SÍLA LIDSKÉ MYŠLENKY

11. února 2016 v 5:11 |  Moudré myšlenky

Karlovice - leden 2016

Mezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí tak málo využíváno. Na druhé straně zas, právě protože lidé nechápou, co všechno síla lidské myšlenky zmůže, rozsévají po světě mnoho zla, aniž by o tom věděli.

Kdyby si lidé uvědomovali, co všechno mohou myšlenkou svojí způsobit, usměrňovali by vždycky své myšlenky k dobrému a vyhýbali by se všem příležitostem zabývat se myšlenkami špatnými nebo zlými. Lidská myšlenka je síla přímo tvořivá, která může zejména zase na mysl lidskou působit blahodárně nebo zhoubně.

Každá myšlenka naplněná láskou je schopna vytvořit dobro, spokojenost, štěstí, zdraví, a to nejen pro vysílatele myšlenky, nýbrž i pro toho, k němuž je vysílaná, komu náleží, nebo kým se zaměstnává. Stejně tak špatná myšlenka, naplněná nenávistí, závistí, zlobou, může vytvořit zlo, které doléhá zase jen zlem na toho, na nějž ve zlém vzpomínáme. Při nejmenším vzbudí špatnou náladu, a to na obou stranách, mnohdy bývá schopna způsobit i těžká onemocnění.

Cizí myšlenky, které se nás dotýkají, přijímáme vždy cestou duchovní, telepatickou. Přicházejí zvenčí a mohou nám přinést užitečné popudy k našemu konání, k našim podnikům i k našemu vlastnímu uspokojení. Avšak stejně tak mohou nám přinést popudy ke skutkům zlým, svádět nás k hříchu a způsobit i naše onemocnění.

Proto si máme vždycky bedlivě všímati svých myšlenek a přijímat jen dobré. Zlé myšlenky, které se nás dotýkají, máme se vždycky snažit láskou svou přeměňovat v dobré. Zde jest přímo naší povinností uplatňovat svůj rozum a svou vůli, neboť rozumem svým máme rozpoznávat myšlenky dobré od zlých a vůlí svou přijímat a určovat, že jen dobrými myšlenkami budeme se skutečně zabývat.

Jakými myšlenkami z vlastní vůle se zabýváme, takové vlivy k sobě přitahujeme, takové vlivy na nás působí, rozhodují o našem konání a určují celý náš život. Chceme-li žít klidný, spokojený a šťastný život, pak se musíme bezpodmínečně zabývat jen myšlenkami kladnými a dobrými, nikdy ne myšlenkami zlými a zápornými. To, o čem myslíme, to současně v sobě také vytváříme.

Proto optimisté jsou vždycky šťastnější než pesimisté, stejně jako lidé, kteří nemyslí stále jako hypochondři jen na nemoc, jsou vždycky zdravější než ti, kteří svými myšlenkami přitahují z vesmíru jen vlivy škodlivé, které působí vždy zhoubně na naše tělo a přinášejí nám jen samé bolesti.

Nepodceňujte sílu lidské myšlenky! Domněnka, že si každý může myslet cokoliv, že myšlenky jsou beztrestné, je velmi stará ale naprosto falešná. Pamatujte na to, že se ve vesmíru nic neztrácí, tedy neztratí se v něm ani vaše myšlenka, která, jakožto síla tvořivá, nepatří jen vám. Nikdy nemůžete zabránit tomu, aby myšlenka vaše nepůsobila i mimo vás.

Bedřich KočíJezerné - leden 2016

V samotném středu neklidného srdce
je místo ticha, místo stojící mimo čas,
jehož se nedotýkají změny a ztráty.
Zde, v tomto klidu, je pokoj a uzdravení.
Nic, co nás sužuje, ani to, čeho se obáváme,
nemůže narušit jeho dokonalost.
Vejdi do tohoto prostoru ticha a poznej smysl života-
že nejde o bohatství nebo o slávu ale pochopení souladu
sebe sama se všemi věcmi.
Každou věc, kterou jsi miloval, tu najdeš.
Všechnu radost. Vše, co je dobré. Nic se ti nikdy neztratí.
A žádné zlo nemůže přežít v tom zářivém jasu.

Pam BrownPoužití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme

 


Aktuální články

Reklama