ČAS ADVENTNÍ.

1. prosince 2014 v 1:08 |  Poselství
ČAS ADVENTNÍ

Vše jde stále v souladu s Matkou přírodou, s počasím. Po noci přijde den a po tmě vyjde světlo. Měsíc vystřídá slunce, den po dni se mění a vyvíjí, po jaru přijde léto, pak podzim a nyní nastal čas zimy, zimního zklidnění, ukládání přírody ke spánku a k odpočinku.
Vše je jak má být a jde v tichosti s časem Vesmíru a Matky přírody. A tak nastak i pro nás čas adventní, čas příprav, čas klidu, čas očekávání, zrození.

Co však čekáme, na co se připravujeme?
Využijme tento čas pro sebe a v klidu příprav rodinných úklidů, pečení, tvoření výzdob, příprav dárků pro naše nejblížší nalezněme také sami sebe.
Využijme tento čas klidu na zklidnění sebe, na kouknutí se na to, co vše nám tento rok přinesl, co jsme mohli prožít, co se změnilo, co se nám událo.
Kam jsme se dostali, co zvládli, ale také na čem ještě budeme pracovat.
Zklidněme v tento čas hlavně sami sebe - svou mysl, své srdce a jen je otevřeme!
Udělejme pro sebe jen málo a to málo je velkým darem pro nás.

Užívejme, prožívejme, spojujme srdce s ostatními a nalezněme hlavně sami sebe a své vlastní zrození v klidu poznání sebe sama.
Pak se spojme s ostatními a to nejen v čase Vánočním,
čistou LÁSKOU, SVĚTLEM, RADOSTÍ, POKOROU A ÚCTOU,

NEBOŤ SAMI SOBĚ JSME NEJVĚTŠÍM DAREM,
TÍM ŽE JSME!

Přejeme VÁM všem krásný požehnaný čas Adventu!
Adventní doba byla v podstatě dobou příprav na vánoční svátky
a už v 11. století se její doba trvání ustálila na poslední čtyři týdny před Štědrým dnem.
Adventní věnec je pouze jedním z řady symbolů blížících se Vánoc.
Tradice adventních věnců pochází z roku 1838 z přístavního města Hamburk.
Živé adventní věnce symbolizují věčný život, kruhový tvar věnce symbolizuje
jednotu společenství lidí a Boha.
Plamen svíčky připomíná Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka.
Každá ze svíček pak nese své jméno

Jak se tedy nazývají?
Na první adventní neděli, která letos připadá na 30. listopadu, je rozsvícena svíčka,
které se obvykle říká svíce proroků.
Právě proroci předpověděli narození Ježíše Krista.
Tato svíčka představuje naději a očekávání. Především očekávání příchodu Mesiáše.
Každý další týden v neděli je zapálena následující svíčka.
Ta druhá obvykle reprezentuje lásku. Některé tradice ji označují jako svíčku betlémskou.
Symbolizuje Kristovy jesle.
Na třetí adventní neděli se svíce nazývá pastýřskou a představuje radost.
Čtvrtá, poslední svíčka, nese jméno andělská, přináší mír a pokoj.


------------------------------------------------------------------------------------------


"Zpomal všechno, co děláš.
Když jdeš, jdi pomalu, není kam pospíchat.
Když jíš, jez pomalu.
Když mluvíš, mluv pomalu.
Zpomal všechno, a uvidíš,
jak snadno je možné najít klid. "

Když někdy nebudete mít co dělat, jen klidně seďte a nic nedělejte.
Není třeba číst noviny nebo sledovat televizi.
Nehoňte se pořád jako šílenci za čímkoliv, čím byste se zaměstnali.
Je to jen způsob, jakým utíkáte sami před sebou.
Když někdy nebudete mít co na práci, buďte šťastni, že máte chvilku, kdy nemusíte nic dělat. Jen v klidu seďte, pozorujte hvězdy nebo stromy, nebo jen zavřete oči a dívejte se do svého nitra.
Dokážete-li každý den nejméně hodinu tiše sedět, za tři čtyři měsíce poprvé v životě poznáte, co je to klid.
A dokud nepoznáte klid, nebudete vědět, co je život.
Smysl života poznáte jen tehdy, až se ve vás začne probouzet klid, až se ve vás otevřou prameny klidu.
Jinak bude váš život jen mnoho povyku pro nic.
Osho


Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz
Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama