KDYŽ SE DUCH OTEVŘE...

12. února 2015 v 0:02 |  Ukázky z knih


Když se duch otevře pravdě

a uši jsou připraveny naslouchat,

uslyší slova, která jej naplní moudrostí.Pravda je jednoduchá a jasná. Není třeba složitých meditačních cvičení či pravidel. Kosmická moudrost je čistá a zářivá. Avšak pochopení těchto moudrostí vyžaduje čistého a jasného ducha a ochotu otevřít se oněm učením, aniž byste k tomu na poradu přibírali lidský rozum.

Vraťte se zpět k prvotní myšlence vašeho božského původu. Uvědomte si, že z téhož Prvotního zdroje, z Pratvůrce, z Božské(ho) matky-otce, pocházejí i ostatní obyvatelé Universa. Všichni, bez výjimky, jsme navěky propojeni. Dovolte této myšlence, aby pronikla vaší podstatou a zaposlouchejte se do svého srdce.

Uvědomte si, že za úspěch či za neúspěch v životě jste si "vinni" výlučně vy sami. Příčiny hledejte u sebe, nikoliv u druhých. Tyto zákony vám mohou být měřít­kem stupně dosažené duševní kvality. Ten, kdo oprav­du žije moudře a vědomě a koná ze svého středu, je šťastný a spokojený. Kdo miluje vše existující, ba podle toho žije, k tomu se stejné vrátí a zažije rovněž lásku a pozornost. Žije nekonfliktně, neboť všechny zákoni­tosti vskutku pochopil a praktikuje je.

Proto, když se vám něco nepodaří, prozkoumejte pří­činu. Mysleli a konali jste podle těchto zákonitostí? Vaše "temné" problémy a životní okolnosti, můžete kdykoliv vyřešit tím, že si uvědomíte vnitřní moudrost a začnete žít podle ní, podle moudrosti, jež respektuje veškerý ži­vot a koná z vlastního středu. Přirozeně tak zvýšíte vaše vibrace, projdete zkouškou světelných bran a bude vám dovoleno vstoupit.

Každý z vás je na této cestě sám, protože jenom hlu­boké vnitřní poznání duše přináší skutečný pokrok. Inu, dovolte moudrosti, aby pronikla do vašich srdcí a sjednoťte se se vším, co jest. Všichni jsme dětmi Pr­votního zdroje, matky-otce Božství, navždy spojeným s vašimi zkušenostmi, které jsou zároveň i její/jeho zku­šenostmi. Nenechte se odvést od moudrosti temnými stíny zapomnění vaší úrovně bytí. Zažeňte je a otevřete svá srdce světlu a poznání.Kerstin Simoné : Thovt - Projekt lidstvoPoužití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama