ROZJÍMÁNÍ O LÁSCE

21. dubna 2015 v 0:04 |  Cesta Lásky


Bůh je láska. Je-li Bůh láska, pak nás svou láskou a ze své lásky miluje. Jeho láska je nepodmínečná - vždy nás miluje a nepřestal nás nikdy milovat a nikdy také nepřestane. Svou láskou nás udržuje při životě a vede k Sobě. Bůh je vždy přítomný, je tady právě teď i zde a tudíž i Jeho láska, žijeme neustále v proudu jeho lásky, která se právě nyní na nás bez omezení rozlévá. Pokorně přijímáme proud Boží lásky a odpovídáme na něj rovněž láskou - obracíme svou lásku k Bohu, k sobě i ke svým bližním, vysílám jim proudy lásky, přátelství a dobré vůle. Celý svět je prosycen láskou a Bohem, vše je Láska, jen láska vládne světu jako nejvyšší zákon, který platí pro ty, kdo jej uznávají i dodržují. Miluji sám sebe jako své bližní i Boha. Zachycuji proudy Božské Lásky, přijímám je s vděčností a opět je všem a všemu vysílám.

Vdechuji lásku, vydechuji lásku, žiji láskou, myslím láskou a posuzuji vše s láskou.
Všude vidím jen lásku - Boha, vše se mění láskou v lásku.
Celý můj život je změněn a proměněn láskou, nejvyšší Moudrostí, jaká existuje.
Láska živí lásku, s ozvěnou lásky se vrací láska.
Miluji lásku a tím miluji i Boha, protože Bůh je láska a láska je Bůh, oddělit jedno od druhého je nemožné.
Tak nechávám kralovat Lásku v sobě i ve světě, a to je Království nebeské na zemi i na nebi a jediná pravá Boží vůle. Ten, kdo chová v Srdci lásku, chová v srdci Boha.

Milujeme-li božsky, to jest bez rozlišování, vybírání a vnitřně, pak je naše láska nejvyšší modlitbou a ještě více - je osvobozeným Bohem v nás, který svobodně kraluje. Modlím se k lásce Boží a pokorně ji prosím, ať je mým učitelem a učí mě jednat zevně a současně i žít v Bohu a s Bohem. Bože - lásko, buď vůle Tvá, jen Tebou chci se dát vést, poučovat a oplácet Ti lásku láskou. Chci věčně jen Tebou žít a nikdy na Tebe již nezapomenout. V tom mi neustále pomáhej. Staniž se.

Jiří Vácek, z knihy Základy jógy a mystiky
Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama