PODLE ČEHO POZNÁME, ŽE V ŽIVOTĚ KRÁČÍME SPRÁVNOU CESTOU?

23. března 2015 v 0:03 |  Moudré myšlenkyPODLE ČEHO POZNÁME, ŽE V ŽIVOTĚ KRÁČÍME SPRÁVNOU CESTOU ?


Prodejny s knihami, knihovny a tržnicové stánky jsou doslova "zasypané" množstvím knih, zabývajících správným životem. Jaké je však pravé kritérium, podle kterého bezpečně poznáme, zdali v životě skutečně kráčíme správně?
Většina lidí si myslí, že štěstí lze ztotožnit se stále se rozšiřujícím obzorem intelektuálního poznání či hloubavým studiem různých filozofií. Lidé, kteří si to myslí mají sice nejednou dobré chtění, ale nevnímají, že novými poznatky z knih nejednou jen dočasně zklidňují svou zvědavost, ne touhu ducha po štěstí.

Správnou životní cestu lze rozpoznat snadno,
vždy podle druhu citového prožívání, který v nás zanechává.


V důsledku to znamená, že když kráčíme správnou cestou, tak se i přes nepřízeň osudu smíme probouzet no nového dne vždy o něco vnitřně vyrovnanější, upřímnější i míruplnější k nedostatkům jiných lidí.
Když kráčíme správně, máme pocit, že každým vstupem do nového dne odpadla z našeho nejhlubšího nitra další tíživá skála, která nás dusila pod svým tlakem a bránila nám volně a zhluboka se nadechnout a těšit se z krásy svěžího, ničím nedotčeného dne.


Když se takto smíme probouzet a za tímto štěstím začínáme tušit velikost Dárce tohoto vstupujícího klidu, jsme na správné cestě! Lidé to na nás ihned poznají a bude se jim zdát, že záříme jako slunce na každého, s kým se setkáme. I oni se pak budou chtít stát lepšími a budou se nás ptát na moudrost, která nám pomáhá. Vždyť i oni touží po krásnějším životě.

Vděčnost za cit lehkosti v naší duši je zároveň nejlepší přípravou
na skutečnou modlitbu - modlitbu vroucí vděčnosti beze slov, která
dojímá srdce k slzám a posiluje ho ve věrnosti a vytrvalosti.


Různé věštecké, numerologické či astrologické výpovědi, které člověku předpovídají jeho správné životní směřování, jsou lží, pokud člověk v duši necítí stav vzrůstajícího klidu a lásky, který jsme si výše popsali. Jsou jen bezduchou vypočítavostí či obchodem s lidskou důvěřivosti.

Štěstí se musí cítit v duši a musí být prožívané.
Kdo se na správnou cestu tedy musí ptát jiného, ​​
Pak toto štěstí nemůže ještě v sobě prožívat
a už to by mu mělo stačit na přehodnocení života.Také lze rozpoznat správnou životní cestu podle toho, jaké lidi potkáváme a jak se k nám chovají.

Pokud v našem životě přibývá počet lidí, na které reptáme,
protože nám chtějí jen škodit, napadat nás a lhát nám,
sami ještě bloudíme hluboko ve tmě.
Kdo kráčí správně, ten začíná být stále více obklopováním lidmi míru a porozumění
a začíná se mu otevírat vstup i do lidských srdcí, která byla uzavřena.To láska v duši vyzařuje neodolatelnou sílu, které se nemůže nic ukrýt, ani se před ní nemůže bránit. Uvedený děj je skutečný a je přísně podmíněn Zákonem přitažlivosti stejnorodého, který je jedním ze základních zákonů Stvoření. On se vždy postará o to, že člověk si přitáhne k sobě jen podobné, aby v tom poznal sebe sama.

Kdo proto reptá na okolí, ani neví,
že mluví především sám o sobě a svém stavu,
který je příčinou jeho potíží.Ten, který jde správnou cestou a je opravdu šťastný, ten otevřeně a s láskou žije a druhé s láskou nechává žít!!! Bez toho, že je hodnotí, kritizuje, nebo je omezuje!

Vše co člověk vysílá, se jen k němu zpět navrací!


Ten co více naslouchá, méně mluví a je všemu a všem otevřený, nechává druhé jít svou vlastní cestu!
Správnost bezpečné cesty lze také poznat podle toho, že se začínáme kontrolovat a za žádných okolností nepodléháme pocitu neovládnutelné zlosti či vášni. Správnost naší cesty, se pozná podle toho, že cítíme vnitřní klid a mír za každé situace a jsme v pocitech opravdoví!!! Nehrajeme hry na moudré, hry na šťastné a hry na ty, kteří mají Pravdu!

V kom tedy vzplane neovládnutelná zlost či vášeň,
nebo se vyhýbá jiným, ať to považuje za vyrozumění o tom,
že ještě musí na sobě pracovat a vřadit se na správnou cestu.www.pre-slovensko.sk
Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama