sestoupí na Zem!

Nechť z bodu lásky v Srdci Božím proudí Láska v srdce lidí.

Kéž se Kristus vrátí na Zem!

Ze středu, v němž je Vůle Boží známá, kéž účel malé lidské vůle vede,

ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.

Ze středu, jejž lidské plémě zveme, nechť plán Lásky a Světla vzejde

a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.

Kéž Světlo, Láska a Síla obnoví tento plán na Zemi!Velká invokace je modlitbou velké síly. Skrze její vyslovení každá přenosová skupina může vyvolat Kristovy energie a energie Mistrů a sloužíce jako nástroj, dovolí energiím protékat skrze svá energetická centra jednoduchým a přitom vědeckým způsobem.
Je to světová modlitba, není majetkem žádné skupiny ani sekty. Doporučujeme, abyste ji používali a rozšiřovali pro užitek lidstva. Skrze ní pak proudí dobrá vůle proměňujíc vzájemné sousedské vztahy kdekoli na Zemi.
 


Aktuální články

Reklama