ROK PLANETY ZEMĚ

1. ledna 2017 v 0:11 |  Nová Země

Vše v nekonečném Vesmíru neustále plyne a posouvá se vpřed a tak i dnes začíná ve vesmírném posouvání Nový rok na Planetě Zemi rok 2017 a právě tento rok bude
rokem Planety Země.
Je čas se s ní sladit, milovat ji, naslouchat ji.
Člověk je součástí Planety Země, duše si yvbrala tuto cestu po ní pak tedy vše,
co prožívá na této krásné Planetě je jeho volbou, jeho cestou.
A tak společně s Planetou Zemí vstupujeme do Nového roku.
Mnohé v něm nás čeká, mnohé se změní v našich životech, vše se bude střídat tak, jako se třídá na Zemi roční období.
Vše má svůj čas, vše je naplánováno, načasováno.
Je čas jen vstoupit do tohoto dění, do tohoto plynutí časem, které řídí vyšší moudrá vůle.
Vše jsme si vybrali, není cesty zpět jen cesty stále dopředu.
Nechejme se po této cestě vést nejlepším rádcem a tou svou duší a nejvyšším citem a tím je láska.
Buďme moudří, láskylpní, buďme tišší.
Více naslouchejme, méně mluvme,
Více pozorujme a vše se nám odhalí.
A ze všeho nejvíce milujme!
Všechno a všechny a život náš kolem nás a celá Planeta Země bude plná lásky!

Přejeme všem, všemu a hlavně Matce Zemi požehnaný rok 2017

A protože vše má svůj čas a věci se mění, tak jako rok minulý skončil a příchází nový,
tak jako den vystřídá noc,
tak jako po slunci vyjde měsíc,
tak i tyto stránky naplnily své poslání.
Co mělo být bylo napsáno, sděleno, předáno.
Není třeba nadále vkládat informace, které se dají nalézt jinde,
není třeba psát poselství, mohou se přijímat kdykoliv a kdekoliv,
není třeba trávit čas čtením textů.

Je třeba vyjít ven a žít život, dýchat společně s Matkou Zemí
přiložit ruku k dílu opravdově, být s ní.
Naslouchat v ní, pozorovat v ní.
Děkuji touto cestou všem, kteří se na těchto stránkách podíleli ať už příběhy, zajímavými články nebo fotografiemi.
Děkuji všem, kteří zde našli cestu a na jejich životní cestě jim některá myšlenka zde vložená byla motivací nebo oporou, je však třeba jít již sám.
A hlavně děkuji za myšlenku, která se před lety zrodila, aby tyto stránky vznikly a děkuji s úctou autorce, která s pokorou a láskou tyto stránky tvořila, měnila, doplňovala a udržovala v nich láskyplného ducha.
s poděkováním za společné dílo Vám všem Ivana Marie


na krásnou rozloučenou s přáním nádherných dní života
pár moudrých myšlenek, které mají v sobě věčnou moudrost"Kdo miluje ticho, miluje samotnou Existenci, a proto také miluje Pravdu. Takový člověk miluje i náboženství v jeho nejčistší podstatě, protože Boží slovo k vám může přijít jen prostřednictvím ticha - Boží slovo je ukryto uvnitř vás, všechna kázání už jsou připravena a těší se, až je objevíte. Uvnitř vás plane světlo, které neúnavně čeká, až přijdete domů. Hledat znamená zamilovat si ticho. Ano, hledání lze definovat jako nesmírnou lásku k tichu."

Osho
"Otevřete své srdce!
Milujte, milujte bezpodmínečně!
Milujte bez hranic!
Milujte bez očekávání čehokoliv!
Uvědomte si, že tato láska neustále plyne a čím víc dáváte, tím vice dostáváte. Dávejte jen pro samotné dávání. To je, proč jste zde. Ne proto, abyste cokoliv obdrželi, ne proto, abyste od někoho něco brali.
Protože jaký je rozdíl mezi vámi a mnou?
Žádný.
Avšak jeden rozdíl tu je: já si to uvědomuji a vy ne.
Můžete také dosáhnout stejné úrovně.
Potřebujete jen být nepřetržitě v lásce.
Víte, jak je to krásné?"

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda"Každý den proneste alespoň jedno požehnání.
Po celou dobu svého mluvení a rozhovorů si vždy udržujme vědomí Boha.
Když mluvíte s lidmi, pociťujte to tak,
jako kdybyste mluvili s Bohem nebo před Bohem.
Vše, co slyšíte, vše, co se vám říká, přijímejte tak,
jako kdyby ta slova byla vzkazem, který vám sděluje Bůh.
Když mluvíte s jinou osobou, berte to tak,
jako kdybyste mluvili sami se sebou.
Co byste asi chtěli slyšet? "

Brenda Shoshanna

VELEPÍSEŇ LÁSKY

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.
Proroctví - to pomine;
jazyky - ty ustanou;
poznání - to bude překonáno.
Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.

První list KorintskýmPoslání
Po dlouhé době společného života a rozjímání a studiu se měli tři mnichovi žáci vydat do světa za svým posláním. Za deset let přijeli svého učitele navštívit. Stařičký mnich jim řekl,aby se posadili kolem něj, protože už nemohl chodit. Každý mu začal vyprávět,co prožil.
"Já jsem napsal spoustu knih a prodal jsem miliony výtisků", prohlásil první se stopou pýchy v hlase. "Zahltil jsi svět papírem,"odpověděl učitel.
"Já jsem kázal na tisíci místech," "Ty jsi zahltil svět slovy," řekl na to učitel.
Pak promluvil třetí: "Přinesl jsem ti polštář, aby sis na něj mohl položit bolavé nohy," řekl.
Učitel se usmál :
" Ty jsi našel BOHA"Použití textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky www.duhovenebe.blog.cz Děkujeme
 


Aktuální články

Reklama