BUĎ NAD VĚCÍ

1. září 2015 v 9:00 |  Cesta duše


BUĎ NAD VĚCÍ - STAŇ SE POZOROVATELEM SVÉHO ŽIVOTA

Trpíš, když nedostaneš, co chceš.
Trpíš, když dostaneš, co nechceš.
Trpíš i přesto, že dostaneš přesně to, co chceš,
protože si to nedokážeš uchovat navždycky.
Příčinou tvého utrpení je mysl - ta věčně nespokojená a strachem ovládaná energie.
Každým ztotožněním s myslí se stáváš zranitelným.
Nikdy ti totiž nedá pokoje, je to její účel a práce.
Mysl se chce osvobodit od změn, bolesti a nejistoty.
Je příčinou tvého lpění na čemkoliv.
Nemůžeš jí poručit, neposlouchá a dělá pravý opak toho, co si přeješ.
Mysl ale nejsi TY.
Proto existuje cesta ven - staň se pozorovatelem mysli.
Buď svědkem toho, co se děje tobě a kolem tebe.
Jedině v této pozici najdeš tolik vytoužený klid a mír.
Pokud ustoupíš směrem ke Zdroji, navracíš se domů - do svého středu.
Z této pozice přijímáš vše, co přichází a zároveň aktivně hraješ ve vnějším světě.
Jsi tady a tam - tato dvojrole ti přinese štěstí, které nevyprchá.
Až si uvědomíš, že nejsi svou myslí, ale pozadím,
v kterém myšlenky vznikají, budeš milovat to, co ti život přináší.
Přestaneš dramaticky prožívat eskapády emocí a nálad a staneš se přirozeně přirozeným.
Stane se z tebe běžec, který se kochá okolní krajinou.
Tento nepatrný odstup od mysli, myšlenek a vnějších událostí
bude ten nejkrásnější dárek od tebe tobě.

DÍVEJ SE NA SVĚT NOVÝMA OČIMA

Pozoruj vše nově, bez předchozích zkušeností.
Tak nebudeš za sebou táhnout káru plnou tíživé minulosti
a přítomnost se ti nebude zdát tak těžká.
Těžkou ji dělá jen a jen minulost - tvé minulé vzpomínky a zážitky.
Každý den se snaž alespoň v jedné věci nebo v rozhovoru
pohybovat bez předchozí zkušenosti - tak, jako bys to prožíval poprvé.
Dej lidem, které znáš, šanci se nově projevit.
Nehodnoťte je okamžitě podle toho, jakou zkušenost s nimi máš.
Uvolníš tak místo lehkosti a spontánnosti, otevřeš dveře životu.
Více to bude živé a spontánní.
Můžeš i experimentovat s netradičními postupy, které by od tebe nikdo nečekal.
Zlehči vážnost, pousměj se nad negativním, které si k tobě razí cestu.
Vše je totiž jedna a ta samá energie, která nabývá takového významu, jakým ji interpretuješ.
Potom zjistíš, že smutek i radost mají společný základ - energii, která je tvoří.
Jen nálepka, kterou energii dáš, pozmění tvůj vnitřní svět.
Proto buď opatrný, až příště začneš něco automaticky hodnotit
na základě minulých zkušeností.
Každé negativní hodnocení ti ubírá energii a sílu do dalšího kroku.
Dívej se na vše novýma očima a dávej tomu nové nálepky - ty, které tě posílí.
Cítíš tu lehkost a volnost?

Matrix NEOBrána - Gradac 2015

Po mořském břehu se vlekl vyčerpaný poutník, a kdykoli se ohlédl, spatřil v písku pouze cestičku vlastních stop. Už začal ztrácet vědomí, když v tom si povšiml, ještě další dlouhé řady stop. Zvedl oči a vedle sebe uviděl Boha, jenž mu řekl: "Neztrácej naději, nikdy tě nenechám samotného. V každém okamžiku tvého bytí, dokonce i v těch nejtěžších chvílích budu stát při tobě".
Minul celý poutníkův život, přičemž se šedovlasý a vyčerpaný dál trmácel po pobřeží oceánu času. Když se naposledy ohlédl zpátky, spatřil, že se občas obě cestičky stop překrývají a zůstává za ním pouze jedna, která představuje jeho osamění v těch nejtěžších životních chvilkách. V onen okamžik poutník zakřičel na Boha: "Pane, jsi lhář, nechal jsi mě tu samotného, jen se podívej na ty nejnebezpečnější dny v mém životě, a tam jsou pouze a jen moje stopy.
Bůh tiše odvětil: " Můj milý, pleteš se, nejsou to tvoje stopy, ale moje, neboť v nejtěžších okamžicích tvého života jsem tě nesl v náručí".Klid a čistota moře - Gradac2015Modlitba sv. Františka

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován,
jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.


Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama