NA NIKOHO NESPOLÉHEJ

1. března 2015 v 0:03 |  Moudré myšlenky

Na nikoho se nespoléhej.
Nepotřebuješ žádnou podporu a duševní jistotu z vnějšku, neboť to všechno máš hluboko v sobě.
Všichni touží po vnitřním klidu a naleznou ho,najdou-li si čas, aby ho hledali.
Uděláš-li si čas, abys poznal pravdu,anebo přijímáš doslova vše, co uslyšíš,uvidíš a přečteš, jestliže něco vnitřně víš, nic nebo nikdo zvnějšku tím nemůže otřást.
Je to pro tebe tak skutečné, že by se nemohlo nic stát, ani kdyby proti Tobě šel celý svět a prohlašoval, že nemáš pravdu.
Byl bys schopen jít tiše dál svou cestou, aniž bys byl znepokojen či vyveden z rovnováhy.
To je radost a síla vnitřního poznání.
To je to, co ti může dát mír přesahující veškeré chápání.
Nuže, kdykoli máš o něčem jakoukoli pochybnost, vejdi do sebe a hledej pravdu a pak jdi svou cestou v míře a důvěře.

Eillen Caddyová
Abychom mohli v tomto čistém harmonickém souznění se spolubližními nažívat, musíme nejdříve my sami vynaložit to nejvyšší úsilí ve svém myšlení, chtění a konání.

Kam až toto čisté a harmonické konání sahá? Jsme si vědomi, že i ten nejnepatrnější záchvěv nevole je již disharmonií? Že jakýkoliv úsudek bez hlubokého zkoumání, pronesený v rychlosti i s jen mírným odsouzením, je již nečistý?

Ano, je mnoho z nás, kteří se snažíme žít čistě, poctivě a láskyplně. Avšak nikdo z nás nejsme dokonalými a naše úsilí tudíž nebude mít nikdy konce. Je stále možné poznávat, do těch nejmenších nuancí, co vše se již nezachvívá v té nejvyšší čistotě ušlechtilých a spravedlivých myšlenek. Myslíme-li si tedy, že jsme z těch, kdo se snaží žít čistě a pravdivě, poctivě a ušlechtile každý den, neznamená to, že tak vždy, každou vteřinou konáme. Usilujeme o to! Tímto úsilím se můžeme posouvat po malých stupíncích kupředu. Jistě máme všichni prožito, že v těch nejnáročnějších situacích jsme ne vždy zvládli své emoce a udrželi své myšlenky čisté. Neznamená to, že se máme tím trápit, ale že se máme příště více snažit ve své bdělosti zachytit včas jemný náznak naší ne plně harmonické reakce, abychom dokázali procházet i těmi nejnáročnějšími situacemi s klidnou moudrostí svého ducha. Vím, že je to velmi náročné a není to vždy samozřejmé. Proto je velmi dobré zkusit si vědomě prožít jeden den plného soustředění, bdělosti ducha i pro takové, kteří se snaží v harmonii a lásce žít stále. Můžeme tak objevit ještě jemnější zákoutí tohoto zachvívání. A reakce, že já přeci takto žiji každý den, tak proč se mám soustředit na jeden konkrétní den, je již sama o sobě vypovídající o tom, že není vyřčena s klidným a čistým záchvěvem ducha. Cosi se nás dotklo, reagujeme-li takto.

Nejlepším skutkem je tedy radost a přitakání tomu, že je mnoho z nás, kteří toužíme po harmonii, lásce, čistotě. V této radosti ještě s bdělostí může člověk vynaložit své úsilí do konkrétního dne, kdy v plné soustředěnosti a ponoření se do jemných záchvěvů všeho, co k němu přichází, snaží se stát co nejčistěji bez neharmonických emocí. Tato radost spočívá také v tom, že spolu s ním usiluje o totéž v tu samou chvíli mnoho dalších. A v poznaném prožití člověk mnohdy nalezne, kde ještě nestojí si tak bdě le, tak čistě a radostně. Pak také můžeme mít prožití pro své další dny, abychom si osvojovali stále více a více. Kolik je třeba vynakládat sil k tomu, abychom vždy dokázali stát opravdově v naplňování všech Zákonů Stvoření, v Přikázáních Božích!

Ano, všichni velmi toužíme po takovém životě, ale stále ještě čekáme, že toto úsilí budou vynakládat ti druzí. Stále ještě více vidíme nedostatky u ostatních a své "malé chyby" si omlouváme, že jsme jen nedokonalými, a že každý z nás chybuje. Zkusme to však otočit. Snažme se vidět u druhých jejich krásné a dobré vlastnosti, snažme se podporovat jejich úsilí k dobru, snažme se pochopit jejich slabiny, z čeho pramení. A na sebe vezměme ten přísnější metr. Neomlouvejme své chyby, ale snažme se je napravovat. Neznamená to, že bychom měli stále jen přemýšlet, co neděláme dobře, ale měli bychom usilovat o co nejčistší myšlenky a činy, měli bychom se vždy snažit s největším úsilím naplňovat všechny lidské hodnoty, které jsme schopni uchopit a pochopit. To vše má smysl. To vše stojí za tu námahu a úsilí. Přemýšlejme vždy o všem, co k nám přichází, s čistým a otevřeným srdcem. A pamatujme, že pokud se nás něco dotkne, nebývá vina na té druhé straně, ale v nás. Známe přece rčení, že "potrefená husa se vždy ozve", nebo: "šlápl mu na kuří oko". V těchto rčeních je mnoho moudrosti, se kterou hleděli již naše babičky na chování druhých lidí.

Takže přejme si sobě navzájem ty nejčistší a nejláskyplnější myšlenky a dávejme sebe druhým lidem, ve své laskavosti, se kterou se budeme snažit vždy přistupovat ke každému člověku. Vyžaduje-li situace přísné pokárání či odmítavý přístup, nechť je vždy tento přístup věcný a bez emocí, které nám vždy dokáží zakalit naši klidnou mysl. Zkoumejme nejprve vše do hloubky, abychom nereagovali jen v povrchnosti, která nám nedává nikdy správný obraz skutečnosti. Vžijme se vždy do každé situace srdcem a naslouchejme v klidu svému nitru. Není to náročné na čas, stačí i zlomek vteřiny, kdy se naladíme na světlý proud čistoty a lásky, který k nám stále proudí shůry.

Přeji nám všem, abychom dokázali takto překonávat každou situaci, která se před námi objeví a těším se na společné úsilí .Martina Štokrová

Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme

 


Aktuální články

Reklama