JÁ, THOVT, ATLANŤAN

11. listopadu 2015 v 0:11 |  Moudrost dávných věků


JÁ, THOVT, ATLANŤAN

Já, Thoth, Atlanťan, odevzdávám svou
moudrost, své poznání, svou sílu. Svobodně to
odevzdávám dětem lidí. Kéž by i oni takto
dále odevzdávali, aby závoj tmy světa
z jednoho konce na druhý mohl být prozářen
moudrostí. Moudrost je silou a síla moudrostí,
jedna s druhou navzájem, zdokonalujíc celek.
Nebuď pyšný, ó člověče, na svou
moudrost. Rozmlouvej s nevědomým tak dobře
jako s moudrým. Pokud někdo přijde k tobě
pln poznání, naslouchej mu a dbej ho, neboť
moudrost je vším.
Nebuď zticha, když zlo je mluveno jako
Pravda, jako že slunce svítí nade vším.
Ten, kdo překročí Zákon, bude
potrestán, neboť jenom skrze Zákon přichází
svoboda lidí.
Následuj své srdce po celý život. Dělej více, než máš nařízeno.
I když získáš bohatství, následuj své srdce, neboť nic z toho nebude ti platné, pokud
tvé srdce bude znavené. Umenšuj sebe, ne však čas, kdy následuješ srdce. To je protivení
se duši.
Ti, kteří jsou doprovázeni, nesejdou ze správné cesty, ale ti, kteří jsou zblouděni,
nemůžou najít cestu přímou. Jestli jdeš mezi lidi, tvoř si Lásku, začátek a konec srdce.
Jestli někdo přijde k Tobě pro radu, nechej ho volně mluvit, kéž by věc, kvůli které
přišel, mohla se udát. Jestli váhá otevřít Ti své srdce, to proto, že ty, soudce, děláš chybu.
Neopakuj marnivou řeč, ani ji neposlouchej, protože to je vyjádření
jednoho v nerovnováze. Nemluv více o tom, aby on mohl před tebou poznat moudrost.
Ticho je ohromným prospěchem. Z hojnosti řečí nijaký užitek.

Nevyvyšuj své srdce nad děti lidí, aby nebylo do prachu hozeno.
Jestli jsi velký mezi lidmi, buď vážený pro poznání a jemnost.
Jestli budeš zkoumat povahu přítele, neptej se jeho druha, ale buď s ním nějaký čas sám.
Debatuj s ním, skrze slova a chování otestuj mu srdce.
Ten, kdo vstoupí do studnice, zas musí vystoupit a věci, které jsou tvé, musí být
sdílené s přítelem.
Poznání je bláznem považováno za nevzdělanost a věci přínosné jsou pro něho škodlivé.
Žije v smrti. Proto je to jeho pokrm.
Mudrc nechá své srdce přetékat, avšak tiché jsou jeho ústa.
Ó člověče, přikloň se k hlasu moudrosti; přikloň se k hlasu světla.
V Kosmu jsou Mystéria, kterých odhalení naplní svět jejich světlem. Dovol tomu, kdo byl vysvobozen
z pout temnoty, nejdřív uhodnout hmotné z nehmotného, oheň ze země; protože ty víš,
že tak jako zem sestoupí k zemi, taktéž oheň vystupuje k ohni a spájí se s ohněm.
Ten, kdo pozná oheň, který je vevnitř jeho samého, vystupovat bude k věčnému ohni a žít v něm
věčně.
Moudrost přichází ke všem svým dětem, stejně jako oni přicházejí do moudrosti.
Po celé věky, světlo bylo ukryté. Vzbuď se, ó člověče, a buď moudrý.
Hluboko v mystériích života jsem cestoval, hledal a zkoumal to, co je skryté.
Slyš, ó člověče, a buď moudrý.
Jasná je cesta tomu, kdo má moudrost. Otevřete bránu ke Království Světla.
Vylij svůj plamen, jako Slunce rána. Vyluč temnotu a žij v dni.
Koukni na sebe, ó člověče! Jako na část tvého bytí, Sedm, kteří jsou, ale ne tak, jak
se zdají. Otevřel jsem, ó člověče! Mám svou moudrost. Následuj cestu směrem, kterým
jsem vedl.
Mistři Moudrosti,
Slunce Rána
Světla a Života dětem lidí.Smaragdová deska


Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama