MARIE MAGDALÉNA SVATÁ NEVĚSTA

22. července 2015 v 0:11 |  Ukázky z knih


Marie Magdaléna svatá nevěsta


Marie Magdalena pravila:"Když se vám nabízí nový život, nelněte k tomu starému."

"Vše nahoře je i dole. Vše povstává z nadzemského a svatého vzorce. Stejně jako je Slunce a Měsíc dole, je Slunce i Měsíc nahoře, byť zcela odlišného řádu. Ježíš byl jako paprsek Duchovního Slunce, které se projevilo v lidské podobě, Marie Magdalena byla jako záře Duchovního Měsíce. Oba byli emanacemi Zářivého a Svatého Bytí.
Lunární cyklus začíná temnotou, nejjasnější je v době úplňku. I pouť Marie Magdaleny počíná v temnotě a zjasňuje se, když se blíží k Ježíši, Duchovnímu Slunci. To neznamená, že nemá vlastní světlo nebo mu není rovna. Je to metafora, která odráží určité pravdy mysteria, a pposkytuje cennou látku k zamyšlení. Ona sama pravila:" On je slunce, já jsem měsíc. Já jsem prostor, ve kterém slunce svítí." Můžeme tedy říci, že Světlo našeho Pána ( Krista) přijímáme skrze Marii Magdalenu. Ona čeří Moře Božského Života."

Milí moji, v dnešní den můžete rozjímat nad legendou o sv. Marii Magdaleně, abyste tak v sobě vyvolali Božskou přítomnost a sílu ženské emanace Krista.
Otevřete ji svou mysl a hlavně své srdce, vzývejte ji ( např. slovy: Já Jsem Marie Magdalena, Já jsem Marie Magdalena, Já jsem Marie Magdalena) a vítejte její přítomnost ve svém nitru a v životě. Neváhejte ji požádat o pomoc a vedení na vaší duchovní cestě i při službě. Pokud se vám podaří napojit se na tento aktivní ženský projev Božství, rozkvete ve vašem srdci květ odvahy, který vám pomůže rozpoznat a nést to, kým skutečně Jste!
Setkání se Svatou Nevěstou může být velmi jednoduché a bezprostřední. Je nutné ji jen podržet v mysli, přimknout se k ní srdcem a radovat se … radovat se z hudby, písně, tance, tak ji poznáte. Zakusíte ji v sobě a všude kolem vás, protože vy budete její radostí a ona vaší

Meditace se Svatou Nevěstou:
Mistři Tradice pravili:"Když budete meditovat nad Svatou Nevěstou, zjeví se vám. Když si ji představíte, přijde k vám." Kdykoli nad ní chcete meditovat, posaďte se na místo, kde vás nebude nikdo rušit a nechte své tělo, ať si najde svůj přirozený rytmus dýchání. Soustřeďte se na svůj dech, oprostěte se od snové minulosti a snů o budoucnosti - přeneste se do přítomného okamžiku. Tam se nacházíte vy i Pomazaná Nevěsta (pozn. Pomazaný je jméno, které často označuje jak Ježíše, tak Marii Magdalenu a znamená " Ten, kdo sídlí ve Světle". Nevěsta, respektive Svatá Nevěsta je nejběžnějš&i acute; výraz pro sv. Marii Magdalenu) .
Jakmile jste se přenesli do současného okamžiku a usídlili se v něm, představte si duchovní slunce, které září ve vašem srdci a vejděte do něj. Oprostěte se od povrchního vědomí a veškerého napětí, stresu a všeho negativního. Opusťte svou identitu, jméno a podobu a splyňte se Světlem ve vašem nitru. Sejděte do hlubin svého srdce a zůstaňte ve Světle.
Když se takto soustředíte, představte si, jak z vašeho srdce vyšlehne paprsek světla a změní se v obraz Svaté Nevěsty, který se vznáší v prostoru před vámi. Tančí na nebesích, nohama se nedotýká země. Na hlavě má karmínově rudý šál a její spodnička bělostně září pod karmínově červenými šaty. Má zelené oči, olivovou pleť a je dokonalá. V rukou drží džbán s posvátným olejem, kterým pomazala Pána. Kolem ní je zlatá aura a za ní duhová aura. Na jejím těle jsou stigmata a z nich prýští zářivé světlo. Celý obraz je z průzračného světla, podobný duze na obloze. Rozjímejte nad tímto obrazem Svaté Nevěsty a buďte s ní v duchovním kontaktu.
Až budete rozjímat nad obrazem Nevěsty, představte si, že se na vás usmívá, žehná vám a přijímá vás stejně jako vy přijímáte ji. Představte si, že vás pomaže jako jednoho z vyvolených. Přijměte ji za svou a vězte, že jste skrze ni byli přijati Pánem. Představte si, že když vás pomazává, zalévá vaše tělo i nitro tekutým světlem ze džbánu. Žehná vám emanacemi světla ze svého těla a aury, které září všemi barvami duhy. Představujte si, že jako ona záříte světlem, dokud nebudete zářit a nebudete obklopeni velkou světelnou aurou. Vězte, že jste celiství a úplní, protože jst e v ní a ona ve vás. Vše, po čem vaše srdce touží, se naplňuje ve Svaté Nevěstě.
Když je váš duchovní kontakt s Pomazanou Nevěstou úplný, začněte prozpěvovat její jednoduchý hymnus Kalla Messiah (jedná se o krátké samohláskové zvuky). Až je budete prozpěvovat, splyňte se zvukovými vibracemi jejího svatého jména. Na konci zpěvu si představte, jak se její obraz rozpouští v tekuté světlo. Až dozpíváte, představte si, že Pomazaná Nevěsta prýští do vašeho srdce. Ať se vaše mysl stane Myslí Krista, vaše srdce Posvátným srdcem a vaše tělo Tělem Emanace. Vězte, že jste splynuli s Pomazanou Nevěstou.
Pak vše kolem sebe vnímejte jako její Palác Světel, v každém zvuku slyšte její Hlas nebo Slovo. Všechny myšlenky a pocity, které vznikají v mysli, přijímejte jako spontánní vyjádření její Vnitřní Moudrosti. Takto jděte jako Pomazaná Nevěsta; celý den kráčejte s Pomazanou Nevěstou .
Když budete o Pomazané Nevěstě, sv.Marii Magdaleně rozjímat každý den a budete žít v tomto svatém uvědomění, důvěrně ji poznáte."
Marie Magdalena pravila:
"Mnoho lidí se zabývá klamnými věcmi. Vy se zabývejte tím, co je skutečné. Co je skutečné, je ve vašem srdci, tak to poznáte. Co je na povrchu, není skutečné, skutečné je pouze to, co je uvnitř. Když spojíte to, co je uvnitř a venku, a to, co je nahoře a dole, pak bude skutečné vše."
"Pokud po něčem toužíte, požádejte Matku, protože ona svým dětem dává vše, co si přejí."
"Jiskra se musí stát plamenem, plamen se musí stát planoucím ohněm. Až budete zářit jako Slunce, potom budete celiství."
Pojďme a přihlasme se znovu k Posvátnému Ženství a navraťme Svaté Nevěstě ( Marii Magdaleně) její právoplatné místo vedle Ženicha(Ježíše). A vězte, že když se snažíme v našem duchovním hledání znovu pozdvihnout Posvátné ženství a aktivně vyvolat Svatou Nevěstu, neděláme to jen pro sebe, ale pro celé lidstvo a svět. Neboť je známo, že duchovní naděje budoucnosti lidstva a planety Země spočívá v mystické jednotě mužského a ženského!


Zdroj: Marie Magdalena Svatá Nevěsta, Tau MalachiPoužití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama