MLUVTE SE ŽIVOTEM

1. ledna 2016 v 0:11 |  Cesta Světla

A je tu Nový rok, rok 2016 rok Bezpodmínečné lásky,
ano zase jsme se kousek posunuli na své cestě
a v Novém roce se posuneme o kousek další.
Mnohé nás čeká, mnohé překvapí, mnohé potěší,
budou dny radostné ,ale také dny smutné,
vše však co přijde do našich životu patří,
jde jen o to jak to co přicházet bude přijmeme
je to na nás,
je však jedna rada,
nejúžasnější pomoc,
nejlepší lék,
největší dar pro nás pro všechny a to je LÁSKA!
když půjdem v Novém roce jen s láskou vstříc všem událostem,
když všem lidem nabídmeme jen lásku
a jen lásku budeme mít v myšlenkách, slovech i skutcích,
pak už tedˇ je Nový rok pro nás všechny POŽEHNANÝ!
Přejeme Vám všem do života jen lásku!
Mluvte se životem

Promlouvejte k životu.
Ačkoli nevidíte nic než strom a oblohu,
ačkoli nevidíte nic než slunce,
ačkoli nevidíte nic jiného, přesto věřte.
Ať už vložil srdce do Vaší hrudi kdokoli,
věřte a promlouvejte k němu.

Všichni se musíme od sebe odloučit,
ale život se od nás nikdy neodloučí.
Nikdy.
Když mě zavoláte telefonem,
může se stát, že ho zvednu, nebo nezvednu.
Když ale zavoláte životu přímo ze srdce,
život Vás vždycky slyší.
Když mě přijdete navštívit,
může se stát, že budu mít moc práce.
Ale když promlouváte k životu přímo ze srdce,
vždycky si najde čas, aby Vás vyslechl.
Jakmile začnete promlouvat k životu,
je jedno, zda jste americký Indián,
je jedno, zda jste katolík nebo žid,
je jedno, zda jste budhista anebo ateista.
Nepotřebujete žádnou knihu.
Nepotřebujete žádnou formuli.
Nepotřebujete zvláštní slovo nebo mantru.
Nemusíte dokonce ani říkat či znát jedinou modlitbu.
Vy ji máte.
Opravdová komunikace,
to je jako když mluvíte s dobrým přítelem.
Promlouvejte v nitru sami k sobě
a učte se navázat spojení se životem.
Velmi tiše.
Velmi jemně.
Protože život je velmi, velmi osobní záležitost.

Emahó"Hledáme Boha venku.
Hledáme Ho ve světě, a přitom se stačí jen ponořit hluboko dovnitř sebe a tam Ho najít.
Vzdejte se neustále uspěchané mysli, jež se pořád obrací do vnějšího světa.
Ponořením do srdce můžeme pocítit mír a štěstí a užít si je.
Uvidíte, jak je to krásné, jak úžasné je milovat.
Není to jen o tom, že někomu řeknete, že ho milujete.
Pravá Láska k druhému je prociťována hluboko ze srdce.
A není jen pro jednoho člověka, je pro všechny. Bezpodmínečná Láska.
Vzdejte se tedy mysli a její síly, právě ona vás odděluje od Boha. Sjednoťte se s Bohem. Existují různé techniky, které vám s tím pomohou."

"Boha poznáte tím, že nejprve poznáte sami sebe.
Je pravda, že všichni se nemohou zřeknout světa a žít jen pro Boha,
můžete si však Boha být neustále vědomi, ať jste kdekoli.

Pamatujte, že duše uvnitř vás je světlem Božím. Čím víc na sebe budete pomýšlet jako na součást Božího Světla, této velké Lásky, tím víc budete Lásku vyzařovat. Čím více o sobě budete přemýšlet jako o normální lidské bytosti, tím víc pouhou lidskou bytostí budete se všemi jejími omezenými vlastnostmi, které pak překryjí vlastnosti Božské. Věnujte denně jen pět minut tomu, že budete sami se sebou. Zapomeňte na okolní svět, zapomeňte na všechno. Zapomeňte na chvíli na svého muže či ženu, zapomeňte na všechny vztahy se světem . Vnímejte jen vztah sami k sobě.
Víte, jaký poklad objevíte? Ten největší poklad, který vám nikdo nemůže vzít, a tím je - Láska. Láska je tak velikým darem! Cítíme ji srdcem, známe ji myslí, ale abychom si ji uvědomili, abychom s ní splynuli v jedno, abychom ji šířili, bezpodmínečně - toto je cílem lidstva. Čím víc ji budete šířit, tím víc ji budete vyzařovat a tím víc ji poznáte.
My jsme Láskou, jsme Světlem. Musíme se odevzdat, abychom toho mohli dosáhnout.
Abyste se osvobodili, musíte odevzdat tělo, mysl a duši Bohu, neomezenému.
Odevzdejte svou věčně poskakující mysl.
Odevzdejte tělo, chrám světla a Lásky a neustále tuto Lásku vyzařujte."


Udělejte vše proto,
abyste se stali Božskými.
Tohle učili všichni velcí Mistři.
Kristus, Kršna i ostatní
přišli proto, aby učili,
jak realizovat Božství v sobě,
jedině tak totiž
může přijít
skutečné štěstí.

Sri Swami VishwanandaPoužití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama