HLEDÁME BOHA VENKU!

1. dubna 2015 v 0:04 |  Moudré myšlenky


"Hledáme Boha venku,
Hledáme Ho ve světě,
a přitom se stačí jen ponořit hluboko dovnitř sebe a tam Ho najít.
Vzdejte se neustále uspěchané mysli, jež se pořád obrací do vnějšího světa.
Ponořením do srdce můžeme pocítit mír a štěstí a užít si je.
Uvidíte, jak je to krásné, jak úžasné je milovat.
Není to jen o tom, že někomu řeknete, že ho milujete.
Pravá Láska k druhému je prociťována hluboko ze srdce.
A není jen pro jednoho člověka, je pro všechny. Bezpodmínečná Láska.
Vzdejte se tedy mysli a její síly, právě ona vás odděluje od Boha. Sjednoťte se s Bohem. Existují různé techniky, které vám s tím pomohou."

"Boha poznáte tím, že nejprve poznáte sami sebe.
Je pravda, že všichni se nemohou zřeknout světa a žít jen pro Boha,
můžete si však Boha být neustále vědomi, ať jste kdekoli.

Pamatujte, že duše uvnitř vás je světlem Božím. Čím víc na sebe budete pomýšlet jako na součást Božího Světla, této velké Lásky, tím víc budete Lásku vyzařovat. Čím více o sobě budete přemýšlet jako o normální lidské bytosti, tím víc pouhou lidskou bytostí budete se všemi jejími omezenými vlastnostmi, které pak překryjí vlastnosti Božské. Věnujte denně jen pět minut tomu, že budete sami se sebou. Zapomeňte na okolní svět, zapomeňte na všechno. Zapomeňte na chvíli na svého muže či ženu, zapomeňte na všechny vztahy se světem . Vnímejte jen vztah sami k sobě.
Víte, jaký poklad objevíte? Ten největší poklad, který vám nikdo nemůže vzít, a tím je - Láska. Láska je tak velikým darem! Cítíme ji srdcem, známe ji myslí, ale abychom si ji uvědomili, abychom s ní splynuli v jedno, abychom ji šířili, bezpodmínečně - toto je cílem lidstva. Čím víc ji budete šířit, tím víc ji budete vyzařovat a tím víc ji poznáte.
My jsme Láskou, jsme Světlem. Musíme se odevzdat, abychom toho mohli dosáhnout.
Abyste se osvobodili, musíte odevzdat tělo, mysl a duši Bohu, neomezenému.
Odevzdejte svou věčně poskakující mysl.
Odevzdejte tělo, chrám světla a Lásky a neustále tuto Lásku vyzařujte."


Udělejte vše proto,
abyste se stali Božskými.
Tohle učili všichni velcí Mistři.
Kristus, Kršna i ostatní
přišli proto, aby učili,
jak realizovat Božství v sobě,
jedině tak totiž
může přijít
skutečné štěstí.


Sri Swami Vishwananda


Začněte už konečně žít své životy sami za sebe, začněte poslouchat sami sebe,
nemějte pocit že to nezvládnete že nic SAMI nedokážete,
nehledejte kolem sebe a u jiných, zaměřte se sami na sebe na své nitro na svůj život na to co máte.

NAJDĚTE V TOM CO MÁTE SVÉ ŠTĚSTÍ , SVOU SVOBODU, SVOU SÍLU,
VŠE OD ČEHO ODEJDETE VÁS JEN SVÁDÍ Z VAŠÍ CESTY!

je to útěk od toho co máte prožít a zpracovat, prostě to vše přijměte tak jak to je!

PŘESTAŇTE NASLOUCHAT RADÁM KOLEM SEBE jak a co máte nebo musíte změnit jak a co máte opustit!
PŘES VŠECHNY RADY pak zjištujete že at jste opustili práci, změnili bydliště změnili partnery, nejste šťastní!!!
Proč? Nejde o to dělat změny vnější ale změny vnitřní!
Až OPRAVDU v PRAVDĚ ZAČNETE PRAVÉ HODNOTY ŽÍT NEBUDETE HLEDAT ODPOVĚDNOST ZA SVÉ PROBLÉMY U JINÝCH, PŘESTANETE HODNOTIT, KRITIZOVAT, TRÁPIT SE,
AŽ OPRAVDU UVIDÍTE VE VŠEM LÁSKU A PŘÍTOMNOST BOŽÍ!
AŽ PŮJDTE BEZE SLOV A V TICHU S OTEVŘENÝM SRDCEM KE VŠEMU A KE VŠEM
PAK TEPRVE NASTENE U VÁS OSVÍCENÍ!
NENÍ TO ŽÁDNÝ MIMOSMYSLOVÝ ZÁŽITEK JE TO DOKONALÝ STAV ŠTĚSTÍ A LÁSKY!
NIC VÍC A NIC VÍC!
TEN SI NEVYMEDITUJETE NENALEZNETE JEJ U NIKOHO JINEHO NEŽ VE SVÉM VLASTNÍM NITRU!
ŽIJTE ZA SEBE A NECHEJTE OSTATNÍ ŽÍT S LÁSKOU JEJICH ŽIVOTY!
VŠE CO DÁVATE CO ŽIJETE CO MYSLÍTE CO MLUVÍTE SE JEN K VÁM NAVRACÍ!
SAMI SEBE SE PTEJTE CO TED ŽIJU?
TO CO SEM SI SÁM PŘIPRAVIL!!!!
ZAČNĚTE KONEČNĚ POHLÍŽET NA ŽIVOT A LIDI KOLEM SEBE OČIMA LÁSKY!! A ŽIJTE TO!!!
Mnozí získali v knihách na seminářích, z interentu moudré myšlenky, mluví o světle o lásce ale v životě pak konají zcela opačně!
Pokud neuvedete v život získané MOUDROSTI VÁŠ ŽIVOT SE STÁLE BUDE TOČIT DOKOLA A VRACET SE BUDETE K LEKCÍM KTERÉ SE MÁTE NAUČIT!
ŽIJTE MOUDŘE TIŠE LÁSKYPLNĚ A RADOSTNĚ!
VÁŠ ŽIVOT JE ODRAZEM VAŠICH MYŠLENEK SLOV I SKUTKŮ!

v úctě I.M.B.Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama