JSTE SVĚTLO SVĚTA

1. listopadu 2013 v 23:38 |  Cesta Světla



JSTE SVĚTLO SVĚTA

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny
v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století........
PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :

Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.



Jsi tím co žiješ, jsi tím ,co myslíš jsi tím, co konáš, takový je pak tvůj život.Pokud cítíš že život se dát žít lépe, lehčeji ,radostněji pak je čas na změnu. Jsi totiž tím co sám tvoříš, jak myslíš, a takový je pak tvůj život.Vše je v tvé mysli.
V podstatě jsi ale světlem, láskou, dobrem, jsi tím co vnitřně cítíš a po čem vnitřně toužíš, protože to tam někde v sobě máš, protože z toho jsi někdy dávno vyšel,
Proč jinak by člověk cítil nespokojenost, co by ho jinak poháněto a tlačilo ke změně! Co by ho vedlo k přáním, tužbám.
Je to vnitřní potřeba duše vrátit se ke světlu, lehkosti, radosti ,štěst, lásce, Pravdě,
Buď tedy tím, co vnitřně toužíš být! Je to jen změna, buďtedy tou změnou a mnohé ve světle a Pravdě se ti ohlalí.
Už sám Ježíš učil "Buďte jako děti! Milujte! Žijte! "
Je čas se tímto řídit a jít, nestačí však o tom přemýšlet, nestačí o tom meditovat, je čas to žít!
Být tím světlem, být tou láskou, být tou radostí, být tou lehkostí, být svobodou!
Tak už nepřemýšlejte o tom, co byste si přáli, nemeditujte o tom, co by bylo dobré změnit, neutíkejte do iluzí a marných představ!
TVOŘTE TO, ŽIJTE TO DÝCHEJTE TO!
Svými myšlenkami, slovy i skutky, nebude to zpočátku lehké, každé zrození nového je bolestné, tak jako když dítě přichází na svět, ale pak je čas radosti, čas prvních krůčků, prvních slov, prvních zkušeností.
Buďte jako děti, zkoušejte, začínejte!
Nikdo se za dítě nemůže naučit chodit, mluvit, nikdo za něj nemůže odstranit překážky, ale můžem pomoci, podepřít, ukázat
, poradit
A tak i nám se na cestě pomoci dostane, někdo v pravý čas podepře, vyposlechne nás, pohladí nás, obejme nás, řekne kouzelná slůvka jako - ty to dokážeš, ty to zvládneš,mám tě rád, pomůžu ti, jsem s tebou!
Nebojme se nových začátků, nebojme se být sami sebou, nebojme se žít tak jak by,to duše chtěla, je to přece náš život!
Je to přece nás největší dar. Je to přece naše cesta, je to přece naše volba.
Proto jsem tu příšli, žít, učit se, zakoušet milovat.
Vnímat život, Zemi, přírodu, vesmír, učit se ve vztazích.
Žijme, nebotˇ vše co potřebujeme máme sami v sobě, bylo nám to dáno darem všem stejně, je jen na každém z nás kdy máme svůj čas otevření se, svůj čas změn, svůj čas nových začátků!
Nehledejme tedy kolem,sebe ale v sobě .Přitom budte sami sebou na své vlastní cestě, budˇme svým světlem, svou láskou a tím pomůžem všemu kolem sebe.Jak pravil Ježíš "zvedni kámen jsem tam, rozštípni dřevo jsem tam, jsem všude, ve všem"
Budˇme i my za sebe všude, ve všem.



Buďme láskou, klidem, moudrostí, radostí,
buďme Tím světlem pro sebe lidi kolem sebe a celý vesmír!
Rozsvitťe v sobě světlo lásky,
světlo moudrosti,
světlo dobra,
světlo radosti,
světlo zdraví,
světlo štěstí,
světlo krásy,
světlo pomoci,
světo odpuštění
BUĎME TÍM SVĚTLEM TADY A TEĎ A NAVĚKY VĚKŮ,
v úctě lásce a Pravdě Ivana-Marie/1.11.2013


Nehledejte světlo. Vyzařujte světlo sami, a druzí to uvidí.
Když víte o tajemství přitažlivosti, můžete to, co hledáte, získat mnohem snadněji. Darujte si to sám a zároveň naprogramujete sílu svého vyzařování pocity, které budou nadále přitahovány do vašeho života.
Jestliže chcete, aby vám druhý otevřel své srdce, otevřete svoje. Nemůže udělat něco, co nedokážete vy. Je vaším zrcadlem. Dokonce ani tehdy, když to ten druhý udělá jako první, to nemůžete cítit, pokud jste své srdce neotevřeli.
Chcete-li zlepšit svůj vztah k nějakému člověku, zlepšete vztah k sobě samému.
Pokud byste chtěli cítit víc důvěry, věřte především sami sobě.
Jestliže chcete pociťovat víc lásky, milujte víc sami sebe.
Pokud chcete, aby se s vámi lépe zacházelo, chovejte se lépe sami k sobě.
Pokud nechcete, aby vám někdo něco nalhával, podívejte se, jestli někde sami sobě něco nenamlouváte.
Hledáte-li jistotu, dejte si jistotu sami.
Chcete-li být respektováni, respektujte především sami sebe.
Nechcete aby se Vám dělo to či ono? Nedělejte to ostaním!Vše se jen k Vám navrací!
Ať už hledáte cokoli, buďte takoví nejdříve sami.

Přijměte sebe VE SVĚTLE A KONEJTE VE SVĚTLE!
TVOŘTE MYŠLENKY VE SVĚTLE
TVOŘTE SLOVA VE SVĚTLE
KONEJTE VE SVĚTLE
VŠE VE VÁS MÁ ZÁŘIT SVĚTLEM VÁS SAMÝCH




Denní modlitba přijímání
Přijímám se takový jaký jsem.
Přijímám své silné a slabé stránky, svůj talent a své nedostatky, své úspěchy a své chyby.
Plně se přijímám jako lidská bytost.
Přijímám, že jsem tu abych se učil a rostl, a přijímám to, že se učím a rostu.
Přijímám osobnost kterou jsem získal přijímám svou sílu uzdravovat a měnit.
Přijímám se bez jakýchkoli podmínek nebo výhrad.
Přijímám to, že v jádru mé bytosti je dobro, a že mou podstatou je láska, a uznávám, že na to občas zapomenu.
Plně se přijímám a v tomto přijetí, nacházím vždy prohlubující se vnitřní sílu.
Z tohoto bodu síly plně přijímám svůj život a otevírám se ponaučením, která jsou mi dnes nabídnuta.
Přijímám to, že v mé mysli je jak strach, tak i láska a přijímám svou sílu rozhodnout se, kterou z těchto dvou možností chci skutečně prožívat.
Připouštím, že prožívám pouze výsledky svých vlastních rozhodnutí.
Přijímám chvíle, kdy si volím strach jako součást svého procesu učení a léčení a přijímám to, že mám potenciál a sílu si v jakékoliv chvíli zvolit lásku místo strachu.
Přijímám chyby jako součást svého růstu, takže jsem vždy ochoten si odpustit a dát si novou šanci.
Přijímám to, že můj život je vyjádřením mých myšlenek, zavazuji se k tomu, že spojím své myšlenky každý den více a více s myšlenkou na lásku.
Přijímám to, že jsem vyjádřením této lásky.
Ruce, hlas a srdce lásky na Zemi.
Přijímám svůj vlastní život jako požehnání a dar.
Mé srdce je otevřeno pro přijímání a já jsem velmi vděčný.
Nechť se vždy podělím o dary, které jsem dostal plně, volně a s radostí.
AMEN

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama