VNITŘNÍ OBRODA

28. července 2014 v 19:53 | Božena Cibulková |  Ukázky z knih
Moudrost vede vzestupnou cestu k dokonalosti člověka v rámci lidství i nadpozemsky.
Moudrost je vyšším stupněm inteligence, jejím rozvinutím a uplatněním v tvůrčím díle Božím i lidském.
Moudrost je zjevena vším, co v sobě a sebou zrcadlí kladné životní jevy, pozitivní prvky, harmonizující a stupňující kvalitu.
Moudrost jde životem v doprovodu lásky a dobra, v jejich vlivu a inspiraci.
Moudrost je přítomna v podstatě všech věcí, jevů a bytostí, protože ony jsou jí tím, čím jsou: obrazem dokonalé moudrosti Tvůrce.
Moudrost je činna jen dobrem; bez něho je chytrostí rozumu, který více škodí než prospívá.
Moudrost je silným tvůrčím principem, vysokou duchovní hodnotou, jíž se život stává podivuhodnou realitou i nejhlubším mysteriem.
Moudrost prolíná každým vlákénkem bytí a určuje mu význam poslání v konkrétní činnosti i v abstraktním myšlení a představách.
Moudrost je znalostí nejlepší z možných alternativ v problematice dění
Moudrost je v duši toho, kdo myslí na jiné jako na sebe a sebe v nich ztrácí, aby se našel v Bohu.
Moudrost je duchovní vlohou člověka, kterou nic pozemského nesníží, neodejme jí božské jádro.
Moudrost je nádherným životem, z něhož na Zemi je jen malá část jako jeden paprsek vesmírného Slunce.
Moudrost je darem Boha člověku; také však závazkem naplnit život, jeho činnost, nejvyšší ušlechtilostí.
Moudrost je břímě lehké i těžké odpovědnosti.
Moudrost zakotvuje loď osudu v mateřském přístavu Božího míru v cestách pokojných a krásných.
Moudrost dává řád věcem, svobodu lásce.
Moudrost je silným pramenem vnitřního života, který ji oživuje, vyrovnává s vůlí Boží.
Moudrost je posvátným stavem člověka.
Moudrost je službou míru, lásce i kráse, celému životu.
Moudrému je Bůh jistotou, láska nejvyšším cílem i stavem vlastního srdce i rozumu.

Z knihy B.Cbulkové : Vnitřní obrodaPoužítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz . Děkujeme.


 


Aktuální články

Reklama