KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS

27. listopadu 2016 v 19:19 |  Poselství


Čas adventní je v křesťanské tradici dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Toto slovo Advent pochází původně z latiny, a to ze slova "adventus", které značí právě příchod. V době Adventu se připravujeme na dobu Vánoc a vánoční svátky. Již od 11. století se advent oslavuje po dobu 4 týdnů před příchodem Štědrého dne. Je to období půstu, kdy by se mělo vyvarovat nadměrného příjmu jídla a pití a věnovat se rozjímání. V tuto dobu by se neměly z liturgických důvodů konat ani žádné hlučné a bujaré oslavy.

Advent ve faktech
· Liturgický rok (na rozdíl od toho kalendářního), začíná první adventní nedělí.
· Samotné slavení adventu se začalo používat ve 4. století, ale až papež Řehoř Veliký ho sjednotil na oslavy trvající čtyři týdny před Vánocemi.
· Barvou prvních tří adventních nedělí je fialová - barva pokání a poslední růžová je barvou radosti.
· Každá z adventních nedělí má svoje lidové označení, první je neděle železná, následuje po ní neděle bronzová, dále stříbrná a nakonec zlatá.
· V dnešní době je advent většinou především časem, ve kterém se připravujeme na Vánoce, setkáváme se na vánočních večírcích, pečeme cukroví, nakupujeme dárky a navštěvujeme vánoční trhy.

Advent 2016
V letošním roce začíná čas adventní první nedělí 27. 11. 2016, do Vánoc od tohoto dne bude zbývat 25 dní.
Každou adventní neděli se na adventním věnci zapaluje jedna svíčka:
· železná adventní neděle připadá na 27. 11.2016
· bronzová adventní neděle na 4. 12. 2016
· stříbrná adventní neděle na 11. 12. 2016
· zlatá adventní neděle na 18. 12. 2016


ADVENTNÍ TRADICE

Adventní věnce
S obdobím adventu je spojena celá řada lidových i modernějších zvyků. Kromě
adventních věnců, na kterých se zapalují svíce, se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly symbolický význam. Tyto věnce měly svému majiteli zajistit štěstí, lásku, bohatství a zdraví. Samotný adventní věnec vyjadřuje radost, očekávání, ale i sváteční zastavení. V kostele bývá pod adventním věncem umístěna kasička, do které mohou věřící vkládat dary pro opuštěné děti a sirotky.

Svatá Barbora a barborky
Dalším svátkem, který se slaví v průběhu Adventu, a to 4. prosince, je Svatá Barbora. Pro tento svátek se vžila tradice řezání tzv. "barborek", tj. větviček jakýchkoliv stromů a keřů, které mohou do Vánoc rozkvést. Barborka, která rozkvetla o Vánocích, přináší do domu štěstí a svobodným dívkám věští svatbu.

Mikuláš, čert a anděl
V předvečer svatého Mikuláše obchází svatý Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi. Hodné děti jsou odměňovány a "zlobivé" děti dostávají dárky od čerta. Tento svátek má původ v osobnosti svatého Mikuláše, který proslul svojí štědrostí k potřebným.

Jmelí
K svátečnímu času Adventu rovněž patří zdobení domova jmelím, které má podle tradice přinášet do domu štěstí a požehnání a dle keltské tradice i plodnost. Polibek pod jmelím zajišťuje vzájemnou lásku až do příštích Vánoc.

Pečení cukroví
Čas adventu je kromě zdobení domova také časem, kdy se v domácnostech peče vánoční cukroví a perníčky. Jejich pečení má v českých zemích tradici pravděpodobně již od 12. století. Cukroví má pravděpodobně původ v pohanské tradici, v oslavách slunovratu, mělo funkci obřadní a ochrannou.

Adventní kalendář
Od začátku prosince bývá zejména pro děti oblíbenou kratochvílí otevírání adventního kalendáře. Pod každým číslovkou označeným políčkem se skrývá obrázek, čokoláda či dáreček.


Adventní věnec
Symbolikou adventního věnce je Kristův kříž i požehnání na každou ze světových stran. Tato symbolika se vztahuje taktéž ke čtyřem týdnům, které předcházejí Vánocům. Je tradicí, že na adventním věnci jsou svíčky vždy zapalovány proti směru hodinových ručiček.


SYMBOLIKA ADVENTNÍHO VĚNCE

Kruhový věnec je symbolem jednoty a Boží věčnosti, je možné chápat jej i jako vzkříšení a věčný život. Zelená barva je zase symbolem života, věčnosti a víry.
Kruh symbolizuje i slunce a věčnost, někdy se věnec dozdobuje zlatými stuhami právě jako symbolika slunečního svitu. Větve jedle vábí přátelské lesní duchy a věnce ze slámy přinášejí požehnání a odrážejí zlé duchy.

Větve jehličí
Adventní věnec je vždy udělaný z jehličí. Tyto větve jsou stále zelené, stále živé. Symbolizují Krista, který pro nás zemřel, ale který vstal z mrtvých
a nikdy už nezemře. Zelené větve také symbolizují naše nesmrtelné duše. Kristus přichází na tento svět a dává nám věčný život. Jehličím jsou propleteny červené cesmínové plody (bobule). Vypadají jako velké červené kapky krve. Symbolizují krev, kterou Kristus prolil za celé lidstvo. Připomínají nám, že Kristus přišel na tento svět, aby nás svou smrtí vykoupil. Skrze Jeho prolitou krev máme věčný život.

Čtyři svíce
Věnec má čtyři svíce, tři fialové a jednu růžové barvy. Ty symbolizují čtyři týdny adventního období, času přípravy na Vánoce. Každý den nám liturgie ve starozákonních čteních vypráví o tom, jak Židé očekávali Mesiáše, a evangelia nás začínají uvádět do symbolů vánoční události. Na začátku adventu se zapaluje jedna svíce a každý týden přibývá další. Světlo věnce vzrůstá každý týden tím, že je zapálena další svíce, a to nám připomíná, že čas narození Světla světa se blíží. Tak mohou naše duše pohotověji růst v lásce a v očekávání toho, že s příchodem Krista jako malého dítěte přichází období milosti.

Barva
Barva čtyř svící má také symboliku. Fialové svíce (a stejně tak i fialové stuhy) mají zdůraznit ducha kajícnosti a obrácení. Fialová barva nám připomíná, že advent je období přípravy, ve kterém bychom se měli duchovně připravit tak, aby naše duše mohla přijmout Krista o Vánocích. Růžová svíce se rozžíhá o třetí naděli adventní, která se nazývá Gaudete.
Gaudete je latinské slovo pro radost, symbolizuje prvek radosti uprostřed naší přípravy v duchu kajícnosti a obrácení a upozorňuje nás, že vánoční radost už je téměř zde. Růžová barva se získává smícháním červené a bílé. Bílá znamená radost, kterou slavíme o Vánocích. Červená barva pak symbolizuje lásku, se kterou Bůh Otec posílá svého Syna na svět. O Vánocích jsou všechny čtyři svíce nahrazeny bílými - náš čas přípravy minul a my vstupujeme do veliké radosti.
Naspodu každé svíce nebo ve věnci samém může být modrý kalíšek. Modrá barva nám připomíná Pannu Marii, Matku Boží, která Ježíše nosila ve svém lůně a zrodila ho celému světu právě o Vánocích.

Adventní věnec by měl být umístěn na čelném místě v kostele. Mnoho rodin má malý adventní věnec doma. Tato skutečnost připomíná rodinám jejich spojení s farní obcí. Svíce se zapalují před hlavním jídlem dne, kdy se celá rodina společně shromáždí. Nová svíce se zapaluje pokud možno v neděli, první den nového týdne, před hlavním jídlem. Společenství, které prožíváme u společného stolu, nám připomíná naše farní společenství u stolu našeho Pána, okolo kterého se shromažďujeme každý týden, abychom spolu s ním slavili oběť mše svaté a přijímali chléb Pána, který je výživou pro naši duši.

spektrumzdravi.cz


Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme 


Aktuální články

Reklama