MOUDROST VLASTNÍ DUŠE

12. června 2013 v 7:15 |  Duchovní probuzeníVšichni jsem vyšli z čisté lásky a všichni jsem na cestu dostali stejně naloženo.Dostali jsme dostatek lásky, světla, svobody, radosti, krásy, hojnosti, radosti, všeho dobrého.
Co jsme však s tím udělali, co jsme po cestě žili nebo nežili je na každém z nás.
Nikdo z nás se nemůže na nikoho kolem sebe zlobit, že to, či ono nemá nebo nežije, každý žije to své, pro co se rozhodl a co do svého života pustil.
Vše je v nás, v našem nitru, v naší duši, jsou v ní všechny emoce, prožitky, které si dovolujeme žít.
Je v ní záznam o všech prožitcích o všech situacích, je v ní moudrost, která nás vede, pokud moudrosti v sobě nasloucháme, pokud se jí necháme vést.
Moudrost je v duši vložena a je tím nejlepším rádcem, učitelem, průvodcem pokud ji umíme naslouchat a jdeme cestou života v Pravdě a lásce.
Pak je moudro v nás nám tím nejlepším a pravým rádcem.
Stačí se jí otevřít, stačí v ní uvěřit, stačí nechat se vést jejím hlasem a v tichosti se pak mnohé odhalí a cesta se vždy ukáže, ta pravá, ta která slouží k uzdravení ducha, ta která vede ke svobodnému, láskyplnému životu, který je nám opravdovým darem.
Je na nás jak ho žijeme, jaké emoce vkládáme do života, jaká slova, myšlenky tvoříme. Jsme za to plně pak zodpovědní.
Zda nasloucháme sobě a zda v klidu a míru žijeme v souladu s přírodou, Matkou Zemí a moudrým Vesmírem.
Vše co žijeme, co tvoříme, myšlenky, slova i skutky jen my sami za sebe sklidíme. Pokud žijeme vedeni láskou, moudrostí své duše, hledejme vždy rady a odpovědi u sebe a hledejme cestu k sobě a k probuzení sami sebe z nevědění a probuďme sebe ke vědomému žití!
ŽITÍ opravdového, plnohodnotného života, který bude radostným, láskyplným klidným.
Života, který nám bude opravdově darem a největšími pomocníky v něm nám budou pokora vděčnost a úcta ke všemu a ke všem a také sami k sobě a své duši.
Vnímejme každý den, každý okamžik, žijme naplno, vědomi pravých zákonů vesmíru a přírody. Žijme plnohodnotně, tak jako by to byl den poslední a nemuseli se za to, co žijeme stydět.Žijme v souladu s moudrostí své duše a naplní nás KLID A MÍR,
POKOJ V DUŠI, LÁSKA, RADOST, KRÁSA ZE ŽIVOTA A ŽIVOT NÁM BUDE DAREM.
A POPLYNEME NA VLNĚ LÁSKY A SVĚTLA,
NA VLNĚ RADOSTI A LEHKOSTI BYTÍ
VEDENI MOUDROSTÍ A LÁSKOU VLASTNÍ DUŠE

V úctě, lásce a Pravdě 6/2013Matka Tereza

"Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat."
"Snažím se dávat chudým lidem z lásky to, co si bohatí mohou pořídit za peníze. Ne, malomocného bych se nedotkla ani za tisíc liber; ale velmi ráda o něj pečuji z lásky k Bohu."
"Objevila jsem paradox: když milujete, až to bolí, pak už to není bolest, ale jen víc lásky."
"Nevím přesně, jaké to bude v nebi, vím však, že až zemřeme a přijde okamžik, kdy nás Bůh bude soudit, NEBUDE se nás ptát: Kolik dobrých věcí jsi v životě udělal?, ale zeptá se: Kolik LÁSKY jsi vložil do toho, co jsi dělal?"
"Když je člověk nechtěný, nemilovaný, zanedbaný, všemi zapomenutý, to je myslím větší hlad, větší chudoba, než když člověk nemá co jíst."
"Nemyslete si, že aby láska byla pravá, musí být mimořádná.
Je zapotřebí, abychom milovali neúnavně."
"Pokaždé, když se na někoho usměješ, je to úkon lásky, dar tomu člověku, krásná věc."
"Dobré skutky jsou články, které vytvářejí řetěz lásky."NEVADÍ
Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou,
že máš falešné přátele a pravé nepřátele -
to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.
Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok,
je zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.

(Matka Tereza)

Milujte sebe i druhé bez podmínek.
Láska duše je jasná, protože je bezpodmínečná. Vaše duše miluje, aniž by potřebovala získat něco na oplátku. Láska duše je kvalita bytí, zářící světlo, které pozvedá, zjemňuje a uspokojuje všechny, kteří se dostanou do sféry jejího vlivu. Její láska proudí velkoryse a svobodně. Neodměřuje lidem lásku podle zásluh. Duše nabízí lásku, aniž by za to chtěla být oceňována, uznávaná, chválena nebo odměňována. Nepřichází a neodchází na základě akcí nebo reakcí lidí. Dává lidem lásku a nestará se, jak ji použijí, nebo dokonce zda ji použijí. Prociťujte jas plynoucí z rozdávání lásky bez potřeby dostávat cokoliv zpět.
Zažijte bezpodmínečnou lásku své duše tím, že přijmete bezpodmínečnou lásku, kterou k vám chová. Vaše duše vás miluje a nepotřebuje od vás za to nic dostávat. Miluje vás, když jste jí nablízku i když jste vzdáleni. Její láska je jako řeka, proud, který tu pro vás vždy je a můžete se do něj kdykoliv ponořit.

Prociťujte jas lásky, když přijímáte a umožňujete dávat.
Láska duše je jasná, protože je přijímající. Přijímá vesmír, jaký je. Umožňuje všemu být takové, jaké to je. Vaše duše nežije ve světě polarit. Přijímá dobré i špatné, vysoké i nízké. Vaše duše miluje lidi bez ohledu na to, jak žijí, jednají, oblékají se, říkají nebo se chovají. Duše nestaví stěny. Raději rozpouští bariéry tím, že přijímá. Přijímá lidi takové, jací jsou, bez ohledu na jejich názory, víru či postoj k životu.
Zatímco z vašeho srdečního centra proudí láska duše, prožívejte v ní kvalitu přijetí. Prociťujte, jak vaše duše miluje a přijímá každý aspekt vašeho bytí. Vnímejte, že přijímá všechny vaše zvyky, osobnostní rysy a vlastnosti. Vnitřní hlas, který vás kritizuje, není hlasem vaší duše. Je to podosobnost, která potřebuje být milována. Ať jste, kdo jste, ať jednáte a mluvíte, jak chcete, vaše duše vás miluje a přijímá takové, jací právě jste.

Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali, a posílejte mu bezpodmínečnou lásku. Chtěli jste, aby vám tento člověk něco dával, například uznání, nebo aby se nějak choval, abyste jej mohli milovat? Zatímco láska proudí vašim srdečním centrem, vytvořte afirmace, která bude odrážet vaši bezpodmínečnou lásku, například: "Nabízím ti svou bezpodmínečnou lásku. Miluji tě, aniž jsem chtěl / a něco na oplatku. "
Vzpomeňte si, jak jste již nabídli tomuto člověku svou lásku a nic jste za to nečekali. Uznejte, jaká velkorysá a bezpodmínečná vaše láska už je. Dívejte se, jak roste vaše schopnost vyzařovat častěji a ve stále větším okruhu situací svou bezpodmínečnou lásku.
Když vyzařuje bezpodmínečnou lásku, můžete zažívat jas, protože nepotřebujete, aby vám druzí za vaši lásku cokoliv vraceli nebo dělali. Když dáváte lásku velkoryse a bezpodmínečně, dostáváte bohatství své duše, protože veškerá láska, kterou jste vyslali, se vám mnohonásobně vrátí.

Sanaya Roman - Láska duše
 


Aktuální články

Reklama