ADVENT

1. prosince 2015 v 0:11 |  Cesta Lásky
Přejeme Vám požehnané dny předvánoční,
klidný a láskyplný čas ADVENTNÍ,
POKOJ, KLID, MÍR V DUŠI
LÁSKU, VÍRU A NADĚJI DO KAŽDÉHO PLNĚ PROŽITÉHO DNE
NEJEN O VÁNOČNÍM ČASE!
Advent tvoří čtyři neděle před Vánoci.
Jednotlivé adventní neděle se označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá.

Advent by měl být správně dobou zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Tak jak tomu bylo u našich předků, kteří se po usilovné práci od jara do podzimu chystali na zimní odpočinek. Slovo advent pochází z latinského adventus - příchod, v křesťanské tradici se připomíná příchod Ježíše Krista.
Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má různou podobu. Původně v katolických zemích měl věnec čtyři svíčky, z nichž tři byly fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání.
Období adventu začíná v roce 2015 už poslední víkend v listopadu. Advent znamená latinsky adventus = příchod a začíná první nedělí po 29. listopadu. Advent tak v tomto roce začíná 30. listopadu a končí na Štědrý den po západu slunce. Každá neděli během této doby nese své jméno. Jako první je neděle železná, následuje bronzová, stříbrná a poslední před vánočními svátky je neděle zlatá.
První svíčku na adventním věnci zapálíme tedy v neděli 29.11.2015.Adventní věnec

Jedním ze symbolů adventního obdojí je právě advetní věnec, který si můžete koupit a nebo ještě lépe vyrobi sami. Advetní věnec může k zavěšení na dveře, v tomto případě bez svíček, a nebo právě k položení na stůl, kde 4 svíčky odpočítávají jendotlivé týdny do začátku Vánoc. Tento zvyk ale není tradiční český. Dostal se k nám z Německa někdy po roce 1950.
Samotný věnec má symbolizovat Boží věčnost a jednotu a Kristův kříž. Jsou zde určitá pravidla, co by na věnco mělo být. Větvičky cesmíny nebo smrku zde představují život. V dřívějších dobách se používali i slaměné věnce bez ozdob jejímž cílem bylo odhánět zlé duchy a poskytnout požehnání. Dále zde hrají svou roli i barvy, které na věnec použijete. Nezapomeňte, že se svíce zapalují proti směru hodinových ručiček. Možná jste nevěděli, že existují i věnce s pátou bílou svíčkou, kter&aac ute; symbolizuje Krista a zapaluje se až na samotný Štědrý den.

Jaké barvy na adventní věnec?

Pro advent je typická barva fialová, která vyjadřuje pokání a důstojnost. Tuto barvu by měly mít i svíčky a případné stuhy. Ale pozor, třetí svíčka v pořadí představuje přátelství a měla by tedy být růžová. Můžete se ale setkat i barvou bílou, červenou nebo modrou, kterou používají v Americe. Bílá barva se uchytila zejména v evropských zemích, protože tato barva je již tradičně pojatá jako barva slavností. V protestanské círvky pužívají svíčky červené a tato barva se rozšíō ila i do našich krajů. V dnešní době patří mezi nejoblíbenější a v rodinách ji uvidíte nejčastěji.

Symboly svíček na adventním věnci

Jednotlivé svíčky na věnci mají i svoji symboliku.
  • První svíčka, kterou zapalujeme první adventní neděli je svíčkou naděje a očekávání. Často se také nazývá svíčkou proroků, kdy Izaiáš předpověděl narození Ježíše Krista.
  • Druhá svíčka se zapaluje na bronzovou neděli. Bývá dle některých tradic označována jako svíčka betlémská, má být symbolem jesliček a je považována za svíčku lásky.
  • Třetí svíčka na adventním věnci je jediná v jiné barvě, a to v růžové. Představuje radost a často je pojmenována jako svíčka pastýřská
  • Čtvrtá svíčka se nazývá jako svíčka andělská a je představitelkou pokoje a míru.
  • Pátá svíčka (u věnců s pěti svícemi) se zapaluje na Štědrý den, kdy slunce zapadne a je v bílé barvě. Symbolizuje samotného Krista.

Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
S tímto obdobím a počátkem nového liturgického roku je v dnešní době spojeno zdobení ulic i obchodů.
Lidé začínají shánět vánoční dárky, hospodyňky se připravují na pečení vánočního cukroví a úklid před svátky.
Advent, jehož barvou je fialová, však není v původním smyslu dobou shonu a předvánoční nervozity. Naopak je obdobím ztišení, klidu, rozjímání. Pro věřící je časem velkého očekávání a nadějí, že Bůh splnil svá přislíbení daná už starozákonním věřícím a poslal Ježíše Krista na svět. Během adventu by si tedy lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a šířit kolem sebe naději a radost.

Adventní věnec symbolizuje Kristův kříž,
který šíří požehnání do čtyř světových stran.
Kruh věnce je zase symbolem boží věčnosti.
Čtyři svíčky představují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům,
jejich světlo pak samotného Krista, který je světlem světa.ČTYŘI SVÍČKY-(MÍR,VÍRA,LÁSKA,NADĚJE)


Hořely čtyři svíčky na adventním věnci,
tak tiše, že bylo slyšet, jak začaly spolu hovořit.

*První svíčka vzdychla a řekla:
"Jmenuji se MÍR
moje světlo sice svítí,ale lidé mír nedodržují"
*Její světlo bylo čím dále menší až docela
zhaslo....

*Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla:
"Jmenuji se VÍRA
Jsem ale zbytečná, lidstvo nechce o Bohu nic
vědět, nemá tedy cenu abych svítila"
*Průvan zavlál v místnosti a druhá svíčka
zhasla.

*Třetí svíčka
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka:
"Jmenuji se LÁSKA
Už nemám síly, abych hořela. Lidé mě odstavili
na stranu vidí jen sami sebe žádné jiné, které
by měli rádi"
*A s posledním záchvěvěm zhaslo i toto světlo.

V tom to do místnosti vstoupilo děcko!
Podívalo se na svíčky a řeklo:
"Vy musíte svítit a né být zhaslé
a skoro začalo plakat.
*V tom se ke slovu přihlásila i čtvrtá svíčka a..
Pravila:
"Neboj se dítě! Dokuď já svítím můžeme i ostatní
svíčky znovu zapálit
"Jmenuji se NADĚJE"
Zapálilo děcko od této svíčky zápalku a
rozsvítilo znovu ostatní svíčky.

*Plamen naděje by nikdy neměl ve tvém životě zhasnout....
A každý z nás by měl udržovat plameny:
MÍRU, VÍRY, LÁSKY A NADÉJE
Neustále udržovat!!
Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama