VŠE JE MOŽNÉ, VŠE JE DOBRÉ

15. srpna 2013 v 21:26 |  Duchovní probuzení

"Moudrost, která je v každém z nás je nekonečná. Hledejte ji a najdete!″
Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí, sebestřední, i tak jim pomáhej.
Když jsi vlídný, obviní Tě třeba ze sobeckých nízkých pohnutek, i tak buď vlídný.
Když máš úspěch, získáš pár falešných přátel a pár skutečných nepřátel, i tak jdi úspěšně dál.
Když jsi nezáludný a čestný, třeba Tě podvedou, i tak buď nezáludný a čestný.
Roky něco buduješ a někdo Ti to třeba přes noc zničí, i tak buduj.
Když najdeš klid a štěstí, budou třeba žárlit, i tak buď šťastný.
Dobro, co dnes činíš, zítra třeba zapomenou, i tak čiň dobro.
Dávej světu to nejlepší co máš a třeba bude mít stále málo.
I tak dávej světu to nejlepší, co máš.

Víš, v konečném důsledku je to mezi Tebou a Bohem, nikdy to nebylo mezi Tebou a nimi.
Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru.
Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.
Buďte projevem... laskavosti; mějte laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.
Usmívej se na každého - nezáleží kdo to je - a to ti pomůže,že porosteš do větší lásky vůči každému.
Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.
Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.

Jestliže lidi soudíme, nezbývá nám čas je milovat.

ANO VŠE KOLEM NÁS I V NAŠICH ŽIVOTECH SE UBÍRÁ TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM A VŠE JE JAK MÁ BÝT, JE NA NÁS, ZDA PLUJEME S PROUDEM NAŠEHO ŽIVOTA NEBO PROTI PROUDU.

V našich životech se nic neděje náhodně, nepotkáváme náhodou lidi, neprožíváme náhodně situace ani vztahy, vše je připraveno a vše si svým vlastním chováním také mnohdy přitahujeme. Mnozí známe pojem - vše je ti nastaveno JAKO ZRCADLO.
A přesto mnohdy stále hledáme, stále se vnitřně necháme rozladit a utečeme ze svého středu, ze své duše a ze své vlastní moudrosti a od své vlastní intuice. A zapojíme spíše rozum a emoci strachu, která nás nejčastěji strhává stále zpátky k pocitům slabosti, omezení, bolesti, smutku, zármutku, obav.
Je třeba se naladit na rytmus svého života, na rytmus Vesmíru, na rytmus přírody a splynout, nechat věci kolem nás jít a odejít a mnohdy jen v tichosti pozorovat, naslouchat a nemísit své myšlenky, nechat věcem volný průběh, a vše se převrátí, vše pomine.
Tak jako každý den vyjde a zapadá slunce, tak jako den střídá noc, tak jako se střídají roční doby, tak jako léta ubíhají. Celý Vesmír i Planeta Země, celá příroda je v rytmu plynutí v rytmu změn.
Stačí se jen s nimi sladit, nedívat se dopředu, neplánovat, nebát se co bude zítra,
Stačí se jen nevinit se minulostí, nevinit se ze situací, které už byly, nelpět na lidech a věcech, které už odešly,
Stačí se jen naladit na tady a teď, plně prožívat přítomnost a plynout s lidmi, plynout situacemi,bez-emočně je přijímat a jen být a vnímat sami sebe v hodnotách klidu , vlastní moudrosti, tichosti myšlenek, tichosti emocí.
V lásce, světle, naději, víře a vděčnosti, že to vše vůbec můžeme žít a vnímat,
pak vychutnáme vědomě horkou kávu,
pak vycítíme vědomě vůni květů na zahradě
pak vychutnáme sílu slunečních paprsků
pak vychutnáme plnohodnotně každou kapku deště,
pak vychutnáme plně úsměv dítěte, pohlazení přítele, objetí kamarádky,
pak plně opravdově žijeme, prožíváme co tady žít a prožívat máme!
Odevzdejme zbytečné starosti o budoucnost, obavy z minulosti protože nic nejde vrátit,ŽIJMĚ VEDOMĚ KAŽDÝ NÁDECH A VÝDECH
ŽIJME VĚDOMĚ KAŽDÝ OKAMŽIK DNE, NEBOŤ VŠE JE DOBRÉ
ŽIJMĚ VĚDOMĚ KAŽDOU CHVÍLI, KAŽDÝ DEN, JAKO BY BYL NÁŠ POSLEDNÍ!
ŽIJME VĚDOMÍ PRAVÝCH HODNOT ŽIVOTA, LIDSTVÍ, RADOSTI A KRÁSY A NÁŠ ŽIVOT BUDE PLNÝ SVĚTLA, NADĚJE, VÍRY, DOBRA, RADOSTI,
NEHLEDEJME KOLEM SEBE, ALE V SOBĚ!
ROZPOMÍNEJME SE KAŽDÝM NÁDECHEM A VÝDECHEM NA SEBE A VŠE CO V SOBĚ MÁME A PLNĚ TO PROJEVME ŽITÍM!
NEMLUVME ZBYTEČNĚ, ALE UŽ OPRAVDOVĚ VŠE ŽIJME
ŽIVOT JE O NÁS SAMÝCH!

V lásce ,úctě a Pravdě 11.8.2013

Nezajímá mě, jaké je tvé živobytí. Chci vědět, po čem toužíš a zda se odvážíš snít, abys naplnil touhy svého srdce.
Nezajímá mě, jak jsi starý. Chci vědět, jsi-li ochoten riskovat kvůli lásce, kvůli svému snu, kvůli dobrodružství života i to, že budeš vypadat jako blázen.
Nezajímá mě, jaké planety ovládají tvůj horoskop. Chci vědět, zda ses dotkl středu svého smutku, zda životní zklamání otevřela tvé srdce, nebo tě zranila a učinila netečným vůči strachu a další bolesti. Chci vědět, zda se dokážeš poprat s bolestí, mou či tvou, aniž bys ji schovával, zlehčoval či napravoval.
Chci vědět, zda dokážeš být s radostí, mou či tvou, zda dokážeš nespoutaně tančit a nechat se extází prostoupit od hlavy až k patě a nebýt tím, kdo nabádá druhé, aby byli opatrní, realističtí a dbali lidských omezení.
Nezajímá mě, zda ten příběh, který mi vyprávíš, je pravdivý. Chci vědět, zda dokážeš zklamat druhé, abys byl pravdivý k sobě, zda dokážeš přijmout obvinění ze zrady, ale nezrazovat vlastní duši, zda dokážeš nebýt loajální, a tudíž důvěryhodný.
Chci vědět, zda dokážeš každý den vidět krásu, dokonce i tehdy, když není pěkná, a zda z její přítomnosti můžeš udělat pramen svého vlastního života.
Chci vědět, zda dokážeš žít s nezdarem, mým i tvým, a přesto stát na břehu jezera a do stříbra úplňku křičet: "Ano!"
Nezajímá mě, kde bydlíš ani kolik peněz vyděláváš. Chci vědět, zda se dokážeš zvednout po noci plné smutku a zoufalství, vyčerpaný a unavený k smrti a udělat to, co je potřeba, aby děti přestaly plakat.
Nezajímá mě, kdo je tvůj přítel, ani jak ses sem dostal. Chci vědět, zda dokážeš stát v první linii a neustoupit ani o krok vzad.
Nezajímá mě, co a s kým jsi studoval. Chci vědět, co je ti vnitřní oporou, když se všechno kolem hroutí.
Chci vědět, zda dokážeš být sám se sebou a zdali skutečně máš rád ty, se kterými trávíš volný čas.

Oriah Mountain Dreame

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama