VŠE CO HLEDÁME, PO ČEM TOUŽÍME, DÁVNO V SOBĚ MÁME

2. listopadu 2012 v 8:25 |  Cesta Lásky
Vše je dávno v nás, jen v tichu a souznění sami ze sebou to však opět nalezneme, poznáme.
Pak probudí se v nás dávná touha to pravé, to podstatné, to jediné, jen tak žít a jen tak v tichu být. Být sám se sebou, být součástí přírody, být součástí Vesmíru.
Vše v sobě máme, stačí jen se tomu otevřít, stačí jen tomu všemu uvěřit.
Víra, to je to co nám mnohdy chybí, ne víra myšlená jako náboženství ale víra jako taková.
Víra v sebe, víra v dobro, víra v lásku a víra v život žitý opravdově a v Pravdě!
Proto člověk stále hledá, proto se cítí stále vnitřně znepokojen.
Láska, radost štěstí, však k němu vstoupí až sám sobě dovolí tohle žít, prožívat, otevřít se tomu opravdovému, po čem vnitřně touží. K tomu je však potřeba odvahy, osvobození se ze všech závislostí, ze všech klamů. To je však největší překážkou k cestě k sobě, ke své podstatě, ke své svobodě, vyjít z davu, být sám za sebe a svobodný.
Žít podle pocitů své duše, dělat to, co ho naplňuje láskou, štěstím a radostí. Jen tak pak člověk žije plnohodnotný láskyplný a radostný život. Být sám se sebou šťastným to přináší štěstí i ostatním, milovat sebe, pak může milovat druhé, vážit si sebe jen tak si může vážit ostatních.
Nikomu neublížit myšlenkou, slovem ani skutkem, jen tak je opravdu milujícím.
Osvobodit se od toho, co o něm druzí říkají, být pravým lidským duchem, milovat všechny a všechno, být vděčným.
To jsou ty pravé hodnoty, netřeba dělat velké věci, stačí jen slušně poctivě žít, osvobodit sebe od pomluv, od hodnocení. Osvobodit sebe od obav a starostí, nevidět špatné stránky života, protože pokud tohle člověk vnímá pak stále žije ve světě duality a ne Jednoty.
Jednota je střed, je to vnitřní klid a mír, je to láska ke všemu a ke všem, jen být a žít.


JSEM S LÁSKOU V LÁSCE PRO LÁSKU
JSEM JEDNO SRDCE LÁSKY PRO SEBE A LIDI A VŠE KOLEM SEBE
JSEM KLID A MÍR, JSEM LÁSKA
JSEM SOUZNĚNÍ, JSEM VÍRA, JSEM NADĚJE,
JSEM SÍLA,
JSEM TADY A TEDˇ A MILUJI SVŮJ ŽIVOT TAK JAK JE,
MILUJI SVŮJ ŽIVOT SE VŠÍM A SE VŠEMI,
PROTOŽE JSEM JEDNO SRDCE LÁSKY SE VŠÍM A SE VŠEMI,
JSEM A DĚKUJI ZA TO!

S úctou v lásce pro lásku Ivana-Marie 1.11.2012Když toužíš po lásce, DARUJ LÁSKU.
Když chceš mít přátele, BUĎ PŘÍTEL.
Když chceš milosrdenství, BUĎ MILOSRDNÝ.
Když toužíš po kráse, ZKRÁŠLUJ SVĚT KOLEM SEBE PRO DRUHÉ,
protože tohle je zákon,
nejen dobrá věc, ale ZÁKON."

Buď laskavý k těm, kteří klopýtají. Neznáš jejich
pokušení, ani míru jejich porozumění. Nesuď tu
či onu jejich činnost, ale raději se modli, aby světlo
mohlo zářit i v jejich životě tak, jak svítí v tvém.
Edgar Cayce


Pro víru je třeba udělat víc než jen nečinně
sedět v pozadí a nechat vše na Mně.
Musíš sehrát svou úlohu, protože "podle
tvé víry se ti bude dít".
Vše je možné máš-li ve Mne plnou víru a důvěru.
Žij podle víry a zjevuj všem duším Mé zákony.
Pracujme jako jeden, žijme jako jeden,
buďme jako jeden; Já v tobě a ty ve Mně.
Když plně pochopíš, že mohu udělat cokoliv
pak si uvědomíš, že i ty dokážeš vše, protože
Já působím v tobě a skrze tebe.
Avšak nic se neuskuteční jestliže ty
nezačneš jednat a neučiníš to.
Já jsem uvnitř tebe a ty ztělesňuješ
Mé ruce a nohy.
Zasvěť tyto ruce a nohy Mně a Mým službám, aby
nic nezdržovalo vznikající dílo a aby vše šlo hladce.
Dbej, ať jednáš v dokonalé harmonii a rytmu
s Mými zákony, a spatříš zázrak za zázrakem.
Vzdávej za vše věčné díky.

Uč se dávat svobodně ze všeho co máš.
Uč se také vděčně přijímat vše, čeho se
... ti dostává a užívej to moudře pro rozvoj
a zlepšení celku.
Dáváš-li, dávej svobodně a nepočítej co to stojí.
To, co je darováno správně z celého srdce
a z nejčistší lásky přinese mnohým velkou radost
a požehnání a bude ještě zmnoženo a nadále poroste.
Vždy pamatuj, abys zpřetrhal všechna
pouta s tím co daruješ.
Daruj a pak na to ihned zapomeň.
Když něco děláš, dělej to s láskou a buď
vděčný, že k tomu máš nadání a schopnosti.
Dělej vše dokonale a nikdy nic nevykonávej
pouze proto, že z toho můžeš něco získat.
Naučíš-li se vše vykonávat pro Mou čest a slávu,
potom budeš ovládat umění pravého obdarovávání.
Najdeš velikou radost ve všem co dáváš
a celý tvůj přístup a postoj bude správný.

E.CADDYOVÁPoužítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama