NOVÝ ROK 2014

7. ledna 2014 v 21:40 |  PoselstvíS LÁSKOU VÁS VÍTÁM V NOVÉM ROCE, ROCE 2014,
KTERÝ BUDE ROKEM VZTAHŮ,
ROKEM VELKÝCH ZMĚN
ROKEM VELKÉ HVĚZDY,KTERÁ ZAZÁŘÍ V KAŽDÉM SVÝM SVĚTLEM
ROKEM SKLIZNĚ, SKLIDÍME CO JSME SAMI SOBĚ PŘEDCHOZÍMI LETY PŘIPRAVILI
ROKEM ,který bude takový jaký si ho nejvíce sami připravíme svými myšlenkami, slovy i skutky

TICHO MNOHÉ ODHALÍ,
BUDŤE SAMI SEBOU
Kumránské svitkyEJI VÁM ZE SRDCE, ABY
KAŽDÝ VÁŠ DEN NOVÉHO ROKU BYL POŽEHNANÝ DOBREM,
aby každá Vaše myšlenka byla světlem,
aby každé Vaše slovo bylo požehnáním pro druhé,
aby každý Váš skutek byl pomocí pro druhé,
aby každé Vaše rozhodnutí bylo pro dobro Vaše a dobro všech
aby každý Váš začátek byl radostí a krásou
aby každá Vaše změna byla změnou k dobrému a lepšímu
aby každý Váš nádech byl nádechem svodody ,radosti a zdraví
aby tento ROK
byl dobrým, radostným ,plným hojnosti všeho dobrého pro nás pro všechny,
aby byl stále nalpňován VÍROU, NADĚJÍ A PŘEDEVŠÍM LÁSKOU KE VŠEMU A KE VŠEM
nejen ve slovech ale ve skutcích!
Zasévejte pokoj a mír do myslí a srdcí.
Tište nářky a reptavá slova v sobě i všech, k nimiž zamíří vaše kroky, jimž lze zblízka říci moudrá, dobrá, klidnící a těšící slova.
Tvořte živá a velmi vřelá, bratrsky založená společenství stejné duchovní služby a celého způsobu života.
Ukládejte si dobrovolné úkoly ochránců a strážců pokoje rodin i národa, a dobra každého člověka.
Sneste vlny zla bez souzení, bázně a trpkosti slova.
Vyhněte se adresným kritikám.
Nebuďte v opozici tvrdí ani proti zlému, aby nemělo k vám nitek kontaktů a tak nebylo cesty od něho k vám; vy už jím trpět nemusíte, odejdete-li do pravé boží lásky a nepoužijete způsobů jednání člověka nevědomého, zlého.
Ujměte se obrany míru a pokoje.
Každému, s nímž mluvíte, dávejte milá a laskavá slova, útěchu a povzbuzení.
Nesuďte lid pobloudilý, ale modlete se a proste Otce za něho, aby osvícení došel dříve než poslední minuta udeří.
V jednání s lidmi buďte obezřetní, pokojní, moudří a trpěliví.
Rozkládejte do prostoru slova přímluvná a orodující u Otce za poshovění, prodloužení času, k odčinění vin jedinců i celého světa.
Ujímejte se i těch bytostí, které očima nevidíte, ale ony vás vidí jako své ochránce a zastánce, nositele Kristova světla.
Nastupte úřady duchovního důstojenství jako učitelé lásky, dobra a míru na Zemi i v neviditelnu jiného světa . . .
Přes vás žehnám, přes vás pomáhám, uděluji očištění i pozvednutí do Světla.
Dávám vám znak nositelů darů Boží lásky, žehnání a nových vztahů mezi mnou a lidmi.
Čeho se vaše ruka dotkne, to buď označeno pečetí mé působnosti, mé blízkosti.
Místo, kam vkročíte, staň se očištěným a osvobozeným od vlády zla, stínů vin a tíže hrobového kamene.
Buďte se mnou, jako já jsem s vámi na cestách duchovních i lidských, v práci boží a službě lásky ve vší pokoře, bratrství i v boholidském vztahu.
Mír vám, pokoj vám a láska věčná.
Milost s vámi na všech stranách života . . .
Božena Cibulková


Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.

 


Aktuální články

Reklama