ŽIVOT PLYNE

24. ledna 2014 v 2:02 |  Duchovní probuzení

ŽIVOT PLYNE

Život plyne jako řeka, má svá úskalí, své zátoky, své proudy,
plyne přes kameny, nese překážky, avšak stále plyne dál.
Tak i lidsky duch na své cestě pokračuje stále vpřed, stále směřuje ke svému cíli naplnění, aby opět splynul v JEDNOTĚ.
Odkud kdysi započal svou vlastní cestu a ke které se po vlastní cestě navrací, aby kruh jeho cesty byl uzavřen.
Tak začal i Nový rok, rok 2014, rok vztahů, rok změn, rok sklizně a hlavně opět rok tvořivosti ducha!
Neboť nelze jít po cestě a být mdlým, upadlým duchem, který se utápí ve vlastních rolích utrpení, bolestí, zklamání.
Je to naše volba! Co žijeme, zda hodnotíme, posuzujeme,hledáne viníky za to co se nám děje, vnímáme život jako bolestnou školu.
Život je škola, škola zkušeností a škola sklizně, vše co se nám děje se děje jako následek naší předchozí setby! Ikdyž mnohdy se nám to nelíbí, přesto je vše co se nám děje to naše!
Je také naší volbou, zda jdeme vpřed, odoláváme jako řeka kamenům a nástrahám.
Zda jsme jako strom, který je pevně ukotven kořeny v Matce Zemi a odolává vichřicím a mrazům.
Zda jsme tvořivým duchem, který vnímá pravé hodnoty žití, ty pravé zákony Vesmíru a uvádí je v život na své cestě.

Neboť je snadné jen o lásce a světle, dobru, pomoci mluvit, číst, snít, ale pokud daná slova nežijeme a nedýcháme, pokud opravdově na cestě nejsme živým tvořivým duchem pro dobro své, ostatních, celého Vesmíru pak naše cesta domů dlouhou ještě bude. Dokud všechna svá ponaučení v Pravdě nepřijmeme a sami za sebe neprožijeme!
A tak ať každý den našeho života v tomto roce ať se nám děje cokoliv vždy máme na mysli i v duši jen pocit lásky, dobra, klidu. Ať naše vnitřní úmysly jsou čisté a v Pravdě. A pokud tak je výsledkem je nám náš život, pak poznáme, zda jednáme v souladu s Vesmírnými zákony nebo upřednostňujeme rozum, nebo své Ego. Naše cesta životem by měla být cestou podle hlasu naší duše a podle vlastního srdce. Odrazem a sklizní dobré setby je náš život SÁM.
A když do cesty se nám něco postaví co naučit nás něčemu má, nenechejme se emocemi, které vedou dolů strhnout, neboť vše opět bychom zase na sobě pocítili jako zpětnou vazbu a karmický zákon "CO ZASEJEŠ TO SKLIDÍŠ"
Tak radostně a tvořivě na cestě vpřed jen láskou, a mírem všechny a všechno přijímejme!
Neboť život je dar, je krásný a vše a všichni dobrými JSOU!klidné a požehané dny celého roku vším dobrým všem!


Súfíjská moudrost - O touze

Nevěděl jsem nic.
Nevěděl jsem jak hledat
Nevěděl kam jít
Koho se zeptat a kde získat jistotu?
Jakou cestu následovat?
Jaké příkazy poslechnout, abych mohl najít svého Milovaného?
Hledajíc jsem dospěl k mešitě,
ale vše co jsem našel, byly naduté, prázdné diskuze o symbolech a obřadech
Mé srdce mi řeklo, jdi do semináře,
Snad tam se můžeš setkat se svým Pánem
Ale vše s čím jsem se setkal, byli nafoukaní učenci a hlučné spory
Bylo mi doporučeno navštívit svatyni
Nenašel jsem tam nic vyjma uctívaných model a znějících gongů
________________________________________
Pak jsem se vydal na pouť po všech svatých místech
Snad bych Ho mohl hledat tam…
Prošel jsem mnoho míst a sklonil jsem se před mnoha božstvy,
Ale nepřineslo mi to klid.
A když už jsem shledal sebe sama bezmocným, opustil jsem města a jejich svatyně,
abych se ukryl v džungli.
V pustině jsem se soužil a proléval hořké slzy
Ptal jsem se sám sebe "jak dlouho musím vydržet tato muka odloučení?"
Ale nebylo kam jít, nenašel jsem žádné místo, které by mě ukrylo před mou bolestí.
Po několik dní jsem se potloukal horami a prodíral lesem jako žebrák, poutník a fakír bez domova
Byl jsem opuštěný, hladový, žíznivý, v ubohém stavu. Bez jediného sousta k utišení mého hladu, bez jediné kapky k uhašení mé žízně.
Ulehl jsem na poli, spalující slunce mi pražilo nad hlavou
A má mysl se naplnila touhou spatřit Ho.
Ale vše bylo marné
Pán se mi nechtěl ukázat.
Proléval jsem krvavé slzy, a ty se třpytily jako rubíny v písku.
Když jsem dosáhl stavu absolutního zoufalství, doufajíc v smrt, která by mě vysvobodila z této bolesti, On, můj Milovaný…
Přišel ke mně
Jako matka spěchající k nemocnému dítěti,
Přišel, sedl si vedle mě, položil si mou hlavu do klína
A Jeho ústa vydala tato slova:

"Nyní vidíš vše, co chceš vidět
Odkryji ti všechna tajemství mého srdce.
Pamatuj, My milujícího nejprve zkoušíme
trápíme ho, dáváme mu pociťovat tíseň a nutíme ho prolévat slzy
Potom ho přeneseme k Nám.
Když jsou všechny jeho myšlenky Milovaný,
Necháme ho přijít blíž, zahrneme ho láskou a pevně ho obejmeme v náručí
Takto se stává úplným.

Když se Jeho slova dotkla mých uší
Vrátil jsem se do života, procitl jsem a byl osvobozen od veškeré bolesti.
Potom jsem vrhl jediný pohled na jeho oslnivou tvář
a tajemství celého stvoření leželo přede mnou odhalené
v jediný moment všechny dobré a špatné skutky života náhle pominuly
Z odloučení jsem vstoupil do Jednoty
A všechny klamy bytí zmizely jako přelud
Nyní kamkoli upřu zrak, nevidím nic než Jeho. Muslim, Hinduista a Žid všichni se pro mě stali stejnými, všichni se sloučili ve Slávě a Nádheře mého Milovaného Boha.
NAZIR


Použiti textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme


Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.

 

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama