MOUDRÉ MYŠLENKY MATKY TEREZY

11. ledna 2016 v 0:11 |  Moudré myšlenky
Moudré myšlenky Matky Terezy

Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.

Mě nezajímá dav. Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít. Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.

Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě, že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.

Utrpení je Božím darem, který těm, jež se starají o trpící, umožňuje projevit svou lásku.

Rozsévejte kolem sebe lásku na každém kroku. Láska začíná doma - proto jí dávejte nejdříve svým dětem, manželovi či manželce. Láska žije tam, kde jsou lidé - nezapomeňte jí dát i sousedovi odvedle.

V naší práci není místo pro pýchu a ješitnost. Naše práce je Pánovo dílo, chudí jsou Pánovi chudí. Přenechejme se Ježíši, aby on mohl naším duchem myslit, našima rukama konat. Všecko můžeme, je-li jeho síla s námi a v nás. Jsme tu přece proto, abychom předávali Boží lásku.

Často a rádi mluvíme o dobrém, milosrdném a dobrotivém Bohu, který odpouští a chápe. Jsme pro své trpící bratry živým svědectvím nebeského Otce? Každý, kdo k tobě přijde, měl by od tebe odcházet klidnější a šťastnější. Měl by být "pozdraven" a snad uzdraven dobrotou, která září z tvého úsměvu, z tvých očí, ze slov, z gest. ...
Radostnost je začátkem svatosti. Naučíš-li se být radostným, začneš se podobat Kristu, jehož srdce plné dobroty myslí vždy na jiné.

Snažím se dávat chudým lidem z lásky to, co si bohatí mohou pořídit za peníze. Ne, malomocného bych se nedotkla ani za tisíc liber, ale velmi ráda o něj pečuji z lásky k Bohu.
Dobré skutky jsou články, které vytvářejí řetěz lásky.
Nevím přesně , jaké to bude v nebi, vím však, že až zemřeme a přijde okamžik, kdy nás Bůh bude soudit, NEBUDE se nás ptát: Kolik dobrých věcí jsi v životě udělal?, ale zeptá se: Kolik LÁSKY jsi vložil do toho, co jsi dělal?"
Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… Zvláště tu lásku, která se uskutečňuje ve službě Bohu, která pramení v Bohu a v každém nachází Boha a dotýká se Boha. Musíme se dostat k lidskému srdci, a to správným způsobem: láska se dokazuje skutky!
Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a sebestřední.
Přesto je miluj !

Jestliže děláš něco dobrého,
lidé tě budou napadat, že máš sobecké a postranní motivy.
Přesto dělej dobré věci !

Když máš úspěch, získáš falešné přátele a opravdové nepřátele.
Přesto se snaž uspět !

To dobré, co konáš, bude už zítra zapomenuto.
Přesto dělej dobré věci !

Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným.
Přesto usiluj o poctivost a upřímnost !

Co tě stálo léta práce, může být přes noc zničeno.
Přesto pokračuj v usilovné práci !

Lidé často potřebují pomoc,
ale když jim pomůžeš, obrátí se proti tobě.
Přesto lidem pomáhej !

Dávej světu to nejlepší, co máš a dostaneš ránu do zubů.
Přesto dávej světu to nejlepší, co máš !

Nakonec uvidíš, že vše bylo vlastně mezi tebou a Bohem
a ne mezi tebou a jimi.

Matka Tereza


Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme 


Aktuální články

Reklama